Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.

Služby poskytované spoločnosťou KSOH Štúrovo

 • Zber, odvoz a zneškodnenie tuhého komunálneho odpadu;
 • Údržba verejnej zelene;
 • Čistenie miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev;
 • Prevádzka a údržba parkovísk, trhových miest a verejného WC;
 • Prevádzka, údržba a oprava verejného osvetlenia;
 • Údržba a oprava miestnych komunikácií a technických zariadení;
 • Prevádzka a údržba mestských cintorínov;
 • Zimné čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev.

 

Adresa

 

Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.

Komenského 18

Tel: 00421(0)36 7511 076

Fax: 00421(0)36 7511 158 

e-mail: info@ksohsturovo.sk

web: www.ksohsturovo.sk


 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka