Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Komunitný plán mesta Štúrovo

Komunitný plán

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) ukladá v § 83 mestám a obciam vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb.


Mesto Štúrovo vypracováva komunitný plán na obdobie v rozsahu piatich rokov. Komunitný plán má byť vypracovaný do konca decembra 2011.


Cieľové skupiny:  seniori, deti a mládež, zdravotne ťažko postihnutí, sociálne znevýhodnení občania, mladé rodiny – podpora bývania.


Zadávateľ: Mesto Štúrovo


Koordinátorka: Bc. Michaela Pajchortová, 036 7511 466
Pracovné skupiny: Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a športu (OSBKZaŠ), referent Finančného oddelenia (FO), referent Organizačného oddelenia vnútornej správy  (OOVS), projektový manažér.


 
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA ŠTÚROVO 2011-2016

 
 • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 18.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 19.11.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka