Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Informácie o projektových/dotačných žiadostí mesta

Prehľad projektových a dotačných žiadosti za rok 2016


 

Prehľad projektových a dotačných žiadosti za rok 2015


 

Rok 2014:

 1. Deň Zeme 2014 – Zapoj sa do akcie pre krajšie mesto - Nadácia Ekopolis, Zelené oázy. Žiadosť nebola schválená.
 2. Náučný chodník pri Dunaji - Nadácia Ekopolis, Nestlé pre vodu v krajine. Žiadosť nebola schválená.
 3. Rekonštrukcia a debarierizácia Domu opatrovateľskej služby v Štúrove - Ministerstvo financií. Žiadosť nebola schválená.
 4. Turnaj družobných miest vo futbale 2014 Štúrovo - Nadácia Slovenskej sporiteľne. Naša žiadosť nebola schválená.
 5. Merač rýchlosti motorových vozidiel - Mesto zýskalo grant Nadácie Allianz. Na ulici Komenského, na ceste I/76 pribudol počas letných prázdnin nový merač rýchlosti, ktorý upozorňuje vodičov prichádzajúcich v smere od Nových Zámkov a Komárna na ich aktuálnu rýchlosť.
 6. Detský kútik pod platanom - Zlepšíme SPPoločne Slovensko. Náš projekt nebol schválený.
 7. Modernizácia verejného LED osvetlenia – na modernizáciu verejného osvetlenia požiadalo mesto úver s výhodnou sadzbou a s nenávratným grantom 20% z úverovej linky EBRD, program MUNSEFF. Žiadosť bola schválená.

 8. Rekonštrukcia budovy MsÚ – na zateplenie budovy MsÚ požiadalo mesto úver s výhodnou sadzbou a s nenávratným grantom 15% z úverovej linky EBRD, program MUNSEFF. Žiadosť bola schválená.

 9. Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad 22. Žiadosť bola podaná dňa 23.07.2014 na Environmentálny fond. Hodnota: 154 677,00 EUR. Žiadosť nebola schválená.

 10. Let’s build Europe together - Town Twinning - podané dňa 28.8.2014 - trojdňová prehliadka hudobníkov partnerských miest v termíne 25/09/2015-29/09/2015. Žiadosť nebola schválená.

 11. Partneri sme boli v projekte Town Twinning s názvom „Multiculturalism as the key concept for the future of EU“ - hlavný partner Novi Bečej - Projekt sa zaoberá s pochopením rozdielov medzi národmi, ich tradíciou a kultúrou. Žiadosť nebola schválená.

 12. Egészség csomag V4 módra – gyógyulás, kikapcsolódás, kultúra, természet - príprava spoločného „zdravo-turistického“ balíka. Zúčastníme sa ako partneri v projekte, hlavný partner: Mórahalom Városi Önkormányzat. Žiadosť nebola schválená.

 13. Zavedenie separovaného zberu BRO v Štúrove. Žiadosť bola podaná dňa 30.10.2014 na Environmentálny fond. Hodnota: 21 137,00 EUR. Nádoby BRO( 120l-20ks, 240l-60ks), 10l BIO nádoby a vrece (1250 a 6500 ks), malé kompostéry (100ks). Žiadosť nebola schválená.

 14. Rozšírenie separovaného zberu odpadu v Štúrove. Žiadosť bola podaná dňa 30.10.2014 na Environmentálny fond. Hodnota: 47 450,00 EUR. 1100l nádoby na papier(75ks) a na PET(60ks). Žiadosť nebola schválená.

 15. Bezpečnosť a prevencia kriminality v meste Štúrovo - ďalšie rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015. Žiadosť bola schválená.

 

Podané žiadosti v roku 2013:

 1. Music unites us - Plánovaný projekt je trojdňová (26-28.9.2014) prehliadka hudobníkov a speváckych zborov partnerských miest. Žiadosť nebola schválená.
 2. Detský park relaxu - Zlepšíme SPPoločne Slovensko - Na zveľaďovanie detského ihriska na hranici sídlisk Terasy I a Terasy II pola podaná žiadosť dňa 18.4.2013. Náš projekt nebol zaradený do verejného on-line hlasovania.
 3. Using common past for enhancing entrepreneurial spirit in local communities - Europe for Citizens Programme - Mesto bolo partnerom v projekte, usporiadateľom a žiadateľom bolo partnerské mesto Novi Bečej. Žiadosť nebola schválená.
 4. Spas in the Visegrad countries – pleasure, cure and relaxation - Visegrad Fund - Mesto bolo partnerom v projekte, žiadateľom bolo mesto Mórahalom. Žiadosť nebola schválená.
 5. Rozšírenie separovaného zberu - nákup zberných nádob - Environmentálny fond - Žiadosť nebola schválená.
 6. Bezpečnosť a prevencia kriminality v meste Štúrovo - ďalšie rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. Žiadosť nebola schválená.

Podané žiadosti v roku 2012:

 1. Mesto vypracovalo v spolupráci s riaditeľkami MŠ 2 žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na „Revitalizáciu materských škôl 2012“ - MŠ Bartókova a MŠ Adyho - na revitalizáciu náradia a náčinia podporujúceho rozvíjanie a rozvoj pohybových schopností a zručností detí predškolského veku. Naše žiadosti neboli schválené.
 2. Rekonštrukcia ústredného kúrenia na MsÚ – mesto opätovne požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Naša žiadosť nebola schválená.
 3. Oprava palubovky športovej haly/telocvične – mesto v spolupráci s MŠO požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Naša žiadosť nebola schválená.
 4. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom pri ZŠ Adyho 6 - grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne - projekt je ukončený
 5. Music unites us - Plánovaný projekt je trojdňová (27-29.9.2013) prehliadka hudobníkov a speváckych zborov partnerských miest. Naša žiadosť nebola schválená.
 6. Rekonštrukcia budovy MsÚ Štúrovo (zateplenie) - Environmentálny fond - Výzva bola zrušená z dôvodu nedisponovaniu finančnými prostriedkami na realizáciu činností v roku 2013.
 7. Rozšírenie separovaného zberu odpadu v Štúrove a zavedenie separovaného zberu BRO (biologicky rozložiteľný odpad) - Environmentálny fond - Naša žiadosť nebola schválená.

Podané žiadosti v roku 2011:

 1. Rozšírenie zvukovej a svetelnej techniky a hudobné koncerty v MsKS – mesto požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Žiadosť nebola schválená.
 2. Rekonštrukcia ústredného kúrenia na MsÚ – mesto požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Žiadosť nebola schválená.
 3. Rozvoj Stredoeurópskej pútnickej cesty medzi mestami Dabas a Želiezovce - mesto je partnerom v projekte, ktorý bol podaný v októbri 2011 cez Program cezhraničnej spolupráce HUSK (EÚ). Žiadosť nebola schválená.
 4. Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému – dotácia zo štátneho rozpočtu SR - rozšírený kamerový monitorovací systém je v ostrej prevádzke odo dňa 1.11.2012. Kamerový systém bol rozšírený o ďalšie 3 kamery.

 


 
 • Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - "FO_0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Nové Zámky"

  23.1.2018 viac
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 27.1.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 28.1.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka