Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Štúrovo
Aktuality > Informácie primátora

Informácie primátora

.

 

 

 

 

 

 • 5.8.2014  - rokovanie - územné konanie Nánanská ulica, Rokovanie na Daňovom úrade Nitra
 • 4.8.2014  - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 21.7-1.8.2014 - Dovolenka
 • 17.7.2014 - Zasadnutia združenia " Južný región"
 • 11.7.2014 - elektronická aukcia na výber dodávateľa stavieb - " Rekonštrukcia MsÚ" a "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"
 • 9.7.2014  - Rokovacie konania s potencionálnymi dodávateľmi stavby " Úprava cesty pri garážach "
 • 8.7.2014  - Zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • 4.7.2014  - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 3.7.2014  - Zasadnutie Mestskej rady
 • 30.6.-1.7.2014 Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 27.-29.6.2014 - Mestské dni
 • 24.-26.6.2014 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 20.-22.6.2014 - Mestské dni Bruntál
 • 19.6.2014 - Valné zhromaždenie Zs.vodárenskej spoločnosti a.s. - Nitra
 • 18.6.2014 - stretnutie so zástupcami VUC a starostami regiónu - nové plánovacie obdobie EU - možnosti, Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o
 • 16.6.2014 - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 11.-13.6.2014 - zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov - Krakov (PL)
 • 5.6.2014 rokovanie s riaditeľmi mestských príspevkových a rozpočtových organizácií - možnosť dať prácu pre aktiváciu
 • 4.6.2014 - odmenenie darcov krvi
 • 3.6.2014 - stretnutie s pracovníkmi Uradu práce - aktivačná činnosť, rokovanie so zástupcami Slov.sporiteľne - úver
 • 2.6.2014 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.-29.5.2014 - Snem ZMOS - Bratislava
 • 26.-27.5.2014 - dovolenka
 • 20.5.2014 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 15.5.2014 - Odovzdanie upraveného projektu Nánanskej cesty Slov.správe ciest - Bratislava.  Zasadnutie Mestskej rady
 • 13.5.2014 - Zasadnutie Senátu a Valné zhromaždenie EGTC Ister Granum
 • 12.5.2014 - Zahájenie kontroly zo strany NKÚ na hospodárne využívanie fin.prostriedkov. Predsedníctvo ZMOS  - Bratislava
 • 7.5.2014   - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 5.5.2014   - Dovolenka
 • 24.4.2014 - Zasadnutie skupiny EPP Výboru regiónov - Poznaň
 • 10.4.2014 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 8.-9.4.2014 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Žilina
 • 7.4.2014  - Zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 4.4.2014  - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 1.-3-4-2014 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru Regiónov - Brusel
 • 31.3.2014  - Porada s riaditeľmi mestských podnikov. Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 28.3.2014  - Oslavy dňa učiteľov
 • 20.3.2014  - Snem Reg.združenia MOS - Nové Zámky
 • 19.3.2014  - Rokovanie na Enerbyt s.r.o. - presunčasti zisku z kogenerácie na dotáciu ceny tepla za účelom zníženia ceny tepla
 • 18.3.2014  - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 17.3.2014  - Zasadnutie Reg. Rady ZMOS - Nové Zámky
 • 13.3.2014  - Reg.operačný plán - príprava na nové plánovacie obdobie- informácia o stave  - VÚC Nitra
 • 10.3.2014  - Zasadnutie Zahraničnej sekcie ZMOS - Svidník
 • 6.-8.3.2014 . Zasadnutie Byra Výboru regiónov a 6.summit Európskych miest a regiónov - Athény  (GRE)
 • 5.3.2014    - prejednanie protestov a upozornení s prokurátorom Okr.prokuratúry NZ
 • 4.3.2014    - informatívne stretnutie so zástupcami SŠSp  - možné modely financovania investícií
 • 3-3.2014    - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.2.2014   - Rokovanie so zástupcami Arriva a.s. - vyúčtovanie MHD za rok 2013
 • 25.2.2014   - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 21.2.2014   - rokovanie so zástupcami LIDL o zbere PET fliaš, stretnutie so zástupcom Rozvojovej a investičnej banky
 • 20.2.2014   - zasadnutie Mestskej rady
 • 18.2.2014   - zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Nitra
 • 10.2.2014   - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 3.2.2014     - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 29.-31.1.2014 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 21.-22.1.2014 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava. Rokovanie na SSC a s projektantom Nánanskej ulice - postup pri aktualizácii projektu
 • 15.1.2014   - informatívne stretnutie s organizátorom cyklistických pretekov v okolí Štúrova
 • 14.1.2014   - rokovanie s riaditeľom SSC - Nánanská cesta -stav príprav a ďalší postup
 • 7.1.2014     - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 3.1.2014     - rokovanie s potencionálnym investorom
 • 31.12.2013 - dovolenka
 • 27.12.2013 - dovolenka
 • 18.12.2013 - Rokovanie s dopr.podnikom Arriva - plán a financovanie MHD na rok 2014
 • 17.12.2013 - Prejednanie výsledkov prokurátorského dozoru so zástupcom Okr.prokuratúry NZ
 • 16.12.2013 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 13.12.2013 - dovolenka
 • 11.12.2013 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 10.12.2013 - Zasadnutia Mestského zastupiteľstva
 • 9.12.2013 - stretnutie kontaktnej skupiny Výboru regiónov a Európskeho kongresu samospráv - Paríž
 • 5.12.2013 - Zasadnutie Mestskej rady
 • 4.12.2013 - Rokovanie s ARRIVA a.s. - plán verejnej osobnej dopravy na rok 2014
 • 3.12.2013 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o
 • 27.-29.11.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 26.11.2013 - Stretnutie s potencionálnym investorom v Priem.parku Štúrovo. Valné zhromaždenie Reg.rozvojovej agentúry Južný región
 • 25.11.2013 - zasadnutie Komisie CIVEX - Brusel
 • 23.11.2013 - druhé kolo volieb predsedu VÚC
 • 22.11.2013 - rokovanie s GR AVE Tatabánya - príprava finančného plánu na rok 2014
 • 20.-21.11.2013 - Konferencia o dopravných prepojeniach medzi SR - MR - Visegrád
 • 15.11.2013 - dovolenka
 • 13.11.2013 - Zásadnutie Komisie EDUC -Brusel
 • 11.-12.11.2013 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 8.11.2013  - Voľby do VÚC
 • 5.11.2013   - Rokovanie so zástupcami Povodia Dunaja - informácie o investičných zámeroch
 • 30.10.2013 - rokovanie v Bratislave - Nánanská cesta
 • 29.10.2013 - zasadnutie Senátu a Valné zhromaždenie EGTC Ister-Dranum. Prijatie Roberta Hencza z príležitosti zisku titulu Majsta sveta.
 • 18.10.2013 - prijatie št.tajomníkov Min.zahraničných vecí Maďarska,Poľska a SR
 • 15.10.2013 - sľub okrskových komisií - voľby VÚC
 • 10.-13.10.2013 - jarmok
 • 7.-9.10.2013 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov- Brusel
 • 4.10.2013 - Stretnutie členov Predsedníctva ZMOS a predsedíctva SMO ČR - Luhačovice
 • 1.10.2013 - zasadnutie MZ
 • 27.-29.9.2013 - Mestské dni
 • 26.9.2013 - Zasadnutie Mestskej rady
 • 24.9.2013 - Zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 23.9.2013 - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 19.9.2013 - účasť na zasadnutí Výboru pre verejnú správu NR SR - informácia o ESO 2 - Bratislava
 • 17.9.2013 - Zasadnutie zahraničnej sekcie ZMOS - Bratislava
 • 9.-13.9.2013 - Dovolenka
 • 6.9.2013  - Rokovanie u predsedu VÚC p. Belicu o spoločnom postupe proti rušeniu železničných spojov v regióne
 • 2.-3.9.2013 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Vilnius (LT)
 • 20.8.2013 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava
 • 18.8.2013 - výsluch na polícii vo veci Kossúthovej ulice - NZ
 • 7.8.2013  - príprava mestských dní - porada, obhliadka vyhorného domu na Orechovej statikom - rozhodnutie o ďalšom postupe, prijatie delegácie z Ehingenu (partnerské mesto Ostrihomu)  na čele s Oberbürgermeisterom pánom Alexandrom Baumannom
 • 6.8.2013  - riešenie opravy vyhoreného domu na Orechovej
 • 5.8.2013 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 16.7.-2.8.2013 - dovolenka
 • 15.7.2013 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 11.7.2013  - zasadnutie Senátu EGTC Ister Granum - Štúrovo. zasadnutie Mestskej rady
 • 8.-10.7.2013 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov- Bolzano IT
 • 2.-4.7.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 27.3.2013 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 21.-24.6.2013 - účasť na Mestských dňoch v Bruntále a Klobucku
 • 13.6.2013 - Valné zhromaždenie ZsVS Nitra a.s. - Nitra
 • 5.-11.6.2013 - Protipovodňová služba a protipovodňová komisia
 • 4.6.2013   - Rokovanie s SSC o aktualizácii projektu Nánanskej ulice - Bratislava. Zasadnutie protipovodňovej komisie.
 • 3.6.2013   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 30,-31.5.2013 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 29.5.2013 - Snem ZMOS - Nitra. Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 28.5.2013 - Snem  ZMOS - Nitra
 • 27.5.2013  - mimoriadne Valné zhromaždenie AVE a.s. Štúrovo
 • 21.5.2013  - dovolenka
 • 16.5.2013  - rokovanie s prevádzkovateľmi internetového rádia o formách spolupráce. Rokovanie s majiteľom TV káblových rozvodov o možnosti vrátiť štúrovské spravodajstvo .
 • 13.5.2013  - porada s riaditeľmi mestských organizácií
 • 10.5.2013  - Zasadnutie komisie Ister - Granum - príprava Integrovanej územnej investície - Ostrihom
 • 9.5.2013    - Slávnostné odovzdanie bungalowov na Vadaši
 • 7.5.2013    - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 6.5.2013    - rokovanie s príslušným útvarom cestného stavebného úradu ohľadom stavebné povolenia pre Nánanskú cestu - Nitra
 • 3.5.2013    - rokovanie s predsedom VÚC Nitra - Ipeľské mosty, Helsinský koridor ,Nitra
 • 2.5.2013    - Valné zhromaždenie AVE a.s. Štúrovo, zasadnutie Mestskej rady
 • 30.4.2013  - konferencia na Min.hosp. SR - investičné stimuly a nové programovacie obdobie
 • 26.4.2013  - rokovanie s SSC - podklady k stavebnému povoleniu Nánanskej cesty
 • 25.4.2013  - účasť na sneme TÖOSZ vo Veresegyháze - MR
 • 24.4.2013  - rokovanie s riadteľkami MŠ o zabezpečení letnej prevádzky
 • 22.4.2013  - Zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 18.-19.4.2013 - stretnutie samosprávnych združení V-4 v Gödöllö
 • 16.-17.4.2013 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Michalovce
 • 15.4.2013 - zasadnutie Mestskej rady
 • 10.-12.4.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 9.42013    - rokovanie s vedením ostrihomskej nemocnice - možnosti rozšíriť služby
 • 8.4.2013   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 4.4.2013   - zasadnutie Senátu a Valné zhromaždenie EGTC Ister Granum - Ostrihom
 • 2.4.2013   - Mimoriadne zasadnutie MZ
 • 28.3.2013 - Rokovanie s riaditeľom Mlyny a.s. P.Ruskov - riešenie pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou Nánanskej ulice
 • 27.3.2013 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o. , Oslavy dňa učiteľov
 • 26.3.2013 - Rokovanie s riaditeľom SSC - Nánanská ulica - spoločný postup pri podaní žiadosti o stavebné povolenie
 • 22.a 25.3.2013 - dovolenka
 • 20.3.2013  - účasť na Donau river show- predstavenie Dunajskej stratégie - Ostrihom
 • 19.3.2013 - rokovanie s odborníkmi o možnosti zriadiť psí útulok
 • 15.3.2013 - účasť na oslavách v Ostrihome
 • 12.3.2013 - stretnutie s Veľvyslancom Belgického kráľovstva - Ostrihom
 • 6.7.3.2013 - mimoriadne zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Žilina
 • 4.3.2013  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.2.-1.3.2013 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Dublin
 • 26.2.2013 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 25.2.2013 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 20.2.2013 - previerka reklamácie na 2x12 b.j. Zasadnutia Mestskej rady
 • 19.2.2013 - Snem regionálneho združenia ZMOS - Nové Zámky
 • 14.2.2013 - porada s riaditeľkami materských škôl - termín a podmienky zápisu do MŠ
 • 13.2.2013 - Zasadnutie Rady reg.združenia ZMOS - Nové Zámky
 • 12.2.2013 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Nitra
 • 11.2.2013 - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 4.2.2013 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 30.1.- 1.2.2013 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 29.1.2013  - Spoločné zasadnutie ZMOS - TÖOSZ - príprava spoločného cezhraničného projektu -Štúrovo
 • 24.1.2013  - zasadnutie Senátu EZUS Ister-Granum - Štúrovo
 • 22.-23.1.2013 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava,
 • 18.1.2013  - dovolenka
 • 7.1.2013     - porada s riaditeľmi mestských podnikov, Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 1.1.2013     - účasť na oslavách 20.výročia vzniku SR - Bratislava
 • 27.-31.12.2012 - dovolenka
 • 20.12.2012 - Valné zhromaždenie RRA Južný region
 • 14.12.2012 - dovolenka
 • 12.12.2012 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 11.12.2012 - Podpis dohody o spolupráci na projekte "Dunajská os" - Bratislava. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 10.12.2012 - Stretnutie so zástupcami OECD na Min.dopravy SR - téma "Dunajská os" prístavy Bratislava,Komárno, Štúrovo
 • 7.12.2012  - Valné zhromaždenie Ister Granum EGTC - Ostrihom
 • 6.12.2012  - zasadnutie Mestskej rady
 • 4.12.2012  - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov- Brusel
 • 3.12.2012  - rokovanie na Min.školstva SR vo veci ZUŠ - Bratislava
 • 28.-30.11.2012 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
 • 27.11.2012  - Valné zhhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 26.11.2012  - Rokovanie s riaditeľom Mlyn P.Ruskov a.s. o odkúpení pozemku
 • 22.11.2012  - Zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 21.11.2012  - zasadnutie Senátu EGTC Ister Granum - Štúrovo
 • 19.-20.11.2012 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 13.11.2012 - Spoločné rokovanie ZMOS a Maďarského národného združenia samospráv ( TÖOSZ)  o cezhraničnej spolupráci - Budapešť
 • 12.11.2012 - zásadný obrat v otázke Nánanskej ulice - uvedená investícia bude zaradená do operačného programu Doprava a SSC z európskych peňazí + spolufinancovanie z vlastnýc zdrojov realizuje uvedenú akciu podľa pôvodného projektu tj. rozšírenie cesty na 8 m,cyklistický pás a veľká kruhová križovatka !!!!!!!! Vyzerá to,že po 20 rokoch sa predsa len dočkáme )))))))))
 • 11.11.2012 - riadenie krízového zásobovania mesta pitnou a úžitkovou vodou
 • 7.11.2012   - Zasadnutie zahraničnej sekcie ZMOS - Hriňová
 • 26.10.2012 - Rokovanie s GR SSC - Nánanská cesta
 • 23.10.2012 - účasť na oslavách v Ostrihome
 • 22.10.2012 - rokovanie s SSC o rekonštrukcii Nánanskej ulice
 • 15.-17.10.2012 - dovolenka
 • 11.-14.10.2012 -  jarmok Šimona a Júdu
 • 11.10.2012  - slávnostné odovzdanie kogeneračnej jednotky na skúšobnú prevádzku -CTZ.
 • 8.-10.10.2012 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 4.10.2012  - stretnutie s výk.riaditeľom Priemyselný park Štúrovo a.s. - možnosti spolupráce pri likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu
 • 3.10.2012  - účasť a prednáška na konferencii o doprave - Siófok
 • 2.10.2012  - zasadnutie monitorovacieho výboru PHSR NR kraja - Nitra
 • 1.10.2012  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.9.2012  - účasť na oslavách v Ostrihome
 • 27.9.2012  - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 26.9.2012  - slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska na ZŠ slov.
 • 25.9.2012  - stretnutie s vedením AVE Tatabánya
 • 24.9.2012  - zasanutie komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 21.9.2012  - dovolenka
 • 20.9.2012  - Pracovné stretnutie ZMOS a TOOSZ (MR) - príprava spoločných projektov - Štúrovo
 • 19.9.2012  - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Ružomberok
 • 18.9.2012  - zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • 14.-17.2012 - návšteva partnerského mesta Castellarano - mestské dni
 • 13.9.2012 - zasadnutie Mestskej rady
 • 11.9.2012 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 6.-7.9.2012 - zasanutie Byra Výboru regiónov v Nicosii (CY)
 • 4.9.2012   - prehliadka ukončených prác výmeny rozvodov Enerbyt s.r.o.
 • 3.9.2012   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.8.2012 - dovolenka
 • 30.8.2012 - Zasadnutie RZ ZMOS - Nové Zámky
 • 24.-27.8.2012 - účasť na Mestských dňoch v partnerskom meste Novi Bečej (SRB)
 • 21.8..2012 - Zasadnutie Rady ZMOS - Žilina
 • 17.8.2012 -  rokovanie so Slov.správou ciest - Nánanská ulica - Bratislava
 • 13.-15.8.2012 - dovolenka
 • 10.8.2012 - rokovanie na KÚ Nitra odbor dopravy - postup pri vydaní stavebného povolenia na opravu Nánanskej ulice
 • 9.8.2012 - rokovanie na ZSE Nové Zámky ohľadne prekládky el.vedení v súvisloti s opravou Nánanskej ulice
 • 6.8.2012 - Porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 23.7.-3.8.2012 - dovolenka
 • 17.-19.7.2012 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 16.7.2012 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 12.7.2012 - prerokovanie PHSR Nitrianskeho kraja - Nitra
 • 10.7.2012 - Rokovanie na SORO Nitra -projekt "poznaj región Štúrova" - Nitra
 • 9.7.2012 - Rokovanie s riaditeľkami MŠ. Stretnutie s poslncami. Podpis zmluvy na kontokorentný úver
 • 4.-6.7.2012 - konferencia a zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov v Palange (LT)
 • 3.7.2012   - zasadnutie MZ
 • 2.7. 2012   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 28.6.2012  - zasadnutie Mestskej rady
 • 27.6.2012  - podpis darovacej zmluvy so Slov.štátnou sporuteľňou -výstavba  ihriska s umelou trávou na ZŠ slov.
 • 26.6.2012  - účasť na zasadnutí finančnej komisie
 • 21.-22.6.2012 - konferencia a zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov v Dubrovniku (CRO)
 • 15.-17.6.2012 - Bruntál  - účasť na mestských dňoch
 • 14.6.2012  - stretnutie so zástupcami Slov.sporiteľne - príprava darovacej zmluvy - výstavba ihriska s umelou trávou
 • 13.6.2012  - Rokovanie s riaditeľkami MŠ
 • 12.6.2012  - zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Trenčín
 • 11.6.2012  - Stretnutie s poslancami p.Dr. Vitkóovou a p. Chalmovským - materské škôlky - letná prevádzka
 • 6.6.-8.6.2012 - účasť a prednáška na konferencii spoločnej komisie Výboru regiónov a zástupcov Macedónska - Skopje a Spit (FYROM)
 • 5.6.2012  - ocenenie viacnásobných darcov krvi
 • 4.6.2012  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.5.-2.6..2012 - Výjazdové rokovanie Výboru regiónov vo Faro (PT)
 • 30.5.2012  - konferencia Dunajská stratégia - Bratislava. Rokovanie na GR Slov.správy ciest - vyrokovali sme ich súhlas s technickým riešením Nánanskej ulice
 • 29.5.2012  - výrobný výbor s projekantom Nánanskej cesty a správcami sietí
 • 22.5.2012  - Valné zhromaždenie AVE a.s. Štúrovo, ďalšie kolo rokovaní s projektantom Nánanskej cesty - odstraňovanie problémov s odvodnením a ďalších nejasnosti, zasadnutie členov Južného regiónu- možnosť spoločných elektronických aukcií na nákup el.energie a plynu
 • 17.-21.5.2012 - účasť na čele mestskej delegácie na mestských dňoch v družobnom Baróte (RO)
 • 16.5.2012  - rokovanie s Apartment Slovakia - projekt obslužnej komunikácie. Rokovanie s vedením Enerbyt s.r.o. - upresnenie trasy výmeny tepelných rozvodov
 • 14.5.2012  - dovolenka
 • 10.5.2012  - podpis dotačnej zmluvy na rozšírenie kamerového systému - Obv.úrad Nitra
 • 9.5.2012    - porada s riaditeľmi mestských podnikov.Výrovný výbor k projektu Nánanskej ulice. Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 2.5.-4.5.2012 - zasadnutie Bryra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 30.4.2012  - dovolenka
 • 27.4.2012  - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov - Brusel
 • 26.4.2012  - stretnutie so zástupcom Slov.št.sporiteľne - možné spôsoby spolupráce
 • 25.4.2012  - rokovanie s riaditeľkami MŠ o spôsobe prevádzky počas prázdnin
 • 24.4.2012  - Zasadnutie MZ
 • 23.4.2012  - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 19.4.2012  - Zasadnutie Mestskej rady.
 • 17.4.2012  - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum
 • 12.4.2012 - rokovanie so zástupcami Levického reg združenia o hrozbe obmedzenia resp.rušenia železničných spojov - Ip.Sokolec
 • 11.4.2012 - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Bratislava
 • 4.4.2012  - Rokovanie s AVE - možnosť získania prác mimo mesta pre zametacie vozidlá
 • 3.4.2012  - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 2.4.2012   - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Rokovanie s firmou Towercom v Bratislave - možnosti šírenia mestského programu
 • 30.3.2012 - celomestské oslavy Dňa učiteľov
 • 27.-29.3.2012 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Kielcach (PL)
 • 26.3.2012 - Výrobný výbor na Nánanskú cestu - projektanti,SSC,ZsVS,mesto - upresnenie stanovísk. Rokovanie s riaditeľmi MŠO a Enerbyt - vykurovanie športovej haly - problémy a možné riešenia
 • 21.-23.3.2012 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov a Európsky summit regiónov a miest - Kodaň (DK)
 • 19.3.2012  - mimoriadne zasadnutie Mestskej rady - možnosti ukončenia zmluvy na prípravu programu pre mesto
 • 16.3.2012  - Pokračovanie spoločného  zasadnutia Predsedníctva ZMOS a Predsedníctva SMO ČR - Štrbské pleso
 • 15.3.2012  - účasť na oslavách v Ostrihome. Spoločné zasadnutie Predsedníctva ZMOS a Predsedníctva SMO ČR - Štrbské pleso
 • 14.3.2012  - zasadnutie RZMOS Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti - Nové Zámky
 • 13.3.2012  - stretnutie starostov regiónu s pracovníkmi Úradu vlády SR - sekcia národnostných menšín - zákon o používaní jazykov národnostných menšín v praxi
 • 12.3.2012  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 9.3.2012    - zasadnutie skupiny EPP v Buseli
 • 8.3.2012    - Rokovanie s firmou Davidson - ukončenie investície Aquário. Upresnenie zmluvy o dielo s víťazom súťaže na projekt Nánanskej ulice.Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady - nepodpísanie jedného uznesenia. Prehliadka areálu firmy CMMS - bývalá slobodárka
 • 29.2.2012  - informačná porada s GR sekcie CR MDaRR SR pre záujemcov a založenie Obl.org.cest.ruchu - výklad k zákonu o CR - B.Bystrica
 • 28.2.2012  - kontrola 2 x 12 b.j. na Terasách II  , zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 27.2.2012  - zasadnutie Komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 23.2.2012  - zasadnutie Mestskej rady
 • 22.2.2012  - Stretnutie so zástupcami CreativeExpo NR - upresnenie projektu poznaj region Štúrova
 • 21.2.2012  - Rokovanie Predsedníctva a Rady ZMOS - Piešťany
 • 20.2.2012  - rokovanie s poskytovateľom služby na vysielanie mestského TV programu
 • 17.2.2012  - Stretnutie s väčšinovým vlastníkom AVE a.s. Štúrovo - parkovanie a ďalšie aktuálne otázky
 • 14.-16.2.2012 - Zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov. Zasadnutie skupiny Podunajsko - Brusel
 • 13.2.2012 - zasadnutie Zahraničnej sekcie ZMOS - Košice
 • 9.2.2012   - zasadnutie Komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 7.2.2012    - rokovanie s AVE a.s. - parkovanie . Stretnutie so zástupcami Slovanet - výmena tel.ústredne na MsÚ
 • 6.2.2012    - porada s riaditeľmi mestkých podnikov
 • 2.2.2012    - prerokovanie upozornení Okr. prokuratúry NZ podaných na základe previerok. Stretnutie s AVE a.s. Štúrovo - budúce fungovanie parkovacieho systému
 • 26.1.2012  - rokovanie s Apartment Slovakia
 • 25.1.2012  - stretnutie s veľvyslancom Maďarska
 • 24.1.2012  - rokovanie s AVE Štúrovo a.s. o postupe pri obnove parkovacieho systému v meste. Rokovanie s OU ŽP v Nových Zámkoch - ďalší postup pri rekultivácii skládky TKO
 • 20.1.2012  - stretnutie s manželkou prezidenta Maďarska Schmittné Makrai Katalin a jej doprovodom
 • 19.1.2012  - prerokovanie výsledkov previerky vykonanej Okr.prokurtúrou NZ v oblasti dodatočného povolovania stavieb, priestupky v oblasti školstva. Stretnutie s projektantom rekultivácie skládky TKO - možnosti zjednodušenia projektu berúc v úvahu súčasný stav
 • 17.-18.1.2012 - zasadnutie Predsedníctva ZMOS - Bratislava - stretnutie so zástupcami politických strán - ich volebné programy týkajúce sa samosprávy
 • 10-12.1.2012 - dovolenka
 • 9.1.2012     - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 29.12.2011 -  Rokovanie so SAD Nové Zámky - financovanie MHD v roku 2012
 • 27.12.2011 - dovolenka
 • 21.12.2011 -  mimoriadne zasadnutie MZ
 • 16.12.2011 - dovolenka
 • 13-15.12.2011 - Zasadnutie Byra a Pléna Výboru regiónov - Brusel
 • 12.12.2011 - odovzdanie výťažku charitatívnej zbierky pre Michala Horvátha, zasadnutie MZ
 • 9.12.2011 - Odovzdanie Vianočného daru pre Detský domov
 • 8.12.2011 - zasadnutie Mestskej rady
 • 7.12.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 6.12.2011 - rokovanie s Apartment Slovakia - možné riešenia aktuálnych otázok
 • 5.12.2011 - zahájenie charitatívnej zbierky, Valné zhromaždenie Reg.rozvojovej agentúry
 • 2.12.2011 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - informácia a stave predaja firmy, stretnutie s predsedom Predstavenstva ZsVS Nitra a riaditeľom závodu NZ
 • 1.12.2011   - Zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 29.11.2011 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 28.11.2011 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 25.11.2011 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 24.11.2011 - Stretnutie zahraničnej sekcie ZMOS so zástupcami Zväzu českých miest - Bratislava . Zasadnutie Mestskej rady
 • 23.11.2011 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 18.11.2011 - účasť na súdnom pojednávaní
 • 16.11.2011 - Stretnutie na VÚC Nitra - dopady a možnosti zákona o turizme
 • 14.11.2011 - Slávnostné zhromaždenie v Nitre k 10.výročiu vzniku VÚC
 • 11.11.2011 - Rokovanie s Apartment Slovakia
 • 10.11.2011 - Zasadnutie Zmiešaného výboru EÚ - Chorvátsko v Bruseli
 • 9.11.2011  - Konferencia " Súkromné riadenie verejnej infraštruktúry - voda a odpady " - Bratislava
 • 7.11.2011  - Porada s riaditeľmi mestských podnikov. Stretnutie s riaditeľmi podnikov spravujúcich bytové domy - stratégia zberu TKO v meste - základné predstavy
 • 4.11.2011  -  Rokovanie o ďalšej stratégii pri zbere TKO v meste
 • 3.11.2011  - prerokovanie výsledkov previerky vykonanej Okr.prokuratúrou NZ na úseku dodržiavania zákonnosti pri priestupkoch na úseku školstva. Prerokovanie výsledkov zasadnutia Predstavenstva AVE a.s. so zástupcom spoluvlastníka.
 • 28.10.2011 - dovolenka
 • 27.10.2011 - porada na Krajskom stavebnom úrade Nitra
 • 25.10.2011 - dovolenka
 • 24.10.2011 - paralelné zasadnutie Regionálneho ZMO Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti v Nových Zámkoch s mimoriadnym snemom ZMOS v Bratislave
 • 20.10.2011 - Kontrola z NKÚ - využitie prostriedkov,plnenie indikátorov a udržateľnosť projektu z fondov EÚ "Zateplenie ZŠ slov. "  - kontrola nezistila pochybenia
 • 19.10.2011 - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum - Ostrihom
 • 17.-18.10.2011 - konferencia a zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 14.10.2011 - prvé rokovanie o finančnom pláne Vadaš.s.r.o. na rok 2012 . Stretnutie s vyslancom Ruskej federácie - aktuálne otázky týkajúce sa cintorína v Štúrove
 • 13.10.2011 - základy návrhu rozpočtu na rok 2012 - rokovanie o východzích pozíciách a predstavách
 • 10.-12.10.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov na ktorom predložím na schválenie mnou pripravený návrh stanoviska Výboru regiónov na tému " Európsky akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 - 2015"  - Brusel
 • 9.10.2011 - prijatie ministrov zahraničných vecí Maďarska (p.Martonyi)a Slovenskej republiky (p,Dzurinda)
 • 7.10.2011 - jarmok
 • 6.10.2011 - Zasadnutie RZMO Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti - Nové Zámky
 • 5.10.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 4.10.2011 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS (Košice)
 • 3.10.2011 - dovolenka
 • 30.9.2011 - mimoriadne zasadnutie MZ
 • 27.-29.9.2011 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Sofii
 • 26.9.2011 - dovolenka
 • 23.-24.9.2011 - Mestské dni - oslavy 10.výročia odovzdania mostu Márie Valérie
 • 22.9.2011 - stretnutie s pracovníkmi MZV SR - rokovanie o stretnutí ministrov zahraničných vecí SR a MR v Štúrove 9.10.2011
 • 20.-21.9.2011 - zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS - Trenčín
 • 13.9.2011 - zasadnutie MZ
 • 8.-9.9.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov v Poznani (PL)
 • 7.9.2011 - zasadnutie Mestskej rady
 • 6.9.2011 - rokovanie s organizátormi koňských pretekov Bratislava - Budapešť
 • 5.9.2011 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - stav rokovaní s potencionálnymi investormi
 • 2.9.2011 - zasadnutie komisie na zmenu stanov EZUS Ister Granum
 • 31.8.2011 - formálna kontrola prihlášok na pozíciu Riaditeľ Mestskej knižnice
 • 30.8.2011 - stretnutie s notárkou JUDr. Nagyovou - pracovať v Štúrove začína od 2.9.2011
 • 26.-29.8.2011 - Mestské dni v partnerskom Novom Bečeji
 • 24.8.2011 - rokovanie na OU ŽP Nové Zámky
 • 23.8.2011 - rokovanie s AVE a.s. Štúrovo - platené parkovanie
 • 17.8.2011 - rokovanie s AVE a.s. Štúrovo - strojné čistenie pešej zóny, odvoz TKO z centra mesta
 • 16.8.2011 - dovolenka
 • 15.8.2011 - stretnutie s potencionálnymi zakladateľmi vysokej školy v Štúrove
 • 12.8.2011 - kontrola prác pri rekonštrukcii výmenníkových staníc
 • 11.8.2011 - stretnutie s vedením AVE a.s. Štúrovo - parkovanie a aktuálne otázky. Rokovanie na Okr.úrade ŽP NZ a na Obv.úrade NR - stavebné povolenie na opravu kanalizácie ZŚ slov.
 • 5.8.2011 - Rokovanie s majiteľmi Štúrovskej televízie - náklady na vysielanie
 • 4.8.2011 - vyhodnotenie verejného obstarávania - oprava kanalizácie ZŠ slov. Rokovanie s  Enerbyt s.r.o.  - postup prác pri rekonštrukcii výmenníkových sraníc + ďalšie aktuálne otázky. Stretnutie s riaditeľom SVP OZ Komárno - otázka zápisu skladu mobiilných protipovodňových bariér do katastra.
 • 2.8.2011 - Prijatie p.Christine Freilinger vyslankyne z Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. Organizčný štáb mestských dní -záverečné upresnenie programu mestských dní.
 • 1.8.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 18.7.-31.7.2011 -  D O V O L E N K A
 • 14.7.2011 - zasadnutie senátu EZUS Ister Granum. Mimoriadne zasadnutie MZ .
 • 13.7.2011 - stretnutie so správcami inžinierskych sietí a riaditeľom Slov.správy ciest - rekonštrukcia Nánanskej ulice - možnosti koordinácie postupu, mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • 11.7.2011 - ukončenie rokovaní a podpis zmluvy a prijatí kontokorentného úveru s VÚB
 • 8.7.2011 - účasť na prvej promočnej slávnosti VŠ logistiky Přerov pracovisko Štúrovo - prví absolventi - inžinieri  zo štúrovského pracoviska
 • 7.7.2011 - stretnutie s riaditeľom AVIS s.r.o. - dodávateľom info systému - zmena subdodávateľa softveru - dôvody,dôsledky
 • 6.7.2011 - stretnutie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - možné priority investičného plánu 2012, stretnutie s majiteľom firmy CMMS a členmi Meststkej rady - upresnenie a vysvetlenie žiadosti na odkúpenia slobodárky, upresnenie stanoviska mesta
 • 4.7.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 30.6.-1.7.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov- Brusel
 • 29.6.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 28.6.2011 - zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 27.6.2011 - rokovanie s riaditeľkami Materských škôlok - prevádzka škôlok v letnom režime
 • 24.-26.6.2011 - účasť na čele mestskej delegácie na mestkých dňoch v partnerskom meste Klobuck
 • 23.6.2011 - zasadnutie Mestkej rady
 • 21.6.2011 - Rokovanie na ZSE v Bratislave - možnosť zapojenia budúcej kogenerácie na sieť ZSE. Rokovanie na ZsVS Nitra - postup pri odovzdaní kanalizačnej siete
 • 17.-19.6.2011 - účasť na čele mestskej delegácie na mestkých dňoch v partnerskom meste Bruntál
 • 16.6.2011 - Rokovanie s pedagógmi MŠ Lipová - možné riešenia pracovnoprávnych vzťahov
 • 14.-15.6.2011 - finalizácia dokumentov na zasadnutie Mestskej rady a MZ
 • 13.6.2011 - rokovanie so štátnym tajomníkom Min.dopravy SR v Bratislave - Nánanská cesta . Slávnostné otvorenie 3D kina v Štúrove
 • 10.6.2011 - rokovanie s organizátormi kultúrnych podujatí v letnej sezóne v našom meste
 • 9.6.2011  - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel - predloženie mnou vypracovaného návrhu stanoviska  k " Európskemu akčnému plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 - 2015 "
 • 8.6.2011  -  porada s riaditeľmi mestkých podnikov
 • 6.-7.6.2011 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Nikózii (CY)
 • 2.6.2011 - mimoriadne zasadnutie Rady ZMOS - Nitra , do Barótu (RO) odišla na mestské dni 4 členná delegácia na čele s pani zástupkyňou primátora PaedDr. Slabákovou
 • 1.6.2011 -  slávnostné odovzdanie  5 ks tobogánov na kúpalisku Vadaš
 • 31.5.2011 - Rokovanie na Min.dopravy SR o možnostiach rekonštrukcie Nánanskej ulice
 • 30.5.2011 - stretnutie s potencionálnym záujemcov o elokovanie svojej výroby v Štúrove.
 • 26.-27.5.2011 - dovolenka
 • 25.5.2011 - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum v Ostrihome . Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 24.5.2011 - Valné zhromaždenie AVE Štúrovo a.s. Stretnutie s organizátormi možného filmového a kultúrneho festivalu
 • 23.5.2011 - rokovanie s riaditeľmi MŠO a Enerbyt s.r.o. - možné riešenia vykurovania športovej haly a Športhotela
 • 18.-19.5.2011 - snem ZMOS v Bratislave
 • 17.5.2011 - stretnutie s predsedom Matice slovenskej - otázky týkajúce sa Matičného domu v Štúrove
 • 13.5.2011 - rokovanie s riaditeľom ZsVS závod Nové Zámky - ďalší postup pri odovzdávaní kanalizácie
 • 11.-12.5.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel.
 • 10.5.2011- zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 9.5.2011  - oslavy 66. výročia ukončenia 2.svetovej vojny, prijatie tereckej delegácie na MsÚ, rokovanie s riaditeľom Enerbyt s.r.o. - stav prípravy dodavateľskej zmluvy na rekonštrukciu výmenníkových staníc, pripravenosť úverovej zmluvy, postup pri príprave výberového konania na vybudovanie kogenerácie
 • 5.5.2011  - rokovanie so zastúpcami agentúry EDUCA- možnosť podať "školský" projekt.
 • 4.5.2011  - Slávnostné zahájenie návštevy tureckých žiakov na ZŠ slov. v rámci programu EU Comenius
 • 3.5.2011  -  stretnutie s GR Smurfit Kappa Štúrovo - informácie o stave pri  predaji firmy
 • 2.5.2011  - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Vyhodnotenie cenových ponúk na rekonštrukciu výmenníkových staníc - Enerbyt s.r.o.
 • 28.4.2011 - Konzultácia so zástupcami EK k príprave stanoviska vo veci " Európskeho akčného plánu pre elektronickú  verejnú správu na roky 2011-2015" ktorého som predkladateľom. Predstavenie pracovného dokumentu a beseda so zástupcami regiónov z krajín EU - Brusel
 • 27.4.2011 - Vyhodnotenie súťaže materských a základných škôl v zbere viečok z PET fliaš
 • 21.4.2011 - Rokovanie s väčšinovým vlastníkom AVE Štúrovo a.s. - príprava valného zhromaždenia,riešenie separácie a aktuálnych otázok
 • 20.4.2011 - Zasadnutie Rady ZMOS - Banská Bystrica
 • 19.4.2011 - dovolenka
 • 14.4.2011 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov - Brusel
 • 12.4.2011 - zasadnutie MZ
 • 11.4,2011 - stretnutie so zástupcami SPP - možnosti spolupráce
 • 8.4.2011 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 7.4.2011 - Rokovanie s riaditeľmi Vadaš s.r.o. a Enerbyt s.r.o. ,stretnutie so zástupcom J&T Banky, rokovanie s riaditeľom ZsVS Nitra závod NZ - postup prác pri výstavby ČOV, postup pri odovzdaní kanalizačnej siete v správe Enerbyt s.r.o. , zasadnutie Mestskej rady
 • 6.4.2011 - schôdza zmiešaného poradného výboru EÚ - Chorvátsko - Vukovar (CRO)
 • 4.4.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.-3-1.4.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 30.3.2011 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 29.3.2011 - Valné zhromaždenie a Dozorná rada Vadaš s.r.o.
 • 28.3.2011 - zasadnutie Senátu EZUS Ister Granum v Ostrihome. Oslavy Dňa pedagógov
 • 24.3.2011 - rokovanie so zástupcami Duna Televízió - príprava Európskeho dňa 8.5.2011. Zasadnutie ad hoc komisie - využitie  školy na Terasách,premiestnenie CVČ
 • 15.3.2011 - účasť na oslavách v Ostrihome. Rokovanie na SACR v Bratislave
 • 14.3.2011 - vyhodnotenie ponúk na digitalizáciu kina
 • 11.3.2011 - dovolenka
 • 10.3.2011 - prejednanie výsledkov kontroly a protestu prokurátora v oblasti výrobu drevín a dane z nehnuteľností. Zasadnutie komisie ad hoc - riešenie CVČ a 16 tr.školy na Terasách
 • 9.3.2011 - rokovavanie v Bratislave s pojektantmi,ktorí vypracovali  projekt pre SSC na Nánanskú ulicu - možnosti zmien príp.zjednodušenia berúc v úvahu stanovisko SSC,že nemajú prostriedky na realizáciu  projektu.
 • 7.3.2011 - pracovná porada s riaditeľmi mestských podnikov. Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum
 • 28.2.-4.3.2011 - dovolenka - chrípka
 • 25.2.2011 -  Rokovanie s riaditeľom Slov.správy ciest - Nánanská ulica
 • 24.2.2011 - slávnostné položenie zákl.kameňa ČOV v Štúrove
 • 23.2.2011 - dovolenka
 • 22.2.2011 - vyhodnotenie ponúk na poskytnutie úveru pre Enerbyt s.r.o.
 • 21.2.2011 - Zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 18.2.2011 - Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum v Ostrihome
 • 17.2.2011 - prijatie veľvyslanca USA J.E.  Theodora Sedgwicka na MsÚ
 • 16.2.2011 - Zasadnutie reg.združenia Južný región - príprava na Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum, aktuálne otázky samosprávy
 • 14.2.2011 - rokovanie s ZsVS Nitra - položenie zákl.kameňa čisťičky - 24.2.2011 o 10,00 hod. , zasadnutie Senátu EGTC Ister Granum
 • 10.2.2011 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Brauseli
 • 9.2.2011 - zasadnutie Rady ZMOS v Bratislave
 • 8.2.2011 - zasadnutie MZ
 • 7.2.2011 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 4.2.2011 - rokovanie s AVE Štúrovo - aktuálne otázky
 • 3.2.2011 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - vyjasnenie si majetkových vzťahov,informácia o stave predaja firmy, možné riešenia čistenia odpadových vôd z fabriky. Zasadnutie Mestskej rady.
 • 2.2.2011 - stretnutie s riaditeľom ZsVS Nitra závod Nové Zámky - možný termín slávnostného položenia základného kameňa ČOV - predbežná dohoda 24.2.2011
 • 1.2.2011 -  stretnutie s riaditeľom poobočky Soc.poisťovne v NZ - informoval ma o možnosti zrušenia kancelárie poisťovne na Poliklinike -  vyslovil som zásadný nesúhlas,otázka sa bude ešte v rámci pobočky NZ prehodnocovať.
 • 31.1.2011 - konzultácia súťažných pokladov pre VO na digitalizáciu kina. Stretnutie s členmi Mestskej rady a poslancami z DR Enerbyt s.r.o. - informoval som ich o mojej predstave  konateľa  Enerbyt s.r.o. (bolo prihlásených 18 uchádzačov)
 • 27.-28.1.2011 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 26.1.2011 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel
 • 25.1.2011 - zasadnutie monitorovacieho výboru NSK pre kontrolu plnenia Plánu hosp.soc.rozvoja - Nitra
 • 24.1.2011 - rokovanie so SAD Nové Zámky - výška dotácie na MHD pre rok 2011
 • 20.1.2011 - koordinačné stretnutie zainteresovaných na realizáciu víťazného projektu  Zvýšenie atraktivity regiónu Štúrova. Valné Zhromaždenie a Dozorná rada Vadaš s.r.o.
 • 19.1.2011 - stretnutie s primátorkou Ostrihomu Evou Tétényi - ďalší postup v EZUS Ister Granum.
 • 18.1.2011 - stretnutie s jedným z možných kupcov  fabriky
 • 13.1.2011 - rokovanie o technických a finančných možnostiach vybudovania umelej trávnatej plochy pre MŠO Štúrovo
 • 12.1.2011 - účasť na zasadnutí Predsedníctva ZMOS - Bratislava
 • 11.1.2011 - oboznámenie sa s jednou z možností na likvidáciu PET fliaš - úvodné informácie k možnej ponuke. Stretnutie s prednostom Obv.úradu v Štúrove - aktuálne otázky
 • 10.1.2011 - nástup zástupkyne primátora - uvedenie do funkcie
 • 3.1.2011   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 31.12.2010 - dovolenka
 • 20.12.2010 - stretnutie so záujemcom o investovanie v Štúrove,mesto ho oboznámilo s možnosťami,ktoré vie poskytnúť resp.navrhnúť(mimo areálu fabriky),rokovania budú pokračovať začiatkom budúceho roka. Vianočné stretnutie s deťmi z Detského domova.
 • 17.12.2010 - dovolenka
 • 16.12.2010 - rokovanie s pracovníkmi MŠ Lipová - ďalší postup vzhľadom na nízky počet detí
 • 15.12.2010 - 1.zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva
 • 14.12.2010 - dovolenka
 • 13.12.2010 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 10.12.2010 - prejednanie protokolu o výsledku previerky Okr.prokuratúry Nové Zámky o dodržiavaní zákonnosti na úseku výrubu stromov
 • 8.12.2010  - stretnutie s majiteľom a riaditeľom skládky TKPO v Náne - možnosti ďalšej spolupráce.
 • 7.12.2010  - dovolenka
 • 6.12.2010  - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 3.12.2010  - stretnutie s novozvolenými poslancami MZ resp. zástupcami politických strán
 • 1.-2.12.2010 - Plenárne zasadnutie Výboru regiónov - Brusel
 • 30.11.2010 - zasadnutie Byra Výboru regiónov - Brusel.
 • 24.11.2010 - valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 23.11.2010 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - rozpočet 2011
 • 22.11.2010 - Valné zhromaždenie Regionálnej rozvojovej agentúry
 • 19.11.2010 - zasadnutie Mestskej rady
 • 18.11.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 15.-16.11.2010 - dovolenka
 • 12.11.2010 - informatívne stretnutie so zástupcami potenciálneho kupca fabriky
 • 11.11.2010 - Sľub členov okrskových volebných komisií
 • 9.11.2010 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o. ,stretnutie s GR Smurfit Kappa Štúrovo - informácie o stave odpredaja firmy.
 • 8.11.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Rokovanie s AVE a.s. - objemy zmlúv na budúci rok.
 • 4.11.2010 - obhliadka mestskej komunikácie pri Aquáriu pred zahájením preberacieho konania.
 • 2.-3.11.2010 - zasadnutie Predsedníctva  a Rady ZMOS - Štrbské Pleso
 • 29.10.2010  - stretnutie s riaditeľom ZsVaK závod Nové Zámky - prípojka pitnej vody k slobodárni,zároveň ma informoval,že základný kameň čističky odpadových vôd a zahájenie stavby bude ešte v tomto roku. Kontrolný deň na Aquário - mesto kontroluje práce na Hlavnej.
 • 28.10.2010   -  ukončenie preberacieho konania Bocskaiho ulice. Prerokovanie cenovej ponuky na opravu kruhového objazdu pri Jednote - prijatý aj cestármi !!!!! Po roku a pol vyjednávaní sa môže zahájiť oprava !!!!!!
 • 27.10.2010   - rokovanie s Enerbyt s.r.o. - návrh na kalkulovanú cenu tepla na rok 2011,časovanie tohtoročných vzájomných platieb,rozpočet mesta na rok 2011 týkajúci sa Enerbytu.
 • 26.10.2010   - prejednanie výsledkov kontroly vykonanej Okr.prokuratúrou NZ. Rokovanie s riaditeľmi MŠO Štúrovo a Vadaš s.r.o. - načasovanie platieb. Stretnutie s riaditeľom ZsVaK závod Nové Zámky - vodovodná prípojka k slobodárni.
 • 22.10.2010 - prijatie pani primátorky Ostrihomu Evy Tétényi na MsÚ v Štúrove.  V asi hodinovom rozhovore sme prebrali stručne súčasnú situáciu vo vzťahoch našich miest a načrtli možnosti zintenzívnenia spolupráce.
 • 21.10.2010 - stretnutie s majiteľmi taxislužieb - možnosť vyhradených stanovíšť v meste. Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady.
 • 20.10.2010 - stretnutie so zástupcami projektovej kancelárie - možnosti rekonštrukcie Nánanskej cesty - pripravia možnosti technických riešení.
 • 19.10.2010 - rokovanie s predstaviteľmi MŠO - zosúladenie návrhu plánu investícií na rok 2011
 • 18.10.2010 - zasadnutie Južného regiónu - pomoc pri otvorení rošírenej prevádzky dokladov - doprava
 • 14.10.2010 - Kontrola Okr.prokuratúty NZ na dodržiavanie zákonnosti v stavebnom konaní pri vydávaní územných rozhodnutí a stavebných povolení zameraná na ochranu poľnohosp.pôdneho fondu. Rokovanie so zástupcami PZ SR o zahájení rozšírenej  prevádzky vydávania dokladov v Štúrove(evidencia vozidiel). Rokovanie s bankou o možnostiach poskytnutia úveru na realizáciu inv.zámeru v tepelnom hospodárstve.
 • 13.10.2010 - rokovanie so spolumajiteľom AVE a.s. Štúrovo o základných bodoch prípravy finančného plánu na rok 2011. Rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - plán investícií na rok 2011.
 • 12.10.2010 - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 11.10.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 8.10.2010 - Jarmok ŠJ
 • 7.10.2010 - Jarmok ŠJ
 • 4.-6.10.2010 - zasadnutie Byra a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli
 • 1.10.2010 - konečne je plyn v 2 x 12 b.j. - môže sa kúriť
 • 30.9.2010 - Beseda so študentmi Gymnázia v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie 2010
 • 29.9.2010 - rokovanie na MH SR - prejednanie výsledkov kontroly
 • 28.9.2010 - mimoriadne zasadnutie MZ
 • 27.9.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 23.9.2010 - Rokovanie Sekcie dopravy  Rady ZMOS v Leviciach
 • 22.9.2010 - rokovanie na SACR v Bratislave - prejednanie výsledkov kontroly
 • 17.-20.9.2010 - návšteva mestských dní v Castellarane - 4 členná delegácia
 • 14.9.2010  - rokovanie s riaditeľom Slov.správy ciest o Nánanskej ceste. Peniaze na pôvodný projekt nemajú,načrtlo sa možné iné riešenie,ktoré sa technicky spracuje a potom sa k téme vrátime a budeme rokovať o možných spôsoboch fiancovania.
 • 9.-10.9.2010 - zasadnutie Byra Výboru regiónov v Antverpách (BE)
 • 8.9.2010   -  účasť na zasadnutí Rady ZMOS v Bratislave
 • 7.9.2010   - Zasadnutie MZ
 • 6.9.2010   - porada s riaditeľmi mestských organizácií - oboznámenie s pradpokladanými východzími číslami pre prípravu rozpočtov na rok 2011.
 • 3.9.2010   - stretnutie s pracovníkmi Colného úradu Štúrovo - možné dopady reorganizácie
 • 2.9.2010   - účasť na slávnostnom zahájení školského roku na ZŠ maď. a na ZUŠ. Zasadnutie mestskej rady
 • 31.8.2010 - dražba stavebných parciel na Sobieskeho ulici. Úvodné rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. o investičnom pláne na rok 2011. Losovanie nájomcov do voľných bytov v 2 x 12 b.j. na Terasách II
 • 27.-29.8.2010 - účasť na Mestských dňoch v Novom Bečeji (SRB). Delegácia cestovala na vlastné náklady.
 • 25.8.2010 - rokovanie s AVE Štúrovo a.s. - upresnenie zmlúv na tento rok a príprava zmlúv na budúci rok
 • 19.8.2010 - rozhodovanie o reštrikčných opatreniach v zmysle uznesenia MZ o znížení rozpočtu MsÚ
 • 18.8.2010 - riešenie pomoci obyvateľovi mesta,ktorému sa v dôsledku dažďov zrútila časť domu
 • 17.8.2010 - prípravné stretnutie v rámci MsÚ na revíziu zmlúv s AVE a.s.
 • 16.8.2010 - rokovanie s príslušným praovníkom MsÚ o ďalšom postupe pri rekonštrukcii strechy ZŠ slov. - nedelný víchor strhol strechu  pavilónu ktorý je v rekonštrukcii. Zahájenie rekonštrukcie Bocskaiho ulice
 • 13.8.2010 - dovolenka
 • 12.8.2010 - rokovanie so SAD Nové Zámky - upresnenie detailov a dopadov nákupu "nového" autobusu - autobus by mal byť daný do prevádzky v MHD v Štúrove v mesiaci september 2010. Sľub členov okrskových referendových komisií pre referendum 18.9.2010
 • 10.8.2010 - rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave
 • 9.8.2010   - rokovanie s pracovníkmi Enerbyt s.r.o. - odstraňovanie dôsledkov prietrže mračien
 • 6.-7.8.2010 - koordinácia záchranných prác po prietrži mračien
 • 5.8.2010   - rokovanie  so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch v Bratislave.
 • 3.8.2010   - stretnutie s novým strážcom mostu. Mimoriadne rokovanie MZ.
 • 2.8.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - aktuálne kroky a možnosti (staré bungalovy,reštaurácia Delfín)
 • 29.7.2010 - stretnutie so zástupcom firmy Cuubuus - Aquário - postup prác,zosúladenie postupu pri úprave okolia.Zasadnutie Mestskej rady.
 • 28.7.2010 - stretnutie s riaditeľom Vadaš s.r.o. - aktuálne informácie o prebiehajúcej sezóne,možný príspevok Vadašu v prípade nenaplnenia príjmových prognóz mesta. Kontrola z Krajského stavebného úradu NR - prehliadka stavby 2x12 b.j. na Terasách.
 • 27.7.2010 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - informácie o postupe pri predaji fabriky. Rokovanie s vinármi o možnosti vytvorenia vínnej uličky pri príležitosti behu cez most Márie Valérie.
 • 26.7.2010 - porada s vedúcimi pracovníkmi MsÚ.
 • 12.-23.7.2010 - dovolenka
 • 9.7.2010   - rokovanie so zástupcami SAD NZ - podali informáciu o stave nákupu autobusu. Stretnutie so zástupcami ZsVS Nitra stredisko NZ a Štátneho vodohosp.podniku závod KN - riešenie otázky vyčistenia odľahčovacieho kanálu .
 • 7.7.2010   - Zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS v Bratislave
 • 6.7.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov , zasadnutie Predsedníctva a Rady ZMOS v Bratislave
 • 2.7.2010   - mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
 • 1.7.2010   - zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 30.6.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli
 • 29.6.2010 - rozlúčka s končiacimi deviatakmi na ZŠ. slov.
 • 28.6.2010 - Rokovanie s Apartment Slovakia. Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o.
 • 25.6.2010 - Olympiáda družobných miest
 • 24.6.2010 - rokovanie o možnosti financovania rekonštrukcie Bocskaiho radu  - súvislosť s výstavbou Aquária. Olympiáda družobných miest.
 • 23.6.2010 - prerokovanie výsledkov kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou NZ na dodržiavanie zákonnosti v oblasti riešenia priestupkov záškoláctva. Zahájenie Olympiády družobných miest a odovzdanie mestských ocenení Pro urbe a čestného občianstva.
 • 22.6.2010 - príprava Valného zhromaždenia Enerbyt s.r.o. s vedením firmy. Zasadnutie MZ.
 • 21.6.2010 - porada s riaditeľmi mestských príspevkových a rozpočtových organizácií - úsporné opatrenia v dôsledku poklesu príjmov od štátu - zastavené rozvojové programy,riešia sa len havarijné situácie,investície a veľké opravy zastavené do odvolania.
 • 17.6.2010 - porada s ved.pracovníkmi úradu - možné dopady a riešenia radikálneho zníženia príjmov od štátu . Zasadnutie Mestskej rady .
 • 11.-16.6.2010 - dovolenka
 • 8.-10.6.2010 - Zasadnutia Byra Výboru regiónov a Plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli.
 • 7.6.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Konzultácie o  protipovodňovej situácii s pracovníkmi Povodia Dunaja. Dunaj kulminuje v pondelok. Rokovanie s investorom Aquária - informácie o prebiehajúcich prácach. Stretnutie so zástupcami Matice slovenskej - 3.7.2010 v rámci Matičného svetového festivalu  slovenskej mládeže vystúpi v Štúrove súbor z Kanady.
 • 4.6.2010   - zasadnutie štábu protipovodňovej ochrany. Valné zhromaždenie EZUS Ister Granum v Ostrihome.
 • 3.6.2010   - darovanie krvi na MsÚ v Štúrove. Odovzdanie bronzových,strieborných a zlatej plakety pre zaslúžilých darcov krvi.
 • 2.6.2010   - zasadnutie ad hoc komisie pre nové zloženie Výboru regiónov v Bruseli
 • 1.6.2010   - dražba nehnuteľnosti.Zasadnutie prípravnej skupiny Olympiády družobných miest.Zasadnutie Mestskej rady.
 • 31.5.2010 - losovanie nájomníkov do 2 x 12 b.j. na Terasách II
 • 28.5.2010 - dovolenka
 • 27.5.2010 - absolvovanie preškolenia odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie v Banskej Bystrici
 • 25.-26.5.2010 - dovolenka
 • 19.-20.5.2010 - Snem ZMOS v Bratislave
 • 18.5.2010 - Valné zhromaždenie AVE Štúrovo a.s.  Stretnutie samosprávnych zväzov krajín V-4 + Rakúska a Ukrajiny v Bratislave.
 • 14.5.2010 - rokovanie so SAD Nové Zámky o možnosti nákupu novšieho autobusu a jeho dopadoch na financovanie MHD v Štúrove. Rokovanie s pracovníkmi EGTC Ister - Granum o aktuálnych organizačných otázkach.
 • 13.5.2010 - mimoriadne rokovanie Mestskej rady
 • 12.5.2010  - stretnutie s techn.riaditeľom AVE Štúrovo a.s. - vyslovil som nespokojnosť s postupom prác pri kosení. p.riaditeľ Nagy sľúbil kosbu ukončiť do soboty 15.5.
 • 10.-11.5.2010 - zasadnutie komisie EDUC Výboru regiónov v Aténach.
 • 7.5.2010   - účasť na konferencii URBACT v Ostrihome. Oslavy 65.výročia ukončenia II. svetovej vojny na cintoríne v Štúrove a pri pamätníku v Kameníne. Otvorenie rekonštruovaného nerezového bazéna na kúpalisku Vadaš.
 • 6.5.2010   - účasť na konferencii programu URBACT v Ostrihome.
 • 5.5.2010   - rokovanie s riaditeľom KR PZ Nitra o možnosti rozšíriť dokladovú službu  na OO PZ Štúrovo o evidenciu motorových vozidiel. Pokiaľ nebude nutné navýšiť personál a nebudú sa vyžadovať dodatočné finančné náklady,je to reálne.
 • 4.5.2010   - rokovanie so SAD Nové Zámky o súhlase a financovaní "nového" autobusu pre MHD Štúrovo. Stretnutie s firmou ponúkajúcou pomoc pri vypracovaní a manažovaní projektov z fondov EU. Rokovanie o výške nájomného v nových bytoch na Terasách II,o spôsobe a termíne ich losovania,o termíne prehliadky bytov pre žiadateľov.
 • 3.5..2010  - porada s riaditeľmi mestských podnikov.
 • 30.4.2010 - kontrolný deň na stavbe 2x12 bytových jednotiek na sídlisku Terasy II . Krátke stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi Smurfit Kappa a.s.(členmi predstavenstva) pri príležitosti valného zhromaždenia.Tlmočil som stanovisko mesta k uzatvoreniu prevádzky a žiadal informácie o ďalšom postupe.
 • 29.4.2010 - Sľub členov okrskových volebných komisí pre voľby do NR SR ktoré sa budú konať 12.júna 2010
 • 28.4.2010 - Rokovanie s GR AVE Tatabánya a vedením AVE Štúrovo a.s. - príprava valného zhromaždenia,riešenie aktuálnych otázok,úprava postupov pri objednávaní služieb a spôsob fakturácie. Rokovanie s pracovníkom EZUS Ister-Granum - možnosť podania resp. účasti na projekte.
 • 26.-27.4.2010 - konferencia a zasadnutie komisie CIVEX Výboru regiónov v Barcelone
 • 22.-23.4.2010 - stretnutie Predsedníctva ZMOS so zástupcami politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2010 - predstavenie ich volebných programov.
 • 21.4.2010 - Prijatie študentov Gymnázia Štúrovo -Nagy Luca,Kurdy Éva,Németh Barbora , ktorí vyhrali vedomostnú súťaž o EU v MR. Stretnutie s farárkou evanjelickej cirkvi a zástupkyňou Matice slovenskej v Štúrove - ďalší postup po odpredaji nehnuteľnosti pre Maticu slovenskú. Ďalšie kolo rokovania so zástupcom poradenskej firmy o možnostiach spolupráce pri podávaní projektov.
 • 20.4.2010 - rokovanie s Okr.úradom ŽP - ukončenie rekultivácie skládky TKO v Štúrove. Zasadnutie MZ.
 • 13.-15.4.2010 - účasť na zasadnutí Byra Výboru regiónov a plenárnom zasadnutí Výboru regiónov v Bruseli.. Vystúpenie v panelovej diskusii na konferencii o tvoriacej sa Dunajskej strátégii - Brusel. Kvôli problémom s leteckou dopravou návrat až 19.4.2010
 • 12.4.2010 - Snem Reg.združenia Novozámocko-štúrovsko-šurianskej oblasti v Nových Zámkoch . Seminár k novele zákona o obecnom zriadení pre členov RZ.
 • 8.4.2010   - zasadnutie prípravnej skupiny  v Bratislave pre založenie vedomostného klastra Podunajského regiónu . Rokovanie na pracovisku ZSE Dunajská Streda  o projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
 • 7.4.2010   - informatívne stretnutie s poradenskou firmou pre čerpanie z fondov EU - podmienky a možnosti spolupráce
 • 6.4.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 1.4.2010   - oslavy 60.výročia založenia Gymnázia v Štúrove - odovzdanie pamätnej plakety
 • 31.3.2010 - dovolenka
 • 30.3.2010 - rokovanie o príprave projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia na opätovné podanie
 • 29.3.2010 - príprava zasadnutia MZ
 • 26.3.2010 - slávnostné stretnutie s pedagógmi základných škôl a materských škôlok pri príležitosti Dňa pedagógov - odovzdanie ocenení
 • 24.-25.3.2010 - dovolenka
 • 23.3.2010  - Valné zhromaždenie a Dozorná rada Vadaš s.r.o.
 • 18.3.2010  - návšteva Britského veľvyslanca p. Michaela Robertsa,ktorý sa zaujímal o život v našom regióne.
 • 17.3.2010 - rokovanie s riaditeľmi mestských rozpočtových a príspevkových organizácií o možnostiach a podmienkach prijatia pracovníkov na verejno-prospešné práce. Rokovanie s AVE Štúrovo a.s. a jeho právnikom o situácii a možných riešeniach platenia parkovného.
 • 16.3.2010 - zasadnutie Predsedníctva ZMOS v Nitre
 • 15.3.2010 - účasť na oslvách v Ostrihome. Stretnutie s riaditeľom Polikliniky Štúrovo - výmena informácií o aktuálnych otázkach.
 • 10.-13.3.2010 - zasadnutie Byra Výboru regiónov vo Valladolide (ESP)
 • 8.3.2010   - zasadnutie Rady reg.združenia ZMOS v Nových Zámkoch
 • 5.3.2010   - rokovanie so zástupcami Enerbyt s.r.o. a pracovníkmi MsÚ - zásady určenia výšky nájomného v nových nájomných bytoch  2 x 12  b.j.  Rokovanie s AVE a.s. Štúrovo - prerokovanie možností získania grantu na separovaný zber komunálneho odpadu
 • 4.3.2010   - účasť na zasadnutí komisie EDUC Výboru regiónov v Bruseli.
 • 3.3.2010   - dovolenka
 • 2.3.2010   - účasť na zasadnutí komisie CIVEX Výboru regiónov v Bruseli
 • 1.3.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov.
 • 25.-26.2.2010 - účasťna na konferencii o Dunajskej stratégii v Budapešti.
 • 24.2.2010  - rokovanie so zástupcami Smurfit Kappa o ďalšom prevádzkovaní svetelnej informačnej tabule pred MsÚ
 • 23.2.2010  - stretnutie so zástupcom spoluvlastníka AVE Štúrovo a.s. - zosúladenie zmlúv o výkonoch na rok 2010 s sprostriedkami určenými v rozpočte mesta na rok 2010 . Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o. - plán investícií na rok 2010
 • 19.2.2010  - rokovanie v SARIO v Bratislave - možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov
 • 18.2.2010  - ďalšie kolo rokovaní s riaditeľmi ICOPAL-u a MCE o ďalšom spoločnom postupe pri ukončení výroby Smurfit Kappa.
 • 16.2.2010  - prijatie u Ministra hospodárstva SR p. Jahňátka - aktuálny stav vo veci Smurfit Kappa Štúrovo a možný ďalší vývoj.. Zasadnutie MZ.
 • 15.2.2010  - rokovanie so zástupcami SAD Nové Zámky o možnostiach riešenia zvýšenej straty v MHD za rok 2009 oproti zmluve. Rokovanie s riaditeľom Vadaš s.r.o. a nájomcom reštaurácie "Delfín" o rozvojových predstavách nájomcu.
 • 12.2.2010  - stretnutie s GR Smurfit Kappa - informácie o súčasnom stave ďalšom postupe pri ukončení výroby
 • 9.-11.2.2010 - 1. schôdza Výboru regiónov,Byra Výboru regiónov a jednotlivých komisí Výboru regiónov pre mandát na obdobie  2010 - 2015  - Brusel
 • 5.2.2010   - Rokovanie s vedením Enerbyt s.r.o. - upresnenie postupu pri vypracovaní koncepcie rozvoja podniku
 • 4.2.2010   - stretnutie so zástupcom ŽSSK CARGO - možné dopady a ďalší vývoj po ukončení činnosti Smurfit Kappa.
 • 3.2.2010   - rokovanie s MŠO a ZŠ.slov. o možnosti založiť športovú triedu. Stretnutie org.výboru "Olympiády družobných miest"
 • 2.2.2010   - stretnutie s reg.riaditeľom Dexia banky - stav úverov, možnosti prípadných ďalších úverov,ak by boli potrebné. Rokovanie s telocvikármi stredných a zákl. škôl - príprava Olympiády družobných miest .
 • 1.2.2010   - porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • 29.1.2010 - úvodné,koordinačné zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli z príležitosti zahajenia nového mandátového obdobia
 • 27.1.2010 - Prednáška na konferencii o verejnom obstarávaní v Bratislave
 • 26.1.2010 - Zasadnutie Predsedníctva ZMOS v Mošovciach
 • 25.1.2010 - príprava Dunajskej stratégie - ako člen delegácie SR rokovanie na Min.zahr.vecí Rakúskej republiky vo Viedni.
 • 21.1.2010 - stretnutie s GR Smurfit Kappa - výmena informácií o stave príprav na odpredaj majetku a o aktivitách a záujmoch mesta v danej oblasti.
 • 20.1.2010 - kontrolný deň na stavbe 2 x 12 b.j.
 • 19.1.2010 - úver na centrálny tepelný zdroj bol ku koncu roka 2009 splatený,rokovanie s Enerbyt s.r.o. o možnostiach zníženia ceny tepla pre rok 2010 pri zabezpečení zdrojov na ďalší rozvoj podniku. Návrh bude predložený na nasledujúce MZ
 • 15.1.2010 - prehliadka rekonštrukčných prác na kúpalisku Vadaš
 • 14.1.2010 - stretnutie so starostom obce Bajtava - prvé skúsenosti pri ukladaní TKO z mesta na ich skládku,plány rozvoja skládky resp. odpadového hospodárstva.Rokovanie s Apartment Slovakia - informácie o prípravách na zahájenie stavby obytných domov na Sobieskeho ulici,riešenie otázky umiestnenia  zariadenia staveniska,prístupu nakladných vozidiel na stavbu atd.
 • 11.1.2010 - porada s riaditeľmi mestských podnikov. Stretnutie primátorov Nitrianskeho  kraja v Nových Zámkoch k problematike "Operačného programu informatizácie spoločnosti ".
 • 5.1.2010  - prejednanie upozornenia a protestu Okresného prokurátora za účasti zástupcu Okresnej prokuratúry. Stretnutie s partnerom z AVE Tatabánya - postup pri príprave finančného plánu AVE Štúrovo a.s.
 • 30.-31.12.2009 - dovolenka
 • 29.12.2009 - kontrola odstraňovania závady na kúrení v MŠ Družstevný rad - radiátory by už mali byť v poriadku - do zahájenia výuky 4.1. každodenná kontrola.
 • 28.12.2009 - dovolenka
 • 22.12.2009 - rokovanie s AVE Štúrovo a.s. - upresnenie zmluvy a miesta na uloženie TKO. Podpis zámennej zmluvy s Apartment Slovakia s.r.o. - investícia inžinierske siete na Sobieskeho ulici ukončená.
 • 21.12.2009 - Rokovanie s riad.Enerbyt s.r.o. o možnostiach odstránenia poruchy na vykurovacom systéme MŠ Družstevný rad - problém je vo vnútorných rozvodoch škôlky a nie v dodávkach od Enerbytu
 • 15.12.2009 - rokovanie s GR ZsVS Nitra a.s. o stave projektu na ČOV. Zasadnutie MZ
 • 11.12.2009 - dovolenka
 • 10.12.2009 - úvodné rokovanie s ZsVS Nitra a zástupcami firiem v areali fabriky o možnosti napojiť sa na mestskú kanalizáciu. Rokovanie s firmou Cuubuus - upresnenie stavebného povolenia,rokovanie o rekonštrukcii Bocskaiho ulice. Zasadnutie Mestskej rady.
 • 7.-9.12.2009 - dovolenka
 • 2.-4.12.2009 - Brusel - účasť na zasadnutí Byra Výboru regiónov,Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov a prednesenie mnou vypracovného návrhu stanoviska na schválenie plenárnemu zasadnutiu,účasť na zasadnutí skupiny Podunajsko
 • 1.12.2009  - zasadnutie Predsedníctva ZMOS,Komory miest a Rady ZMOS - Štrbské pleso
 • 30.11.2009 - Valné zhromaždenie Enerbyt s.r.o. Štúrovo
 • 27.11.2009 - dovolenka
 • 26.11.2009 - záverečné konzultácie k návrhu rozpočtu na rok 2010,ktorý bude predložený na zasadnutie MZ 15.decembra
 • 25.11.2009 - odovzdanie projektu na Ministerstve SR pre VaRR  na poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci - premiestnenie múzea
 • 24.11.2009 - podpis úverovej zmluvy s Dexia bankou - úver sa využije na vybudovanie infraštruktúry k 2 x 12 b.j. na Rákocziho ulici
 • 23.11.2009 - rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR - súčasná situácia a ďalšie možnosti vývoja vo veci udržania pracovných miest vo Smurfit Kappa Štúrovo . Stretnutie s predsedom VÚC Nitra p.Belicom - žiadosť o podporu našich aktivít vo  veci zachovania zamestnanosti.
 • 20.11.2009 - prerokovanie protokolu o výsledkoch kontroly vykonanej Okr.prokuratúrou NZ v oblasti stavebného zákona . Rokovanie s riaditeľom EZÚS Ister-Granum s.r.o.
 • 19.11.2009 - rokovanie s GR Smurfit Kappa Štúrovo o možnom ďalšom vývoji,upresnenie majetku ponúkaného na predaj a upresnenie záujmu mesta o získanie časti nehnuteľností.
 • 18.11.2009 - informatívne stretnutie so zástupcami fy.,ponúkajúcej spracovanie komunálneho odpadu.
 • 16.11.2009 - stretnutie so záujemcom na vybudovanie prístavu malých lodí v zátoke.
 • 13.11.2009 - účasť na zasadnutí Komisie CONST Výboru regiónov v Bruseli
 • 12.11.2009 - dovolenka
 • 11.11.2009 - Valné zhromaždenie Vadaš s.r.o.
 • 10.11.2009 - prejednanie výsledkov kontroly vykonanej Okr.prokuratúrou NZ na dodržiavanie zákonnosti  na úseku priestupkov
 • 9.11.2009 - stretnutie so zástupcom fy Cuubuus - už majú dostatočný počet nájomných zmlúv,vystavba Aquaria by sa mala zahájiť v marci 2010.
 • 6.11.2009 - podpis zmluvy s AVE Tatabánya o predaji akcií TSM a.s.Štúrovo -
 • 5.11.2009 - rokovanie s pracovníkmi Smurfit Kappa Štúrovo o budúcnosti imisného monitorovacieho systému. Stretnutie s primátorom Visegrádu a pedagógom FAMU Bratislava o možnosti usporiadať filmový festival krátkych dokumentá
   

 

 • 17.9.2014 - Zasadnutie Rady ZMOS - Banská Bystrica
 • 16.9.2014 - Stretnutie so zástupcom spolumajiteľa AVE a.s, - prehľad aktuálnych tém. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 • 11.-12.9.2014 - Zasadnutie Byra Výboru regiónov - Torino
 • 10.9.2014  - Zasadnutie Mestskej rady
 • 5.9.2014  - Rokovanie so zástupcami Slov.sporiteľne - podrobnosti úveru. Odovzdanie kosačky na trávu zástupcom partnerského mesta Barót
 • 9.8.2014 - Stretnutie na VÚC Nitra - predstavenie programu Min.zdravotníctva SR - integrovaná zdravotná starostlivosť
 • 22.-25.8.2014 - účasť na mestských dňoch v Novom Bečeji
 • 12.8.2014 - rokovanie a miestna obhliadka možností predlženia cyklotrasy Komárno - Kravany n/d  do Štúrova
 • 8.-10.8.2014 - stretnutie partnerských miest Budapest - Köbánya v Balatonboglári - návšteva detského tábora detí z partnerských miest

 


 

Jarmok Šimona - Júdu

Zoznam prevádzkovateľov zábavných atrakcií na jarmok ŠJ 2014

Pozvánka

rozlúčka 30.strážcu mosta 26.9.2014

Nový merač rýchlosti

Mesto získalo grant Nadácie Allianz

Voľby do orgánov samospráv obcí 2014

 

468. jarmok Šimona- Júdu 9. - 12. október 2014

POZOR ZMENA! + aktuálny poradovník  

Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu v dôsledku prechodu na nový odorant zemného plynu

Modernizácia verejného osvetlenia v meste

Oznam pre obyvateľov mesta.

Harmonogram zasadnutí MZ a MR na rok 2014

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC NA ROK 2014

Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach

Vaša akcia

Skontrolujte si svoj účet!


webygroup

ďalšie dni

Sobota 27.9.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 28.9.
Lekáreň Na poliklinike
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950

English version
Magyar verzió

10626918

Úvodná stránka