Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Investičná výstavba

Chodník na ulici Želiarsky svah, medzi malá Jednota a ul. Kozmonautov

Chodník na ulici Želiarsky svah, medzi malá Jednota a ul. Kozmonautov

Základné informácie

Názov stavby           : „Chodník malá Jednota-Kozmonautov“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : KOREKT spol.sr.o

Investičné náklady  : 3061,56€


 
 • 20160414_090518_.jpg

 • 20160608_101829_.jpg

 • 20160414_090531_.jpg

 • 20160608_101902_.jpg

 • 20160414_090443_.jpg

 • 20160608_101749_.jpg


 

Rekonštrukcia  MK Družstevný rad

Základné informácie

Názov stavby           : „Rekonštrukcia MK Družstevný rad –I.etapa“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : KOREKT spol.sr.o

Investičné náklady  : 71997,91€


 
 • 20160412_090832_.jpg

 • 20160608_103853_.jpg

 • 20160412_091254_.jpg

 • 20160608_104000_.jpg

 • 20160412_091106_.jpg

 • 20160608_103842_.jpg


 

Rozšírenie parkovacích plôch kolmým radením na ul. Bartókova

Základné informácie

Názov stavby           : „Rozšírenie parkovacích plôch kolmým radením na ul. Bartókova“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : Glasesmid s.r.o.

Investičné náklady  : 1340 eur


 

Realizácia chodníka a priechodov pre chodcov z ul. Dolná a Ružová na ul. Bocskaiho

Základné informácie

Názov stavby           : „Realizácia chodníka a priechodov pre chodcov z ul. Dolná a Ružová na

                                     ul. Bocskaiho “

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : Glasesmid s.r.o.

Investičné náklady  : 2000 eur


 

Rekonštrukcia bočnej steny budovy kina a časti oplotenia

Základné informácie

Názov stavby           : „Rekonštrukcia bočnej steny budovy kina a časti oplotenia“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : Tomáš Pohori

Investičné náklady  : 5000 eur


 

Modernizácia LED osvetlenia

Základné informácie

Názov stavby           : „Modernizácia verejného LED osvetlenia“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : ELEKTRO  DEMAR  PLUS, s.r.o., Štúrovo                                

Hlavný projektant   : Ing. Robert Staško

Investičné náklady : 1 110 000,00 eur

 

 

 


 
 • MLO001.jpg

 • MLO002.jpg

 • MLO003.jpg

 • MLO004.jpg

 • MLO005.jpg

 • MLO006.jpg


 

Rekonštrukcia budovy MsÚ Štúrovo

Základné informácie

Názov stavby             :„Rekonštrukcia budovy MsÚ Štúrovo“

Investor                      :  Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby     :  Tomáš Pohori, Kamenný Most                               

Hlavný projektant     :  Ing.arch. Ladislav Bakša

Investičné náklady   :  349 434,53  eur


 
 • pic003.jpg

 • pic001.JPG

 • pic004.jpg

 • pic002.JPG


 

Rozšírenie kapacít nového cintorína

Základné informácie

Názov stavby          :„Rozšírenie kapacít nového cintorína“

Investor                    :  Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby  :  PR- Bau s.r.o., Štúrovo                              

Hlavný projektant   :  ----

Investičné náklady :  17 190,56  eur


 
 • pic004.jpg

 • pic003.jpg

 • pic002.JPG

 • pic001.JPG


 
 • Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia v obci Mužla

  12.4.2017 viac
 • Rozhodnutie - zastavenie konania - "stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami" - HC LOGISTIK

  26.4.2017 viac
 • Upovedomenie o podanom odvolaní "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č. p. 1552/26" - Kasárenská 26, Štúrovo

  18.4.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 29.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 30.4.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Pondelok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka