Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy , Adyho 6, Štúrovo

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 4.9.2018 -org- Vyprší o 11 dní.


 

OCENENIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV KRVI JANSKÝMI PLAKETAMIVytlačiť
 

Dňa 5. júna 2018 sa v reštaurácii Thermal konalo tradičné ocenenie darcov krvi. Za mnohonásobné darovanie krvi a za záchranu života bolo Janskými plaketami ocenených celkom 22 dobrovoľných darcov s trvalým pobytom v Štúrove.

Oceneným darcom za ich obetavý čin poďakovali riaditeľka Slovenského červeného kríža (SČK) v Nových Zámkoch Mgr. Radka Igrényiová, predsedníčka Územného spolku SČK v Nových Zámkoch Mgr. Iveta Ježová, predsedníčka MO SČK v Štúrove MUDr. Antónia Bieliková, primátor mesta Štúrovo Ing. Eugen Szabó, viceprimátorka mesta Štúrovo  PaedDr. Kornélia Slabáková a vedúca lekárka Národnej transfúznej služby SR v Nových Zámkoch RNDr. Daniela Mészárosová.

Nositelia zlatej Janského plakety: Tibor Bajza, Ing. Peter Jolčík, Ing. Magdaléna Machajová a Mgr. Kristína Takácsová.

Striebornou Janského plaketou boli ocenení: Ing. František Árendáš, Ivan Bebjak, Ing. Peter Czápa, Ing. Jiří Čermák, Roland Dibúz, Mgr. Tomáš Oroský, Miloslav Szabó, Július Tallósi a Réka Tóbiásová

Bronzovú Janského plaketu prevzali: Tímea Bottyán, Soňa Feketšová, Tomáš Koncz, Eduard Laurinec, Bc. Monika Magdová, Andrea Polačeková, Mgr. Saskia Rajtóková, Kristián Wittman, Tibor Zahorec.

Plakety MUDr. J. Janského udeľuje Slovenský Červený kríž bezpríspevkovým darcom krvi podľa počtu odberov. Zlatá plaketa sa udeľuje ženám za 30-násobné a mužom za 40-násobné darovanie krvi.  

Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa zdravia a rodinnej pohody.

 

<<< FOTOGALÉRIA  >>>

Odovzdávanie Janského plakiet DSCN9813 -OK- web.JPG


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka