Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo. Ich zloženie a úlohy vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov  mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Ich predsedom je vždy poslanec.

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove zriaďuje najmä tieto stále komisie:

1.  Komisia financií, plánovania a rozpočtu – 7 členná

 1. Ing. László Fekete - predseda
 2. Ing. Jozef Borovič PhD.
 3. Magdaléna Romadová
 4. Július Kamanca
 5. Tímea Pokorná
 6. Ing. Jozef Slabák CSc.
 7. Ing. František Podhorský

 

2. Komisia výstavby, životného prostredia, územného plánovania a dopravy – 7 členná

 1. Zoltán Csepregi - predseda
 2. Ing. Ferenc Oravetz
 3. Ladislav Švajcer
 4. František Šimon
 5. Ákos Matuška
 6. Ing. Gabriel Szalatnyai
 7. Ing. Kristián Šimon

 

3. Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže – 7 členná

 1. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. – predseda
 2. Mgr. Judita Večerková
 3. László Szigeti
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Ing. Ondrej Mokos, ml.
 6. Igor Menyhárt
 7. Bohumil Toběrný

 

4. Komisia práce, sociálnych vecí , zdravotníctva a bývania – 7 členná

 1. Mgr. Miroslav Chalmovský – predseda
 2. Ing. Ingrid Tarrová
 3. Silvia Juhászová
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Katarína Horňáková
 6. Zora Kováčová
 7. PaedDr. Kornélia Slabáková

 

 5. Komisia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti – 7 členná

 1. Ing. Jozef Borovič, PhD. – predseda
 2. Zoltán Környi
 3. Mgr. Árpád Janicsek
 4. Atila Lengyel
 5. Ing. Jozef Nyitrai
 6. Zoltán Csepregi
 7. Ing. František Árendás

 

 6. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – 7 členná

 1. Atila Lengyel – predseda
 2. Attila Tuloki
 3. Éva Glázer
 4. Silvia Tóthová
 5. Ľuboš Juhász
 6. Zuzana Scheili, DiS.
 7. Lívia Németh

 

7. Mandátová komisia – 3 členná

 1. Ing. László Fekete – predseda
 2. Ing. Gabriel Szalatnyai
 3. Mgr. Judita Večerková

 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu

 1. Ing. Gabriel Szalatnyai - predseda
 2. László Szigeti
 3. Atila Lengyel
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský

 

Členovia Dozornej rady Vadaš, s.r.o.:

 1. Zoltán Csepregi
 2. Atila Lengyel
 3. PaedDr. Kornélia Slabáková
 4. László Szigeti
 5. Attila Tuloki

 

Členovia Dozornej rady Enerbyt s.r.o.:

 1. Ádám Belák
 2. Ing. László Fekete
 3. Alexander Mišovič
 4. Lívia Vörös
 5. Árpád Krizsan

 

Členovia Dozornej rady Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva Štúrovo, a.s.:

 1. János Retkes
 2. Ing. Jozef Slabák, CSc.

 

Sobášiaci:

 1. PaedDr. Kornélia Slabáková
 2. László Szigeti
 3. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský
 5. Bc. Mónika Benyó

 
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 21.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.10.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka