Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Štúrovo
Aktuality > Informácie primátora

Informácie primátora

.

 

 

 

 

 

 • 5.8.2014  - rokovanie - územné konanie Nánanská ulica, Rokovanie na Daňovom úrade Nitra
 • 4.8.2014  - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 21.7-1.8.2014 - Dovolenka
 • 17.7.2014 - Zasadnutia združenia " Južný región"
 • 11.7.2014 - elektronická aukcia na výber dodávateľa stavieb - " Rekonštrukcia MsÚ" a "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"
 • 9.7.2014  - Rokovacie konania s potencionálnymi dodávateľmi stavby " Úprava cesty pri garážach "
 • 8.7.2014  - Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • 4.7.2014  - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 3.7.2014  - Zasadnutie Mestskej rady
 • 30.6.-1.7.2014 Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 27.-29.6.2014 - Mestské dni
 • 24.-26.6.2014 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 20.-22.6.2014 - Mestské dni Bruntál
 • 19.6.2014 - Valné zhromaždenie Zs.vodárenskej spoločnosti a.s. - Nitra
 • 18.6.2014 - stretnutie so zástupcami VUC a starostami regiónu - nové plánovacie obdobie EU - možnosti, Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o
 • 16.6.2014 - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 11.-13.6.2014 - zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov - Krakov (PL)
 • 5.6.2014 rokovanie s riaditeľmi mestských príspevkových a rozpočtových organizácií - možnosť dať prácu pre aktiváciu
 • 4.6.2014 - odmenenie darcov krvi
 • 3.6.2014 - stretnutie s pracovníkmi Uradu práce - aktivačná činnosť, rokovanie so zástupcami Slov.sporiteľne - úver
 • 2.6.2014 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.-29.5.2014 - Snem ZMOS - Bratislava
 • 26.-27.5.2014 - dovolenka
 • 20.5.2014 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 15.5.2014 - Odovzdanie upraveného projektu Nánanskej cesty Slov.správe ciest - Bratislava.  Zasadnutie Mestskej rady
 • 13.5.2014 - Zasadnutie Senátu a Valné zhromaždenie EGTC Ister Granum
 • 12.5.2014 - Zahájenie kontroly zo strany NKÚ na hospodárne využívanie fin.prostriedkov. Predsedníctvo ZMOS  - Bratislava
 • 7.5.2014   - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 5.5.2014   - Dovolenka
 • 24.4.2014 - Zasadnutie skupiny EPP Výboru regiónov - Poznaň
 • 10.4.2014 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 8.-9.4.2014 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Žilina
 • 7.4.2014  - Zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 4.4.2014  - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 1.-3-4-2014 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru Regiónov - Brusel
 • 31.3.2014  - Porada s riaditeľmi mestských podnikov. Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 28.3.2014  - Oslavy dňa učiteľov
 • 20.3.2014  - Snem Reg.združenia MOS - Nové Zámky
 • 19.3.2014  - Rokovanie na Enerbyt s.r.o. - presunčasti zisku z kogenerácie na dotáciu ceny tepla za účelom zníženia ceny tepla
 • 18.3.2014  - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 17.3.2014  - Zasadnutie Reg. Rady ZMOS - Nové Zámky
 • 13.3.2014  - Reg.operačný plán - príprava na nové plánovacie obdobie- informácia o stave  - VÚC Nitra
 • 10.3.2014  - Zasadnutie Zahraničnej sekcie ZMOS - Svidník
 • 6.-8.3.2014 . Zasadnutie Byra Výboru regiónov a 6.summit Európskych miest a regiónov - Athény  (GRE)
 • 5.3.2014    - prejednanie protestov a upozornení s prokurátorom Okr.prokuratúry NZ
 • 4.3.2014    - informatívne stretnutie so zástupcami SŠSp  - možné modely financovania investícií
 • 3-3.2014    - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.2.2014   - Rokovanie so zástupcami Arriva a.s. - vyúčtovanie MHD za rok 2013
 • 25.2.2014   - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 21.2.2014   - rokovanie so zástupcami LIDL o zbere PET fliaš, stretnutie so zástupcom Rozvojovej a investičnej banky
 • 20.2.2014   - zasadnutie Mestskej rady
 • 18.2.2014   - zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Nitra
 • 10.2.2014   - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 3.2.2014     - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 29.-31.1.2014 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 21.-22.1.2014 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava. Rokovanie na SSC a s projektantom Nánanskej ulice - postup pri aktualizácii projektu
 • 15.1.2014   - informatívne stretnutie s organizátorom cyklistických pretekov v okolí Štúrova
 • 14.1.2014   - rokovanie s riaditeľom SSC - Nánanská cesta -stav príprav a ďalší postup
 • 7.1.2014     - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 3.1.2014     - rokovanie s potencionálnym investorom
 • 31.12.2013 - dovolenka
 • 27.12.2013 - dovolenka
 • 18.12.2013 - Rokovanie s dopr.podnikom Arriva - plán a financovanie MHD na rok 2014
 • 17.12.2013 - Prejednanie výsledkov prokurátorského dozoru so zástupcom Okr.prokuratúry NZ
 • 16.12.2013 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 13.12.2013 - dovolenka
 • 11.12.2013 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 10.12.2013 - Zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • 9.12.2013 - stretnutie kontaktnej skupiny Výboru regiónov a Európskeho kongresu samospráv - Paríž
 • 5.12.2013 - Zasadnutie Mestskej rady
 • 4.12.2013 - Rokovanie s ARRIVA a.s. - plán verejnej osobnej dopravy na rok 2014
 • 3.12.2013 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o
 • 27.-29.11.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 26.11.2013 - Stretnutie s potencionálnym investorom v Priem.parku Štúrovo. Valné zhromaždenie Reg.rozvojovej agentúry Južný región
 • 25.11.2013 - zasadnutie Komisie CIVEX - Brusel
 • 23.11.2013 - druhé kolo volieb predsedu VÚC
 • 22.11.2013 - rokovanie s GR AVE Tatabánya - príprava finančného plánu na rok 2014
 • 20.-21.11.2013 - Konferencia o dopravných prepojeniach medzi SR - MR - Visegrád
 • 15.11.2013 - dovolenka
 • 13.11.2013 - Zásadnutie Komisie EDUC -Brusel
 • 11.-12.11.2013 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 8.11.2013  - Voľby do VÚC
 • 5.11.2013   - Rokovanie so zástupcami Povodia Dunaja - informácie o investičných zámeroch
 • 30.10.2013 - rokovanie v Bratislave - Nánanská cesta
 • 29.10.2013 - zasadnutie Senátu a Valné zhromaždenie EGTC Ister-Dranum. Prijatie Roberta Hencza z príležitosti zisku titulu Majsta sveta.
 • 18.10.2013 - prijatie št.tajomníkov Min.zahraničných vecí Maďarska,Poľska a SR
 • 15.10.2013 - sľub okrskových komisií - voľby VÚC
 • 10.-13.10.2013 - jarmok
 • 7.-9.10.2013 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov- Brusel
 • 4.10.2013 - Stretnutie členov Predsedníctva ZMOS a predsedíctva SMO ČR - Luhačovice
 • 1.10.2013 - zasadnutie MZ
 • 27.-29.9.2013 - Mestské dni
 • 26.9.2013 - Zasadnutie Mestskej rady
 • 24.9.2013 - Zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 23.9.2013 - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 19.9.2013 - účasť na zasadnutí Výboru pre verejnú správu NR SR - informácia o ESO 2 - Bratislava
 • 17.9.2013 - Zasadnutie zahraničnej sekcie ZMOS - Bratislava
 • 9.-13.9.2013 - Dovolenka
 • 6.9.2013  - Rokovanie u predsedu VÚC p. Belicu o spoločnom postupe proti rušeniu železničných spojov v regióne
 • 2.-3.9.2013 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Vilnius (LT)
 • 20.8.2013 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava
 • 18.8.2013 - výsluch na polícii vo veci Kossúthovej ulice - NZ
 • 7.8.2013  - príprava mestských dní - porada, obhliadka vyhorného domu na Orechovej statikom - rozhodnutie o ďalšom postupe, prijatie delegácie z Ehingenu (partnerské mesto Ostrihomu)  na čele s Oberbürgermeisterom pánom Alexandrom Baumannom
 • 6.8.2013  - riešenie opravy vyhoreného domu na Orechovej
 • 5.8.2013 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 16.7.-2.8.2013 - dovolenka
 • 15.7.2013 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 11.7.2013  - zasadnutie Senátu EGTC Ister Granum - Štúrovo. zasadnutie Mestskej rady
 • 8.-10.7.2013 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov- Bolzano IT
 • 2.-4.7.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 27.3.2013 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 21.-24.6.2013 - účasť na Mestských dňoch v Bruntále a Klobucku
 • 13.6.2013 - Valné zhromaždenie ZsVS Nitra a.s. - Nitra
 • 5.-11.6.2013 - Protipovodňová služba a protipovodňová komisia
 • 4.6.2013   - Rokovanie s SSC o aktualizácii projektu Nánanskej ulice - Bratislava. Zasadnutie protipovodňovej komisie.
 • 3.6.2013   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 30,-31.5.2013 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 29.5.2013 - Snem ZMOS - Nitra. Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 28.5.2013 - Snem  ZMOS - Nitra
 • 27.5.2013  - mimoriadne Valné zhromaždenie AVE a.s. Štúrovo
 • 21.5.2013  - dovolenka
 • 16.5.2013  - rokovanie s prevádzkovateľmi internetového rádia o formách spolupráce. Rokovanie s majiteľom TV káblových rozvodov o možnosti vrátiť štúrovské spravodajstvo .
 • 13.5.2013  - porada s riaditeľmi mestských organizácií
 • 10.5.2013  - Zasadnutie komisie Ister - Granum - príprava Integrovanej územnej investície - Ostrihom
 • 9.5.2013    - Slávnostné odovzdanie bungalowov na Vadaši
 • 7.5.2013    - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 6.5.2013    - rokovanie s príslušným útvarom cestného stavebného úradu ohľadom stavebné povolenia pre Nánanskú cestu - Nitra
 • 3.5.2013    - rokovanie s predsedom VÚC Nitra - Ipeľské mosty, Helsinský koridor ,Nitra
 • 2.5.2013    - Valné zhromaždenie AVE a.s. Štúrovo, zasadnutie Mestskej rady
 • 30.4.2013  - konferencia na Min.hosp. SR - investičné stimuly a nové programovacie obdobie
 • 26.4.2013  - rokovanie s SSC - podklady k stavebnému povoleniu Nánanskej cesty
 • 25.4.2013  - účasť na sneme TÖOSZ vo Veresegyháze - MR
 • 24.4.2013  - rokovanie s riadteľkami MŠ o zabezpečení letnej prevádzky
 • 22.4.2013  - Zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 18.-19.4.2013 - stretnutie samosprávnych združení V-4 v Gödöllö
 • 16.-17.4.2013 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Michalovce
 • 15.4.2013 - zasadnutie Mestskej rady
 • 10.-12.4.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 9.42013    - rokovanie s vedením ostrihomskej nemocnice - možnosti rozšíriť služby
 • 8.4.2013   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 4.4.2013   - zasadnutie Senátu a Valné zhromaždenie EGTC Ister Granum - Ostrihom
 • 2.4.2013   - Mimoriadne zasadnutie MZ
 • 28.3.2013 - Rokovanie s riaditeľom Mlyny a.s. P.Ruskov - riešenie pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou Nánanskej ulice
 • 27.3.2013 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o. , Oslavy dňa učiteľov
 • 26.3.2013 - Rokovanie s riaditeľom SSC - Nánanská ulica - spoločný postup pri podaní žiadosti o stavebné povolenie
 • 22.a 25.3.2013 - dovolenka
 • 20.3.2013  - účasť na Donau river show- predstavenie Dunajskej stratégie - Ostrihom
 • 19.3.2013 - rokovanie s odborníkmi o možnosti zriadiť psí útulok
 • 15.3.2013 - účasť na oslavách v Ostrihome
 • 12.3.2013 - stretnutie s Veľvyslancom Belgického kráľovstva - Ostrihom
 • 6.7.3.2013 - mimoriadne zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Žilina
 • 4.3.2013  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.2.-1.3.2013 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Dublin
 • 26.2.2013 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 25.2.2013 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 20.2.2013 - previerka reklamácie na 2x12 b.j. Zasadnutia Mestskej rady
 • 19.2.2013 - Snem regionálneho združenia ZMOS - Nové Zámky
 • 14.2.2013 - porada s riaditeľkami materských škôl - termín a podmienky zápisu do MŠ
 • 13.2.2013 - Zasadnutie Rady reg.združenia ZMOS - Nové Zámky
 • 12.2.2013 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Nitra
 • 11.2.2013 - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 4.2.2013 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 30.1.- 1.2.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 29.1.2013  - Spoločné zasadnutie ZMOS - TÖOSZ - príprava spoločného cezhraničného projektu -Štúrovo
 • 24.1.2013  - zasadnutie Senátu EZUS Ister-Granum - Štúrovo
 • 22.-23.1.2013 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava,
 • 18.1.2013  - dovolenka
 • 7.1.2013     - porada s riaditeľmi mestských podnikov, Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 1.1.2013     - účasť na oslavách 20.výročia vzniku SR - Bratislava
 • 27.-31.12.2012 - dovolenka
 • 20.12.2012 - Valné zhromaždenie RRA Južný region
 • 14.12.2012 - dovolenka
 • 12.12.2012 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 11.12.2012 - Podpis dohody o spolupráci na projekte "Dunajská os" - Bratislava. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 10.12.2012 - Stretnutie so zástupcami OECD na Min.dopravy SR - téma "Dunajská os" prístavy Bratislava,Komárno, Štúrovo
 • 7.12.2012  - Valné zhromaždenie Ister Granum EGTC - Ostrihom
 • 6.12.2012  - zasadnutie Mestskej rady
 • 4.12.2012  - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov- Brusel
 • 3.12.2012  - rokovanie na Min.školstva SR vo veci ZUŠ - Bratislava
 • 28.-30.11.2012 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
 • 27.11.2012  - Valné zhhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 26.11.2012  - Rokovanie s riaditeľom Mlyn P.Ruskov a.s. o odkúpení pozemku
 • 22.11.2012  - Zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 21.11.2012  - zasadnutie Senátu EGTC Ister Granum - Štúrovo
 • 19.-20.11.2012 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 13.11.2012 - Spoločné rokovanie ZMOS a Maďarského národného združenia samospráv ( TÖOSZ)  o cezhraničnej spolupráci - Budapešť
 • 12.11.2012 - zásadný obrat v otázke Nánanskej ulice - uvedená investícia bude zaradená do operačného programu Doprava a SSC z európskych peňazí + spolufinancovanie z vlastnýc zdrojov realizuje uvedenú akciu podľa pôvodného projektu tj. rozšírenie cesty na 8 m,cyklistický pás a veľká kruhová križovatka !!!!!!!! Vyzerá to,že po 20 rokoch sa predsa len dočkáme )))))))))
 • 11.11.2012 - riadenie krízového zásobovania mesta pitnou a úžitkovou vodou
 • 7.11.2012   - Zasadnutie zahraničnej sekcie ZMOS - Hriňová
 • 26.10.2012 - Rokovanie s GR SSC - Nánanská cesta
 • 23.10.2012 - účasť na oslavách v Ostrihome
 • 22.10.2012 - rokovanie s SSC o rekonštrukcii Nánanskej ulice
 • 15.-17.10.2012 - dovolenka
 • 11.-14.10.2012 -  jarmok Šimona a Júdu
 • 11.10.2012  - slávnostné odovzdanie kogeneračnej jednotky na skúšobnú prevádzku -CTZ.
 • 8.-10.10.2012 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 4.10.2012  - stretnutie s výk.riaditeľom Priemyselný park Štúrovo a.s. - možnosti spolupráce pri likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu
 • 3.10.2012  - účasť a prednáška na konferencii o doprave - Siófok
 • 2.10.2012  - zasadnutie monitorovacieho výboru PHSR NR kraja - Nitra
 • 1.10.2012  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.9.2012  - účasť na oslavách v Ostrihome
 • 27.9.2012  - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 26.9.2012  - slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska na ZŠ slov.
 • 25.9.2012  - stretnutie s vedením AVE Tatabánya
 • 24.9.2012  - zasanutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 21.9.2012  - dovolenka
 • 20.9.2012  - Pracovné stretnutie ZMOS a TOOSZ (MR) - príprava spoločných projektov - Štúrovo
 • 19.9.2012  - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Ružomberok
 • 18.9.2012  - zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • 14.-17.2012 - návšteva partnerského mesta Castellarano - mestské dni
 • 13.9.2012 - zasadnutie Mestskej rady
 • 11.9.2012 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 6.-7.9.2012 - zasanutie Byra Výboru regiónov v Nicosii (CY)
 • 4.9.2012   - prehliadka ukončených prác výmeny rozvodov Enerbyt s.r.o.
 • 3.9.2012   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.8.2012 - dovolenka
 • 30.8.2012 - Zasadnutie RZ ZMOS - Nové Zámky
 • 24.-27.8.2012 - účasť na Mestských dňoch v partnerskom meste Novi Bečej (SRB)
 • 21.8..2012 - Zasadnutie Rady ZMOS - Žilina
 • 17.8.2012 -  rokovanie so Slov.správou ciest - Nánanská ulica - Bratislava
 • 13.-15.8.2012 - dovolenka
 • 10.8.2012 - rokovanie na KÚ Nitra odbor dopravy - postup pri vydaní stavebného povolenia na opravu Nánanskej ulice
 • 9.8.2012 - rokovanie na ZSE Nové Zámky ohľadne prekládky el.vedení v súvisloti s opravou Nánanskej ulice
 • 6.8.2012 - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 23.7.-3.8.2012 - dovolenka
 • 17.-19.7.2012 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 16.7.2012 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 12.7.2012 - prerokovanie PHSR Nitrianskeho kraja - Nitra
 • 10.7.2012 - Rokovanie na SORO Nitra -projekt "poznaj región Štúrova" - Nitra
 • 9.7.2012 - Rokovanie s riaditeľkami MŠ. Stretnutie s poslncami. Podpis zmluvy na kontokorentný úver
 • 4.-6.7.2012 - konferencia a zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov v Palange (LT)
 • 3.7.2012   - zasadnutie MZ
 • 2.7. 2012   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.6.2012  - zasadnutie Mestskej rady
 • 27.6.2012  - podpis darovacej zmluvy so Slov.štátnou sporuteľňou -výstavba  ihriska s umelou trávou na ZŠ slov.
 • 26.6.2012  - účasť na zasadnutí finančnej komisie
 • 21.-22.6.2012 - konferencia a zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov v Dubrovniku (CRO)
 • 15.-17.6.2012 - Bruntál  - účasť na mestských dňoch
 • 14.6.2012  - stretnutie so zástupcami Slov.sporiteľne - príprava darovacej zmluvy - výstavba ihriska s umelou trávou
 • 13.6.2012  - Rokovanie s riaditeľkami MŠ
 • 12.6.2012  - zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Trenčín
 • 11.6.2012  - Stretnutie s poslancami p.Dr. Vitkóovou a p. Chalmovským - materské škôlky - letná prevádzka
 • 6.6.-8.6.2012 - účasť a prednáška na konferencii spoločnej komisie Výboru regiónov a zástupcov Macedónska - Skopje a Spit (FYROM)
 • 5.6.2012  - ocenenie viacnásobných darcov krvi
 • 4.6.2012  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.5.-2.6..2012 - Výjazdové rokovanie Výboru regiónov vo Faro (PT)
 • 30.5.2012  - konferencia Dunajská stratégia - Bratislava. Rokovanie na GR Slov.správy ciest - vyrokovali sme ich súhlas s technickým riešením Nánanskej ulice
 • 29.5.2012  - výrobný výbor s projekantom Nánanskej cesty a správcami sietí
 • 22.5.2012  - Valné zhromaždenie AVE a.s. Štúrovo, ďalšie kolo rokovaní s projektantom Nánanskej cesty - odstraňovanie problémov s odvodnením a ďalších nejasnosti, zasadnutie členov Južného regiónu- možnosť spoločných elektronických aukcií na nákup el.energie a plynu
 • 17.-21.5.2012 - účasť na čele mestskej delegácie na mestských dňoch v družobnom Baróte (RO)
 • 16.5.2012  - rokovanie s Apartment Slovakia - projekt obslužnej komunikácie. Rokovanie s vedením Enerbyt s.r.o. - upresnenie trasy výmeny tepelných rozvodov
 • 14.5.2012  - dovolenka
 • 10.5.2012  - podpis dotačnej zmluvy na rozšírenie kamerového systému - Obv.úrad Nitra
 • 9.5.2012    - porada s riaditeľmi mestských podnikov.Výrovný výbor k projektu Nánanskej ulice. Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 2.5.-4.5.2012 - zasadnutie Bryra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 30.4.2012  - dovolenka
 • 27.4.2012  - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 26.4.2012  - stretnutie so zástupcom Slov.št.sporiteľne - možné spôsoby spolupráce
 • 25.4.2012  - rokovanie s riaditeľkami MŠ o spôsobe prevádzky počas prázdnin
 • 24.4.2012  - Zasadnutie MZ
 • 23.4.2012  - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 19.4.2012  - Zasadnutie Mestskej rady.
 • 17.4.2012  - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum
 • 12.4.2012 - rokovanie so zástupcami Levického reg združenia o hrozbe obmedzenia resp.rušenia železničných spojov - Ip.Sokolec
 • 11.4.2012 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava
 • 4.4.2012  - Rokovanie s AVE - možnosť získania prác mimo mesta pre zametacie vozidlá
 • 3.4.2012  - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 2.4.2012   - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Rokovanie s firmou Towercom v Bratislave - možnosti šírenia mestského programu
 • 30.3.2012 - celomestské oslavy Dňa učiteľov
 • 27.-29.3.2012 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Kielcach (PL)
 • 26.3.2012 - Výrobný výbor na Nánanskú cestu - projektanti,SSC,ZsVS,mesto - upresnenie stanovísk. Rokovanie s riaditeľmi MŠO a Enerbyt - vykurovanie športovej haly - problémy a možné riešenia
 • 21.-23.3.2012 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov a Európsky summit regiónov a miest - Kodaň (DK)
 • 19.3.2012  - mimoriadne zasadnutie Mestskej rady - možnosti ukončenia zmluvy na prípravu programu pre mesto
 • 16.3.2012  - Pokračovanie spoločného  zasadnutia Predsedníctva ZMOS a Predsedníctva SMO ČR - Štrbské pleso
 • 15.3.2012  - účasť na oslavách v Ostrihome. Spoločné zasadnutie Predsedníctva ZMOS a Predsedníctva SMO ČR - Štrbské pleso
 • 14.3.2012  - zasadnutie RZMOS Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti - Nové Zámky
 • 13.3.2012  - stretnutie starostov regiónu s pracovníkmi Úradu vlády SR - sekcia národnostných menšín - zákon o používaní jazykov národnostných menšín v praxi
 • 12.3.2012  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 9.3.2012    - zasadnutie skupiny EPP v Buseli
 • 8.3.2012    - Rokovanie s firmou Davidson - ukončenie investície Aquário. Upresnenie zmluvy o dielo s víťazom súťaže na projekt Nánanskej ulice.Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady - nepodpísanie jedného uznesenia. Prehliadka areálu firmy CMMS - bývalá slobodárka
 • 29.2.2012  - informačná porada s GR sekcie CR MDaRR SR pre záujemcov a založenie Obl.org.cest.ruchu - výklad k zákonu o CR - B.Bystrica
 • 28.2.2012  - kontrola 2 x 12 b.j. na Terasách II  , zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 27.2.2012  - zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 23.2.2012  - zasadnutie Mestskej rady
 • 22.2.2012  - Stretnutie so zástupcami CreativeExpo NR - upresnenie projektu poznaj region Štúrova
 • 21.2.2012  - Rokovanie Predsedníctva a Rady ZMOS - Piešťany
 • 20.2.2012  - rokovanie s poskytovateľom služby na vysielanie mestského TV programu
 • 17.2.2012  - Stretnutie s väčšinovým vlastníkom AVE a.s. Štúrovo - parkovanie a ďalšie aktuálne otázky
 • 14.-16.2.2012 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov. Zasadnutie skupiny Podunajsko - Brusel
 • 13.2.2012 - zasadnutie Zahraničnej sekcie ZMOS - Košice
 • 9.2.2012   - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 7.2.2012    - rokovanie s AVE a.s. - parkovanie . Stretnutie so zástupcami Slovanet - výmena tel.ústredne na MsÚ
 • 6.2.2012    - porada s riaditeľmi mestkých podnikov
 • 2.2.2012    - prerokovanie upozornení Okr. prokuratúry NZ podaných na základe previerok. Stretnutie s AVE a.s. Štúrovo - budúce fungovanie parkovacieho systému
 • 26.1.2012  - rokovanie s Apartment Slovakia
 • 25.1.2012  - stretnutie s veľvyslancom Maďarska
 • 24.1.2012  - rokovanie s AVE Štúrovo a.s. o postupe pri obnove parkovacieho systému v meste. Rokovanie s OU ŽP v Nových Zámkoch - ďalší postup pri rekultivácii skládky TKO
 • 20.1.2012  - stretnutie s manželkou prezidenta Maďarska Schmittné Makrai Katalin a jej doprovodom
 • 19.1.2012  - prerokovanie výsledkov previerky vykonanej Okr.prokurtúrou NZ v oblasti dodatočného povolovania stavieb, priestupky v oblasti školstva. Stretnutie s projektantom rekultivácie skládky TKO - možnosti zjednodušenia projektu berúc v úvahu súčasný stav
 • 17.-18.1.2012 - zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava - stretnutie so zástupcami politických strán - ich volebné programy týkajúce sa samosprávy
 • 10-12.1.2012 - dovolenka
 • 9.1.2012     - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 29.12.2011 -  Rokovanie so SAD Nové Zámky - financovanie MHD v roku 2012
 • 27.12.2011 - dovolenka
 • 21.12.2011 -  mimoriadne zasadnutie MZ
 • 16.12.2011 - dovolenka
 • 13-15.12.2011 - Zasadnutie Byra a Pléna Výboru regiónov - Brusel
 • 12.12.2011 - odovzdanie výťažku charitatívnej zbierky pre Michala Horvátha, zasadnutie MZ
 • 9.12.2011 - Odovzdanie Vianočného daru pre Detský domov
 • 8.12.2011 - zasadnutie Mestskej rady
 • 7.12.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 6.12.2011 - rokovanie s Apartment Slovakia - možné riešenia aktuálnych otázok
 • 5.12.2011 - zahájenie charitatívnej zbierky, Valné zhromaždenie Reg.rozvojovej agentúry
 • 2.12.2011 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - informácia a stave predaja firmy, stretnutie s predsedom Predstavenstva ZsVS Nitra a riaditeľom závodu NZ
 • 1.12.2011   - Zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 29.11.2011 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 28.11.2011 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 25.11.2011 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 24.11.2011 - Stretnutie zahraničnej sekcie ZMOS so zástupcami Zväzu českých miest - Bratislava . Zasadnutie Mestskej rady
 • 23.11.2011 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 18.11.2011 - účasť na súdnom pojednávaní
 • 16.11.2011 - Stretnutie na VÚC Nitra - dopady a možnosti zákona o turizme
 • 14.11.2011 - Slávnostné zhromaždenie v Nitre k 10.výročiu vzniku VÚC
 • 11.11.2011 - Rokovanie s Apartment Slovakia
 • 10.11.2011 - Zasadnutie Zmiešaného výboru EÚ - Chorvátsko v Bruseli
 • 9.11.2011  - Konferencia " Súkromné riadenie verejnej infraštruktúry - voda a odpady " - Bratislava
 • 7.11.2011  - Porada s riaditeľmi mestských podnikov. Stretnutie s riaditeľmi podnikov spravujúcich bytové domy - stratégia zberu TKO v meste - základné predstavy
 • 4.11.2011  -  Rokovanie o ďalšej stratégii pri zbere TKO v meste
 • 3.11.2011  - prerokovanie výsledkov previerky vykonanej Okr.prokuratúrou NZ na úseku dodržiavania zákonnosti pri priestupkoch na úseku školstva. Prerokovanie výsledkov zasadnutia Predstavenstva AVE a.s. so zástupcom spoluvlastníka.
 • 28.10.2011 - dovolenka
 • 27.10.2011 - porada na Krajskom stavebnom úrade Nitra
 • 25.10.2011 - dovolenka
 • 24.10.2011 - paralelné zasadnutie Regionálneho ZMO Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti v Nových Zámkoch s mimoriadnym snemom ZMOS v Bratislave
 • 20.10.2011 - Kontrola z NKÚ - využitie prostriedkov,plnenie indikátorov a udržateľnosť projektu z fondov EÚ "Zateplenie ZŠ slov. "  - kontrola nezistila pochybenia
 • 19.10.2011 - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum - Ostrihom
 • 17.-18.10.2011 - konferencia a zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 14.10.2011 - prvé rokovanie o finančnom pláne Vadaš.s.r.o. na rok 2012 . Stretnutie s vyslancom Ruskej federácie - aktuálne otázky týkajúce sa cintorína v Štúrove
 • 13.10.2011 - základy návrhu rozpočtu na rok 2012 - rokovanie o východzích pozíciách a predstavách
 • 10.-12.10.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov na ktorom predložím na schválenie mnou pripravený návrh stanoviska Výboru regiónov na tému " Európsky akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 - 2015"  - Brusel
 • 9.10.2011 - prijatie ministrov zahraničných vecí Maďarska (p.Martonyi)a Slovenskej republiky (p,Dzurinda)
 • 7.10.2011 - jarmok
 • 6.10.2011 - Zasadnutie RZMO Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti - Nové Zámky
 • 5.10.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 4.10.2011 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS (Košice)
 • 3.10.2011 - dovolenka
 • 30.9.2011 - mimoriadne zasadnutie MZ
 • 27.-29.9.2011 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Sofii
 • 26.9.2011 - dovolenka
 • 23.-24.9.2011 - Mestské dni - oslavy 10.výročia odovzdania mostu Márie Valérie
 • 22.9.2011 - stretnutie s pracovníkmi MZV SR - rokovanie o stretnutí ministrov zahraničných vecí SR a MR v Štúrove 9.10.2011
 • 20.-21.9.2011 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Trenčín
 • 13.9.2011 - zasadnutie MZ
 • 8.-9.9.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov v Poznani (PL)
 • 7.9.2011 - zasadnutie Mestskej rady
 • 6.9.2011 - rokovanie s organizátormi koňských pretekov Bratislava - Budapešť
 • 5.9.2011 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - stav rokovaní s potencionálnymi investormi
 • 2.9.2011 - zasadnutie komisie na zmenu stanov EZUS Ister Granum
 • 31.8.2011 - formálna kontrola prihlášok na pozíciu Riaditeľ Mestskej knižnice
 • 30.8.2011 - stretnutie s notárkou JUDr. Nagyovou - pracovať v Štúrove začína od 2.9.2011
 • 26.-29.8.2011 - Mestské dni v partnerskom Novom Bečeji
 • 24.8.2011 - rokovanie na OU ŽP Nové Zámky
 • 23.8.2011 - rokovanie s AVE a.s. Štúrovo - platené parkovanie
 • 17.8.2011 - rokovanie s AVE a.s. Štúrovo - strojné čistenie pešej zóny, odvoz TKO z centra mesta
 • 16.8.2011 - dovolenka
 • 15.8.2011 - stretnutie s potencionálnymi zakladateľmi vysokej školy v Štúrove
 • 12.8.2011 - kontrola prác pri rekonštrukcii výmenníkových staníc
 • 11.8.2011 - stretnutie s vedením AVE a.s. Štúrovo - parkovanie a aktuálne otázky. Rokovanie na Okr.úrade ŽP NZ a na Obv.úrade NR - stavebné povolenie na opravu kanalizácie ZŚ slov.
 • 5.8.2011 - Rokovanie s majiteľmi Štúrovskej televízie - náklady na vysielanie
 • 4.8.2011 - vyhodnotenie verejného obstarávania - oprava kanalizácie ZŠ slov. Rokovanie s  Enerbyt s.r.o.  - postup prác pri rekonštrukcii výmenníkových sraníc + ďalšie aktuálne otázky. Stretnutie s riaditeľom SVP OZ Komárno - otázka zápisu skladu mobiilných protipovodňových bariér do katastra.
 • 2.8.2011 - Prijatie p.Christine Freilinger vyslankyne z Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. Organizčný štáb mestských dní -záverečné upresnenie programu mestských dní.
 • 1.8.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 18.7.-31.7.2011 -  D O V O L E N K A
 • 14.7.2011 - zasadnutie senátu EZUS Ister Granum. Mimoriadne zasadnutie MZ .
 • 13.7.2011 - stretnutie so správcami inžinierskych sietí a riaditeľom Slov.správy ciest - rekonštrukcia Nánanskej ulice - možnosti koordinácie postupu, mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • 11.7.2011 - ukončenie rokovaní a podpis zmluvy a prijatí kontokorentného úveru s VÚB
 • 8.7.2011 - účasť na prvej promočnej slávnosti VŠ logistiky Přerov pracovisko Štúrovo - prví absolventi - inžinieri  zo štúrovského pracoviska
 • 7.7.2011 - stretnutie s riaditeľom AVIS s.r.o. - dodávateľom info systému - zmena subdodávateľa softveru - dôvody,dôsledky
 • 6.7.2011 - stretnutie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - možné priority investičného plánu 2012, stretnutie s majiteľom firmy CMMS a členmi Meststkej rady - upresnenie a vysvetlenie žiadosti na odkúpenia slobodárky, upresnenie stanoviska mesta
 • 4.7.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 30.6.-1.7.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov- Brusel
 • 29.6.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 28.6.2011 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 27.6.2011 - rokovanie s riaditeľkami Materských škôlok - prevádzka škôlok v letnom režime
 • 24.-26.6.2011 - účasť na čele mestskej delegácie na mestkých dňoch v partnerskom meste Klobuck
 • 23.6.2011 - zasadnutie Mestkej rady
 • 21.6.2011 - Rokovanie na ZSE v Bratislave - možnosť zapojenia budúcej kogenerácie na sieť ZSE. Rokovanie na ZsVS Nitra - postup pri odovzdaní kanalizačnej siete
 • 17.-19.6.2011 - účasť na čele mestskej delegácie na mestkých dňoch v partnerskom meste Bruntál
 • 16.6.2011 - Rokovanie s pedagógmi MŠ Lipová - možné riešenia pracovnoprávnych vzťahov
 • 14.-15.6.2011 - finalizácia dokumentov na zasadnutie Mestskej rady a MZ
 • 13.6.2011 - rokovanie so štátnym tajomníkom Min.dopravy SR v Bratislave - Nánanská cesta . Slávnostné otvorenie 3D kina v Štúrove
 • 10.6.2011 - rokovanie s organizátormi kultúrnych podujatí v letnej sezóne v našom meste
 • 9.6.2011  - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel - predloženie mnou vypracovaného návrhu stanoviska  k " Európskemu akčnému plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 - 2015 "
 • 8.6.2011  -  porada s riaditeľmi mestkých podnikov
 • 6.-7.6.2011 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Nikózii (CY)
 • 2.6.2011 - mimoriadne zasadnutie Rady ZMOS - Nitra , do Barótu (RO) odišla na mestské dni 4 členná delegácia na čele s pani zástupkyňou primátora PaedDr. Slabákovou
 • 1.6.2011 -  slávnostné odovzdanie  5 ks tobogánov na kúpalisku Vadaš
 • 31.5.2011 - Rokovanie na Min.dopravy SR o možnostiach rekonštrukcie Nánanskej ulice
 • 30.5.2011 - stretnutie s potencionálnym záujemcov o elokovanie svojej výroby v Štúrove.
 • 26.-27.5.2011 - dovolenka
 • 25.5.2011 - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum v Ostrihome . Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 24.5.2011 - Valné zhromaždenie AVE Štúrovo a.s. Stretnutie s organizátormi možného filmového a kultúrneho festivalu
 • 23.5.2011 - rokovanie s riaditeľmi MŠO a Enerbyt s.r.o. - možné riešenia vykurovania športovej haly a Športhotela
 • 18.-19.5.2011 - snem ZMOS v Bratislave
 • 17.5.2011 - stretnutie s predsedom Matice slovenskej - otázky týkajúce sa Matičného domu v Štúrove
 • 13.5.2011 - rokovanie s riaditeľom ZsVS závod Nové Zámky - ďalší postup pri odovzdávaní kanalizácie
 • 11.-12.5.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel.
 • 10.5.2011- zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 9.5.2011  - oslavy 66. výročia ukončenia 2.svetovej vojny, prijatie tereckej delegácie na MsÚ, rokovanie s riaditeľom Enerbyt s.r.o. - stav prípravy dodavateľskej zmluvy na rekonštrukciu výmenníkových staníc, pripravenosť úverovej zmluvy, postup pri príprave výberového konania na vybudovanie kogenerácie
 • 5.5.2011  - rokovanie so zastúpcami agentúry EDUCA- možnosť podať "školský" projekt.
 • 4.5.2011  - Slávnostné zahájenie návštevy tureckých žiakov na ZŠ slov. v rámci programu EU Comenius
 • 3.5.2011  -  stretnutie s GR Smurfit Kappa Štúrovo - informácie o stave pri  predaji firmy
 • 2.5.2011  - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Vyhodnotenie cenových ponúk na rekonštrukciu výmenníkových staníc - Enerbyt s.r.o.
 • 28.4.2011 - Konzultácia so zástupcami EK k príprave stanoviska vo veci " Európskeho akčného plánu pre elektronickú  verejnú správu na roky 2011-2015" ktorého som predkladateľom. Predstavenie pracovného dokumentu a beseda so zástupcami regiónov z krajín EU - Brusel
 • 27.4.2011 - Vyhodnotenie súťaže materských a základných škôl v zbere viečok z PET fliaš
 • 21.4.2011 - Rokovanie s väčšinovým vlastníkom AVE Štúrovo a.s. - príprava valného zhromaždenia,riešenie separácie a aktuálnych otázok
 • 20.4.2011 - Zasadnutie Rady ZMOS - Banská Bystrica
 • 19.4.2011 - dovolenka
 • 14.4.2011 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 12.4.2011 - zasadnutie MZ
 • 11.4,2011 - stretnutie so zástupcami SPP - možnosti spolupráce
 • 8.4.2011 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 7.4.2011 - Rokovanie s riaditeľmi Vadaš s.r.o. a Enerbyt s.r.o. ,stretnutie so zástupcom J&T Banky, rokovanie s riaditeľom ZsVS Nitra závod NZ - postup prác pri výstavby ČOV, postup pri odovzdaní kanalizačnej siete v správe Enerbyt s.r.o. , zasadnutie Mestskej rady
 • 6.4.2011 - schôdza zmiešaného poradného výboru EÚ - Chorvátsko - Vukovar (CRO)
 • 4.4.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.-3-1.4.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 30.3.2011 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 29.3.2011 - Valné zhromaždenie a Dozorná rada Vadaš s.r.o.
 • 28.3.2011 - zasadnutie Senátu EZUS Ister Granum v Ostrihome. Oslavy Dňa pedagógov
 • 24.3.2011 - rokovanie so zástupcami Duna Televízió - príprava Európskeho dňa 8.5.2011. Zasadnutie ad hoc komisie - využitie  školy na Terasách,premiestnenie CVČ
 • 15.3.2011 - účasť na oslavách v Ostrihome. Rokovanie na SACR v Bratislave
 • 14.3.2011 - vyhodnotenie ponúk na digitalizáciu kina
 • 11.3.2011 - dovolenka
 • 10.3.2011 - prejednanie výsledkov kontroly a protestu prokurátora v oblasti výrobu drevín a dane z nehnuteľností. Zasadnutie komisie ad hoc - riešenie CVČ a 16 tr.školy na Terasách
 • 9.3.2011 - rokovavanie v Bratislave s pojektantmi,ktorí vypracovali  projekt pre SSC na Nánanskú ulicu - možnosti zmien príp.zjednodušenia berúc v úvahu stanovisko SSC,že nemajú prostriedky na realizáciu  projektu.
 • 7.3.2011 - pracovná porada s riaditeľmi mestských podnikov. Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum
 • 28.2.-4.3.2011 - dovolenka - chrípka
 • 25.2.2011 -  Rokovanie s riaditeľom Slov.správy ciest - Nánanská ulica
 • 24.2.2011 - slávnostné položenie zákl.kameňa ČOV v Štúrove
 • 23.2.2011 - dovolenka
 • 22.2.2011 - vyhodnotenie ponúk na poskytnutie úveru pre Enerbyt s.r.o.
 • 21.2.2011 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 18.2.2011 - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum v Ostrihome
 • 17.2.2011 - prijatie veľvyslanca USA J.E.  Theodora Sedgwicka na MsÚ
 • 16.2.2011 - Zasadnutie reg.združenia Južný región - príprava na Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum, aktuálne otázky samosprávy
 • 14.2.2011 - rokovanie s ZsVS Nitra - položenie zákl.kameňa čisťičky - 24.2.2011 o 10,00 hod. , zasadnutie Senátu EGTC Ister Granum
 • 10.2.2011 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Brauseli
 • 9.2.2011 - zasadnutie Rady ZMOS v Bratislave
 • 8.2.2011 - zasadnutie MZ
 • 7.2.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 4.2.2011 - rokovanie s AVE Štúrovo - aktuálne otázky
 • 3.2.2011 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - vyjasnenie si majetkových vzťahov,informácia o stave predaja firmy, možné riešenia čistenia odpadových vôd z fabriky. Zasadnutie Mestskej rady.
 • 2.2.2011 - stretnutie s riaditeľom ZsVS Nitra závod Nové Zámky - možný termín slávnostného položenia základného kameňa ČOV - predbežná dohoda 24.2.2011
 • 1.2.2011 -  stretnutie s riaditeľom poobočky Soc.poisťovne v NZ - informoval ma o možnosti zrušenia kancelárie poisťovne na Poliklinike -  vyslovil som zásadný nesúhlas,otázka sa bude ešte v rámci pobočky NZ prehodnocovať.
 • 31.1.2011 - konzultácia súťažných pokladov pre VO na digitalizáciu kina. Stretnutie s členmi Mestskej rady a poslancami z DR Enerbyt s.r.o. - informoval som ich o mojej predstave  konateľa  Enerbyt s.r.o. (bolo prihlásených 18 uchádzačov)
 • 27.-28.1.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 26.1.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 25.1.2011 - zasadnutie monitorovacieho výboru NSK pre kontrolu plnenia Plánu hosp.soc.rozvoja - Nitra
 • 24.1.2011 - rokovanie so SAD Nové Zámky - výška dotácie na MHD pre rok 2011
 • 20.1.2011 - koordinačné stretnutie zainteresovaných na realizáciu víťazného projektu  Zvýšenie atraktivity regiónu Štúrova. Valné Zhromaždenie a Dozorná rada Vadaš s.r.o.
 • 19.1.2011 - stretnutie s primátorkou Ostrihomu Evou Tétényi - ďalší postup v EZUS Ister Granum.
 • 18.1.2011 - stretnutie s jedným z možných kupcov  fabriky
 • 13.1.2011 - rokovanie o technických a finančných možnostiach vybudovania umelej trávnatej plochy pre MŠO Štúrovo
 • 12.1.2011 - účasť na zasadnutí Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 11.1.2011 - oboznámenie sa s jednou z možností na likvidáciu PET fliaš - úvodné informácie k možnej ponuke. Stretnutie s prednostom Obv.úradu v Štúrove - aktuálne otázky
 • 10.1.2011 - nástup zástupkyne primátora - uvedenie do funkcie
 • 3.1.2011   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.12.2010 - dovolenka
 • 20.12.2010 - stretnutie so záujemcom o investovanie v Štúrove,mesto ho oboznámilo s možnosťami,ktoré vie poskytnúť resp.navrhnúť(mimo areálu fabriky),rokovania budú pokračovať začiatkom budúceho roka. Vianočné stretnutie s deťmi z Detského domova.
 • 17.12.2010 - dovolenka
 • 16.12.2010 - rokovanie s pracovníkmi MŠ Lipová - ďalší postup vzhľadom na nízky počet detí
 • 15.12.2010 - 1.zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva
 • 14.12.2010 - dovolenka
 • 13.12.2010 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 10.12.2010 - prejednanie protokolu o výsledku previerky Okr.prokuratúry Nové Zámky o dodržiavaní zákonnosti na úseku výrubu stromov
 • 8.12.2010  - stretnutie s majiteľom a riaditeľom skládky TKPO v Náne - možnosti ďalšej spolupráce.
 • 7.12.2010  - dovolenka
 • 6.12.2010  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 3.12.2010  - stretnutie s novozvolenými poslancami MZ resp. zástupcami politických strán
 • 1.-2.12.2010 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 30.11.2010 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel.
 • 24.11.2010 - valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 23.11.2010 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - rozpočet 2011
 • 22.11.2010 - Valné zhromaždenie Regionálnej rozvojovej agentúry
 • 19.11.2010 - zasadnutie Mestskej rady
 • 18.11.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 15.-16.11.2010 - dovolenka
 • 12.11.2010 - informatívne stretnutie so zástupcami potenciálneho kupca fabriky
 • 11.11.2010 - Sľub členov okrskových volebných komisií
 • 9.11.2010 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o. ,stretnutie s GR Smurfit Kappa Štúrovo - informácie o stave odpredaja firmy.
 • 8.11.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Rokovanie s AVE a.s. - objemy zmlúv na budúci rok.
 • 4.11.2010 - obhliadka mestskej komunikácie pri Aquáriu pred zahájením preberacieho konania.
 • 2.-3.11.2010 - zasadnutie Predsedníctva  a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 29.10.2010  - stretnutie s riaditeľom ZsVaK závod Nové Zámky - prípojka pitnej vody k slobodárni,zároveň ma informoval,že základný kameň čističky odpadových vôd a zahájenie stavby bude ešte v tomto roku. Kontrolný deň na Aquário - mesto kontroluje práce na Hlavnej.
 • 28.10.2010   -  ukončenie preberacieho konania Bocskaiho ulice. Prerokovanie cenovej ponuky na opravu kruhového objazdu pri Jednote - prijatý aj cestármi !!!!! Po roku a pol vyjednávaní sa môže zahájiť oprava !!!!!!
 • 27.10.2010   - rokovanie s Enerbyt s.r.o. - návrh na kalkulovanú cenu tepla na rok 2011,časovanie tohtoročných vzájomných platieb,rozpočet mesta na rok 2011 týkajúci sa Enerbytu.
 • 26.10.2010   - prejednanie výsledkov kontroly vykonanej Okr.prokuratúrou NZ. Rokovanie s riaditeľmi MŠO Štúrovo a Vadaš s.r.o. - načasovanie platieb. Stretnutie s riaditeľom ZsVaK závod Nové Zámky - vodovodná prípojka k slobodárni.
 • 22.10.2010 - prijatie pani primátorky Ostrihomu Evy Tétényi na MsÚ v Štúrove.  V asi hodinovom rozhovore sme prebrali stručne súčasnú situáciu vo vzťahoch našich miest a načrtli možnosti zintenzívnenia spolupráce.
 • 21.10.2010 - stretnutie s majiteľmi taxislužieb - možnosť vyhradených stanovíšť v meste. Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady.
 • 20.10.2010 - stretnutie so zástupcami projektovej kancelárie - možnosti rekonštrukcie Nánanskej cesty - pripravia možnosti technických riešení.
 • 19.10.2010 - rokovanie s predstaviteľmi MŠO - zosúladenie návrhu plánu investícií na rok 2011
 • 18.10.2010 - zasadnutie Južného regiónu - pomoc pri otvorení rošírenej prevádzky dokladov - doprava
 • 14.10.2010 - Kontrola Okr.prokuratúty NZ na dodržiavanie zákonnosti v stavebnom konaní pri vydávaní územných rozhodnutí a stavebných povolení zameraná na ochranu poľnohosp.pôdneho fondu. Rokovanie so zástupcami PZ SR o zahájení rozšírenej  prevádzky vydávania dokladov v Štúrove(evidencia vozidiel). Rokovanie s bankou o možnostiach poskytnutia úveru na realizáciu inv.zámeru v tepelnom hospodárstve.
 • 13.10.2010 - rokovanie so spolumajiteľom AVE a.s. Štúrovo o základných bodoch prípravy finančného plánu na rok 2011. Rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - plán investícií na rok 2011.
 • 12.10.2010 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 11.10.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 8.10.2010 - Jarmok ŠJ
 • 7.10.2010 - Jarmok ŠJ
 • 4.-6.10.2010 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli
 • 1.10.2010 - konečne je plyn v 2 x 12 b.j. - môže sa kúriť
 • 30.9.2010 - Beseda so študentmi Gymnázia v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie 2010
 • 29.9.2010 - rokovanie na MH SR - prejednanie výsledkov kontroly
 • 28.9.2010 - mimoriadne zasadnutie MZ
 • 27.9.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 23.9.2010 - Rokovanie Sekcie dopravy  Rady ZMOS v Leviciach
 • 22.9.2010 - rokovanie na SACR v Bratislave - prejednanie výsledkov kontroly
 • 17.-20.9.2010 - návšteva mestských dní v Castellarane - 4 členná delegácia
 • 14.9.2010  - rokovanie s riaditeľom Slov.správy ciest o Nánanskej ceste. Peniaze na pôvodný projekt nemajú,načrtlo sa možné iné riešenie,ktoré sa technicky spracuje a potom sa k téme vrátime a budeme rokovať o možných spôsoboch fiancovania.
 • 9.-10.9.2010 - zasadnutie Byra Výboru regiónov v Antverpách (BE)
 • 8.9.2010   -  účasť na zasadnutí Rady ZMOS v Bratislave
 • 7.9.2010   - Zasadnutie MZ
 • 6.9.2010   - porada s riaditeľmi mestských organizácií - oboznámenie s pradpokladanými východzími číslami pre prípravu rozpočtov na rok 2011.
 • 3.9.2010   - stretnutie s pracovníkmi Colného úradu Štúrovo - možné dopady reorganizácie
 • 2.9.2010   - účasť na slávnostnom zahájení školského roku na ZŠ maď. a na ZUŠ. Zasadnutie mestskej rady
 • 31.8.2010 - dražba stavebných parciel na Sobieskeho ulici. Úvodné rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. o investičnom pláne na rok 2011. Losovanie nájomcov do voľných bytov v 2 x 12 b.j. na Terasách II
 • 27.-29.8.2010 - účasť na Mestských dňoch v Novom Bečeji (SRB). Delegácia cestovala na vlastné náklady.
 • 25.8.2010 - rokovanie s AVE Štúrovo a.s. - upresnenie zmlúv na tento rok a príprava zmlúv na budúci rok
 • 19.8.2010 - rozhodovanie o reštrikčných opatreniach v zmysle uznesenia MZ o znížení rozpočtu MsÚ
 • 18.8.2010 - riešenie pomoci obyvateľovi mesta,ktorému sa v dôsledku dažďov zrútila časť domu
 • 17.8.2010 - prípravné stretnutie v rámci MsÚ na revíziu zmlúv s AVE a.s.
 • 16.8.2010 - rokovanie s príslušným praovníkom MsÚ o ďalšom postupe pri rekonštrukcii strechy ZŠ slov. - nedelný víchor strhol strechu  pavilónu ktorý je v rekonštrukcii. Zahájenie rekonštrukcie Bocskaiho ulice
 • 13.8.2010 - dovolenka
 • 12.8.2010 - rokovanie so SAD Nové Zámky - upresnenie detailov a dopadov nákupu "nového" autobusu - autobus by mal byť daný do prevádzky v MHD v Štúrove v mesiaci september 2010. Sľub členov okrskových referendových komisií pre referendum 18.9.2010
 • 10.8.2010 - rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave
 • 9.8.2010   - rokovanie s pracovníkmi Enerbyt s.r.o. - odstraňovanie dôsledkov prietrže mračien
 • 6.-7.8.2010 - koordinácia záchranných prác po prietrži mračien
 • 5.8.2010   - rokovanie  so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch v Bratislave.
 • 3.8.2010   - stretnutie s novým strážcom mostu. Mimoriadne rokovanie MZ.
 • 2.8.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - aktuálne kroky a možnosti (staré bungalovy,reštaurácia Delfín)
 • 29.7.2010 - stretnutie so zástupcom firmy Cuubuus - Aquário - postup prác,zosúladenie postupu pri úprave okolia.Zasadnutie Mestskej rady.
 • 28.7.2010 - stretnutie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - aktuálne informácie o prebiehajúcej sezóne,možný príspevok Vadašu v prípade nenaplnenia príjmových prognóz mesta. Kontrola z Krajského stavebného úradu NR - prehliadka stavby 2x12 b.j. na Terasách.
 • 27.7.2010 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - informácie o postupe pri predaji fabriky. Rokovanie s vinármi o možnosti vytvorenia vínnej uličky pri príležitosti behu cez most Márie Valérie.
 • 26.7.2010 - porada s vedúcimi pracovníkmi MsÚ.
 • 12.-23.7.2010 - dovolenka
 • 9.7.2010   - rokovanie so zástupcami SAD NZ - podali informáciu o stave nákupu autobusu. Stretnutie so zástupcami ZsVS Nitra stredisko NZ a Štátneho vodohosp.podniku závod KN - riešenie otázky vyčistenia odľahčovacieho kanálu .
 • 7.7.2010   - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS v Bratislave
 • 6.7.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov , zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS v Bratislave
 • 2.7.2010   - mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • 1.7.2010   - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 30.6.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 29.6.2010 - rozlúčka s končiacimi deviatakmi na ZŠ. slov.
 • 28.6.2010 - Rokovanie s Apartment Slovakia. Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 25.6.2010 - Olympiáda družobných miest
 • 24.6.2010 - rokovanie o možnosti financovania rekonštrukcie Bocskaiho radu  - súvislosť s výstavbou Aquária. Olympiáda družobných miest.
 • 23.6.2010 - prerokovanie výsledkov kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou NZ na dodržiavanie zákonnosti v oblasti riešenia priestupkov záškoláctva. Zahájenie Olympiády družobných miest a odovzdanie mestských ocenení Pro urbe a čestného občianstva.
 • 22.6.2010 - príprava Valného zhromaždenia Enerbyt s.r.o. s vedením firmy. Zasadnutie MZ.
 • 21.6.2010 - porada s riaditeľmi mestských príspevkových a rozpočtových organizácií - úsporné opatrenia v dôsledku poklesu príjmov od štátu - zastavené rozvojové programy,riešia sa len havarijné situácie,investície a veľké opravy zastavené do odvolania.
 • 17.6.2010 - porada s ved.pracovníkmi úradu - možné dopady a riešenia radikálneho zníženia príjmov od štátu . Zasadnutie Mestskej rady .
 • 11.-16.6.2010 - dovolenka
 • 8.-10.6.2010 - Zasadnutia Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli.
 • 7.6.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Konzultácie o  protipovodňovej situácii s pracovníkmi Povodia Dunaja. Dunaj kulminuje v pondelok. Rokovanie s investorom Aquária - informácie o prebiehajúcich prácach. Stretnutie so zástupcami Matice slovenskej - 3.7.2010 v rámci Matičného svetového festivalu  slovenskej mládeže vystúpi v Štúrove súbor z Kanady.
 • 4.6.2010   - zasadnutie štábu protipovodňovej ochrany. Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum v Ostrihome.
 • 3.6.2010   - darovanie krvi na MsÚ v Štúrove. Odovzdanie bronzových,strieborných a zlatej plakety pre zaslúžilých darcov krvi.
 • 2.6.2010   - zasadnutie ad hoc komisie pre nové zloženie Výboru regiónov v Bruseli
 • 1.6.2010   - dražba nehnuteľnosti.Zasadnutie prípravnej skupiny Olympiády družobných miest.Zasadnutie Mestskej rady.
 • 31.5.2010 - losovanie nájomníkov do 2 x 12 b.j. na Terasách II
 • 28.5.2010 - dovolenka
 • 27.5.2010 - absolvovanie preškolenia odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie v Banskej Bystrici
 • 25.-26.5.2010 - dovolenka
 • 19.-20.5.2010 - Snem ZMOS v Bratislave
 • 18.5.2010 - Valné zhromaždenie AVE Štúrovo a.s.  Stretnutie samosprávnych zväzov krajín V-4 + Rakúska a Ukrajiny v Bratislave.
 • 14.5.2010 - rokovanie so SAD Nové Zámky o možnosti nákupu novšieho autobusu a jeho dopadoch na financovanie MHD v Štúrove. Rokovanie s pracovníkmi EGTC Ister - Granum o aktuálnych organizačných otázkach.
 • 13.5.2010 - mimoriadne rokovanie Mestskej rady
 • 12.5.2010  - stretnutie s techn.riaditeľom AVE Štúrovo a.s. - vyslovil som nespokojnosť s postupom prác pri kosení. p.riaditeľ Nagy sľúbil kosbu ukončiť do soboty 15.5.
 • 10.-11.5.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Aténach.
 • 7.5.2010   - účasť na konferencii URBACT v Ostrihome. Oslavy 65.výročia ukončenia II. svetovej vojny na cintoríne v Štúrove a pri pamätníku v Kameníne. Otvorenie rekonštruovaného nerezového bazéna na kúpalisku Vadaš.
 • 6.5.2010   - účasť na konferencii programu URBACT v Ostrihome.
 • 5.5.2010   - rokovanie s riaditeľom KR PZ Nitra o možnosti rozšíriť dokladovú službu  na OO PZ Štúrovo o evidenciu motorových vozidiel. Pokiaľ nebude nutné navýšiť personál a nebudú sa vyžadovať dodatočné finančné náklady,je to reálne.
 • 4.5.2010   - rokovanie so SAD Nové Zámky o súhlase a financovaní "nového" autobusu pre MHD Štúrovo. Stretnutie s firmou ponúkajúcou pomoc pri vypracovaní a manažovaní projektov z fondov EU. Rokovanie o výške nájomného v nových bytoch na Terasách II,o spôsobe a termíne ich losovania,o termíne prehliadky bytov pre žiadateľov.
 • 3.5..2010  - porada s riaditeľmi mestských podnikov.
 • 30.4.2010 - kontrolný deň na stavbe 2x12 bytových jednotiek na sídlisku Terasy II . Krátke stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi Smurfit Kappa a.s.(členmi predstavenstva) pri príležitosti valného zhromaždenia.Tlmočil som stanovisko mesta k uzatvoreniu prevádzky a žiadal informácie o ďalšom postupe.
 • 29.4.2010 - Sľub členov okrskových volebných komisí pre voľby do NR SR ktoré sa budú konať 12.júna 2010
 • 28.4.2010 - Rokovanie s GR AVE Tatabánya a vedením AVE Štúrovo a.s. - príprava valného zhromaždenia,riešenie aktuálnych otázok,úprava postupov pri objednávaní služieb a spôsob fakturácie. Rokovanie s pracovníkom EZUS Ister-Granum - možnosť podania resp. účasti na projekte.
 • 26.-27.4.2010 - konferencia a zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Barcelone
 • 22.-23.4.2010 - stretnutie Predsedníctva ZMOS so zástupcami politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2010 - predstavenie ich volebných programov.
 • 21.4.2010 - Prijatie študentov Gymnázia Štúrovo -Nagy Luca,Kurdy Éva,Németh Barbora , ktorí vyhrali vedomostnú súťaž o EU v MR. Stretnutie s farárkou evanjelickej cirkvi a zástupkyňou Matice slovenskej v Štúrove - ďalší postup po odpredaji nehnuteľnosti pre Maticu slovenskú. Ďalšie kolo rokovania so zástupcom poradenskej firmy o možnostiach spolupráce pri podávaní projektov.
 • 20.4.2010 - rokovanie s Okr.úradom ŽP - ukončenie rekultivácie skládky TKO v Štúrove. Zasadnutie MZ.
 • 13.-15.4.2010 - účasť na zasadnutí Byra Výboru regiónov a plenárnom zasadnutí Výboru regiónov v Bruseli.. Vystúpenie v panelovej diskusii na konferencii o tvoriacej sa Dunajskej strátégii - Brusel. Kvôli problémom s leteckou dopravou návrat až 19.4.2010
 • 12.4.2010 - Snem Reg.združenia Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti v Nových Zámkoch . Seminár k novele zákona o obecnom zriadení pre členov RZ.
 • 8.4.2010   - zasadnutie prípravnej skupiny  v Bratislave pre založenie vedomostného klastra Podunajského regiónu . Rokovanie na pracovisku ZSE Dunajská Streda  o projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
 • 7.4.2010   - informatívne stretnutie s poradenskou firmou pre čerpanie z fondov EU - podmienky a možnosti spolupráce
 • 6.4.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 1.4.2010   - oslavy 60.výročia založenia Gymnázia v Štúrove - odovzdanie pamätnej plakety
 • 31.3.2010 - dovolenka
 • 30.3.2010 - rokovanie o príprave projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia na opätovné podanie
 • 29.3.2010 - príprava zasadnutia MZ
 • 26.3.2010 - slávnostné stretnutie s pedagógmi základných škôl a materských škôlok pri príležitosti Dňa pedagógov - odovzdanie ocenení
 • 24.-25.3.2010 - dovolenka
 • 23.3.2010  - Valné zhromaždenie a Dozorná rada Vadaš s.r.o.
 • 18.3.2010  - návšteva Britského veľvyslanca p. Michaela Robertsa,ktorý sa zaujímal o život v našom regióne.
 • 17.3.2010 - rokovanie s riaditeľmi mestských rozpočtových a príspevkových organizácií o možnostiach a podmienkach prijatia pracovníkov na verejno-prospešné práce. Rokovanie s AVE Štúrovo a.s. a jeho právnikom o situácii a možných riešeniach platenia parkovného.
 • 16.3.2010 - zasadnutie Predsedníctva ZMOS v Nitre
 • 15.3.2010 - účasť na oslvách v Ostrihome. Stretnutie s riaditeľom Polikliniky Štúrovo - výmena informácií o aktuálnych otázkach.
 • 10.-13.3.2010 - zasadnutie Byra Výboru regiónov vo Valladolide (ESP)
 • 8.3.2010   - zasadnutie Rady reg.združenia ZMOS v Nových Zámkoch
 • 5.3.2010   - rokovanie so zástupcami Enerbyt s.r.o. a pracovníkmi MsÚ - zásady určenia výšky nájomného v nových nájomných bytoch  2 x 12  b.j.  Rokovanie s AVE a.s. Štúrovo - prerokovanie možností získania grantu na separovaný zber komunálneho odpadu
 • 4.3.2010   - účasť na zasadnutí komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli.
 • 3.3.2010   - dovolenka
 • 2.3.2010   - účasť na zasadnutí komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 1.3.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov.
 • 25.-26.2.2010 - účasťna na konferencii o Dunajskej stratégii v Budapešti.
 • 24.2.2010  - rokovanie so zástupcami Smurfit Kappa o ďalšom prevádzkovaní svetelnej informačnej tabule pred MsÚ
 • 23.2.2010  - stretnutie so zástupcom spoluvlastníka AVE Štúrovo a.s. - zosúladenie zmlúv o výkonoch na rok 2010 s sprostriedkami určenými v rozpočte mesta na rok 2010 . Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o. - plán investícií na rok 2010
 • 19.2.2010  - rokovanie v SARIO v Bratislave - možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov
 • 18.2.2010  - ďalšie kolo rokovaní s riaditeľmi ICOPAL-u a MCE o ďalšom spoločnom postupe pri ukončení výroby Smurfit Kappa.
 • 16.2.2010  - prijatie u Ministra hospodárstva SR p. Jahňátka - aktuálny stav vo veci Smurfit Kappa Štúrovo a možný ďalší vývoj.. Zasadnutie MZ.
 • 15.2.2010  - rokovanie so zástupcami SAD Nové Zámky o možnostiach riešenia zvýšenej straty v MHD za rok 2009 oproti zmluve. Rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. a nájomcom reštaurácie "Delfín" o rozvojových predstavách nájomcu.
 • 12.2.2010  - stretnutie s GR Smurfit Kappa - informácie o súčasnom stave ďalšom postupe pri ukončení výroby
 • 9.-11.2.2010 - 1. schôdza Výboru regiónov,Byra Výboru regiónov a jednotlivých komisí Výboru regiónov pre mandát na obdobie  2010 - 2015  - Brusel
 • 5.2.2010   - Rokovanie s vedením Enerbyt s.r.o. - upresnenie postupu pri vypracovaní koncepcie rozvoja podniku
 • 4.2.2010   - stretnutie so zástupcom ŽSSK CARGO - možné dopady a ďalší vývoj po ukončení činnosti Smurfit Kappa.
 • 3.2.2010   - rokovanie s MŠO a ZŠ.slov. o možnosti založiť športovú triedu. Stretnutie org.výboru "Olympiády družobných miest"
 • 2.2.2010   - stretnutie s reg.riaditeľom Dexia banky - stav úverov, možnosti prípadných ďalších úverov,ak by boli potrebné. Rokovanie s telocvikármi stredných a zákl. škôl - príprava Olympiády družobných miest .
 • 1.2.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 29.1.2010 - úvodné,koordinačné zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli z príležitosti zahajenia nového mandátového obdobia
 • 27.1.2010 - Prednáška na konferencii o verejnom obstarávaní v Bratislave
 • 26.1.2010 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS v Mošovciach
 • 25.1.2010 - príprava Dunajskej stratégie - ako člen delegácie SR rokovanie na Min.zahr.vecí Rakúskej republiky vo Viedni.
 • 21.1.2010 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - výmena informácií o stave príprav na odpredaj majetku a o aktivitách a záujmoch mesta v danej oblasti.
 • 20.1.2010 - kontrolný deň na stavbe 2 x 12 b.j.
 • 19.1.2010 - úver na centrálny tepelný zdroj bol ku koncu roka 2009 splatený,rokovanie s Enerbyt s.r.o. o možnostiach zníženia ceny tepla pre rok 2010 pri zabezpečení zdrojov na ďalší rozvoj podniku. Návrh bude predložený na nasledujúce MZ
 • 15.1.2010 - prehliadka rekonštrukčných prác na kúpalisku Vadaš
 • 14.1.2010 - stretnutie so starostom obce Bajtava - prvé skúsenosti pri ukladaní TKO z mesta na ich skládku,plány rozvoja skládky resp. odpadového hospodárstva.Rokovanie s Apartment Slovakia - informácie o prípravách na zahájenie stavby obytných domov na Sobieskeho ulici,riešenie otázky umiestnenia  zariadenia staveniska,prístupu nakladných vozidiel na stavbu atd.
 • 11.1.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Stretnutie primátorov Nitrianskeho  kraja v Nových Zámkoch k problematike "Operačného programu informatizácie spoločnosti ".
 • 5.1.2010  - prejednanie upozornenia a protestu Okresného prokurátora za účasti zástupcu Okresnej prokuratúry. Stretnutie s partnerom z AVE Tatabánya - postup pri príprave finančného plánu AVE Štúrovo a.s.
 • 30.-31.12.2009 - dovolenka
 • 29.12.2009 - kontrola odstraňovania závady na kúrení v MŠ Družstevný rad - radiátory by už mali byť v poriadku - do zahájenia výuky 4.1. každodenná kontrola.
 • 28.12.2009 - dovolenka
 • 22.12.2009 - rokovanie s AVE Štúrovo a.s. - upresnenie zmluvy a miesta na uloženie TKO. Podpis zámennej zmluvy s Apartment Slovakia s.r.o. - investícia inžinierske siete na Sobieskeho ulici ukončená.
 • 21.12.2009 - Rokovanie s riad.Enerbyt s.r.o. o možnostiach odstránenia poruchy na vykurovacom systéme MŠ Družstevný rad - problém je vo vnútorných rozvodoch škôlky a nie v dodávkach od Enerbytu
 • 15.12.2009 - rokovanie s GR ZsVS Nitra a.s. o stave projektu na ČOV. Zasadnutie MZ
 • 11.12.2009 - dovolenka
 • 10.12.2009 - úvodné rokovanie s ZsVS Nitra a zástupcami firiem v areali fabriky o možnosti napojiť sa na mestskú kanalizáciu. Rokovanie s firmou Cuubuus - upresnenie stavebného povolenia,rokovanie o rekonštrukcii Bocskaiho ulice. Zasadnutie Mestskej rady.
 • 7.-9.12.2009 - dovolenka
 • 2.-4.12.2009 - Brusel - účasť na zasadnutí Byra Výboru regiónov,Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov a prednesenie mnou vypracovného návrhu stanoviska na schválenie plenárnemu zasadnutiu,účasť na zasadnutí skupiny Podunajsko
 • 1.12.2009  - zasadnutie Predsedníctva ZMOS,Komory miest a Rady ZMOS - Štrbské pleso
 • 30.11.2009 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o. Štúrovo
 • 27.11.2009 - dovolenka
 • 26.11.2009 - záverečné konzultácie k návrhu rozpočtu na rok 2010,ktorý bude predložený na zasadnutie MZ 15.decembra
 • 25.11.2009 - odovzdanie projektu na Ministerstve SR pre VaRR  na poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci - premiestnenie múzea
 • 24.11.2009 - podpis úverovej zmluvy s Dexia bankou - úver sa využije na vybudovanie infraštruktúry k 2 x 12 b.j. na Rákocziho ulici
 • 23.11.2009 - rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR - súčasná situácia a ďalšie možnosti vývoja vo veci udržania pracovných miest vo Smurfit Kappa Štúrovo . Stretnutie s predsedom VÚC Nitra p.Belicom - žiadosť o podporu našich aktivít vo  veci zachovania zamestnanosti.
 • 20.11.2009 - prerokovanie protokolu o výsledkoch kontroly vykonanej Okr.prokuratúrou NZ v oblasti stavebného zákona . Rokovanie s riaditeľom EZÚS Ister-Granum s.r.o.
 • 19.11.2009 - rokovanie s GR Smurfit Kappa Štúrovo o možnom ďalšom vývoji,upresnenie majetku ponúkaného na predaj a upresnenie záujmu mesta o získanie časti nehnuteľností.
 • 18.11.2009 - informatívne stretnutie so zástupcami fy.,ponúkajúcej spracovanie komunálneho odpadu.
 • 16.11.2009 - stretnutie so záujemcom na vybudovanie prístavu malých lodí v zátoke.
 • 13.11.2009 - účasť na zasadnutí Komisie CONST Výboru regiónov v Bruseli
 • 12.11.2009 - dovolenka
 • 11.11.2009 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 10.11.2009 - prejednanie výsledkov kontroly vykonanej Okr.prokuratúrou NZ na dodržiavanie zákonnosti  na úseku priestupkov
 • 9.11.2009 - stretnutie so zástupcom fy Cuubuus - už majú dostatočný počet nájomných zmlúv,vystavba Aquaria by sa mala zahájiť v marci 2010.
 • 6.11.2009 - podpis zmluvy s AVE Tatabánya o predaji akcií TSM a.s.Štúrovo -
 • 5.11.2009 - rokovanie s pracovníkmi Smurfit Kappa Štúrovo o budúcnosti imisného monitorovacieho systému. Stretnutie s primátorom Visegrádu a pedagógom FAMU Bratislava o možnosti usporiadať filmový festival krátkych dokumentá
   

 

 • 25.9.2014  - Zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 22.-23.9.2014 - Zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov v Brindisi (IT)
 • 19.-21.9.2014 - Návšteva mestských dní v Castellarane
 • 17.9.2014 - Zasadnutie Rady ZMOS - Banská Bystrica
 • 16.9.2014 - Stretnutie so zástupcom spolumajiteľa AVE a.s, - prehľad aktuálnych tém. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 11.-12.9.2014 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Torino
 • 10.9.2014  - Zasadnutie Mestskej rady
 • 5.9.2014  - Rokovanie so zástupcami Slov.sporiteľne - podrobnosti úveru. Odovzdanie kosačky na trávu zástupcom partnerského mesta Barót
 • 9.8.2014 - Stretnutie na VÚC Nitra - predstavenie programu Min.zdravotníctva SR - integrovaná zdravotná starostlivosť
 • 22.-25.8.2014 - účasť na mestských dňoch v Novom Bečeji
 • 12.8.2014 - rokovanie a miestna obhliadka možností predlženia cyklotrasy Komárno - Kravany n/d  do Štúrova
 • 8.-10.8.2014 - stretnutie partnerských miest Budapest - Köbánya v Balatonboglári - návšteva detského tábora detí z partnerských miest

 


 

webygroup

ďalšie dni

Sobota 25.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 26.10.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506

English version
Magyar verzió

10878383

Úvodná stránka