Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo. Ich zloženie a úlohy vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov  mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Ich predsedom je vždy poslanec.

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove zriaďuje najmä tieto stále komisie:

1.  Komisia financií, plánovania a rozpočtu – 7 členná

 1. Ing. László Fekete - predseda
 2. Ing. Jozef Borovič PhD.
 3. Magdaléna Romadová
 4. Július Kamanca
 5. Tímea Pokorná
 6. Ing. Jozef Slabák CSc.
 7. Ing. František Podhorský

 

2. Komisia výstavby, životného prostredia, územného plánovania a dopravy – 7 členná

 1. Zoltán Csepregi - predseda
 2. Ing. Ferenc Oravetz
 3. Ladislav Švajcer
 4. František Šimon
 5. Ákos Matuška
 6. Ing. Gabriel Szalatnyai
 7. Ing. Kristián Šimon

 

3. Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže – 7 členná

 1. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. – predseda
 2. Mgr. Judita Večerková
 3. László Szigeti
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Ing. Ondrej Mokos, ml.
 6. Igor Menyhárt
 7. Bohumil Toběrný

 

4. Komisia práce, sociálnych vecí , zdravotníctva a bývania – 7 členná

 1. Mgr. Miroslav Chalmovský – predseda
 2. Ing. Ingrid Tarrová
 3. Silvia Juhászová
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Katarína Horňáková
 6. Zora Kováčová
 7. PaedDr. Kornélia Slabáková

 

 5. Komisia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti – 7 členná

 1. Ing. Jozef Borovič, PhD. – predseda
 2. Zoltán Környi
 3. Mgr. Árpád Janicsek
 4. Atila Lengyel
 5. Ing. Jozef Nyitrai
 6. Zoltán Csepregi
 7. Ing. František Árendás

 

 6. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – 7 členná

 1. Atila Lengyel – predseda
 2. Attila Tuloki
 3. Éva Glázer
 4. Silvia Tóthová
 5. Ľuboš Juhász
 6. Zuzana Scheili, DiS.
 7. Lívia Németh

 

7. Mandátová komisia – 3 členná

 1. Ing. László Fekete – predseda
 2. Ing. Gabriel Szalatnyai
 3. Mgr. Judita Večerková

 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu

 1. Ing. Gabriel Szalatnyai - predseda
 2. László Szigeti
 3. Atila Lengyel
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský

 

Členovia Dozornej rady Vadaš, s.r.o.:

 1. Zoltán Csepregi
 2. Atila Lengyel
 3. PaedDr. Kornélia Slabáková
 4. László Szigeti
 5. Attila Tuloki

 

Členovia Dozornej rady Enerbyt s.r.o.:

 1. Ádám Belák
 2. Ing. László Fekete
 3. Alexander Mišovič
 4. Lívia Vörös
 5. Árpád Krizsan

 

Členovia Dozornej rady Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva Štúrovo, a.s.:

 1. János Retkes
 2. Ing. Jozef Slabák, CSc.

 

Sobášiaci:

 1. PaedDr. Kornélia Slabáková
 2. László Szigeti
 3. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský
 5. Bc. Mónika Benyó

 
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie pre vybudovanie optickej infraštruktúry – Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky

  Účelom stavby je optické prepojenie vybraných existujúcich základňových staníc mobilnej siete Orange v okrese Nové Zámky. 

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo

036/2703 071

ďalšie dni

Piatok 20.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Piatok 20.7.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 21.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Pondelok 23.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Pondelok 23.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Utorok 24.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Utorok 24.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Streda 25.7.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Streda 25.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 26.7.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Štvrtok 26.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Piatok 27.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Piatok 27.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka