Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kontakty

Mestský úrad Štúrovo

Námestie slobody 1

943 01  Štúrovo


Telefónny zoznam

Telefónne smerové číslo mesta Štúrovo: +421 36 alebo 036


 
Telefónny zoznam MsÚ Štúrovo     
Funkčné miestoMiest.MenoŠtát.lin.e-mail
Informátor - podateľňavestibulZora Kováčová2851300, 7511073informator@sturovo.sk
Primátor 22Ing.Eugen Szabó2851307eugen.szabo@sturovo.sk
Zástupca primátora23PaedDr.Kornélia Slabáková2851302, 7511074kornelia.slabakova@sturovo.sk
Asistent 19Katarína Žákovičová2851307sekretariat@sturovo.sk
Asistent pre styk s verejnosťou19Ing. Agnesa Dudášová2851307agnesa.dudasova@sturovo.sk
Hlavný kontrolór40Ing.Terézia Klačanová2851304, 7511077terezia.klacanova@sturovo.sk
Kontrolór41Helena Geletová2851313helena.geletova@sturovo.sk
Oddelenie organizačné a vnútornej správy - ved.42Mgr. Eva Molnárová2851330, 7511462eva.molnarova@sturovo.sk
Evidencia domov39Ing.Monika Bitter2851331monika.bitter@sturovo.sk
Personalista39Ing.Alexandra Mészáros2851331alexandra.meszaros@sturovo.sk
Evidencia obyvateľov43Eva Kusá2851344eva.kusa@sturovo.sk
Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov-ved.45Ing.Andrea Gróf2851312andrea.grof@sturovo.sk
Všeobecná učtáreň47Hedviga Blaháková2851340hedviga.blahakova@sturovo.sk
 47Bc. Mária Šlezáková2851340maria.slezakova@sturovo.sk
Mzdová učtáreň 03Rozália Rychelová2851305rozalia.rychelova@sturovo.sk
 03Klaudia Bircsák2851305klaudia.bircsak@sturovo.sk
Dane – fyz.osoby51Erzsébet Bajnok2851314erzsebet.bajnok@sturovo.sk
Dane – práv.osoby, TKO – práv.osoby46Ing.Kornélia Bartmanová2851316kornelia.bartmanova@sturovo.sk
TKO – fyz.osoby50Andrea Szabóová2851324andrea.szaboova@sturovo.sk
Pokladňa 2Eva Vargová 2851361eva.vargova@sturovo.sk
Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy - ved.Pri colnici 2Ing.Marian Máčai     2851320marian.macai@sturovo.sk
 Pri colnici 2Mgr.Tamás Bábsky2851320tamas.babsky@sturovo.sk
 Pri colnici 2Ing.Monika Uzsáková 2851322monika.uzsakova@sturovo.sk
Odd. sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva-ved.11Mgr. Michaela Pajchortová2851341michaela.pajchortova@sturovo.sk
Soc.a byty13Mária Dobrocsányi2851342maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
Soc.a kultúra12Erika Magyarová 2851343erika.magyarova@sturovo.sk
Opatrovateľská činnosť14Andrea Bieliková 2851351andrea.bielikova@sturovo.sk
Oddelenie správy majetku, podnik. činnosti- ved.36Ing.Štefan Sipos2851311, 7511464stefan.sipos@sturovo.sk
Oddelenie správy majetku, podnik. činnosti33Bc.Rózsa Izrael2851315rozsa.izrael@sturovo.sk
 33Oľga Juhász2851315olga.juhasz@sturovo.sk
Oddelenie rozvoja - ved.52Ing. Róbert Folk2851303robert.folk@sturovo.sk
Referent oddelenia rozvoja35Dionýz Mocsi2851310dionyz.mocsi@sturovo.sk
Projektový manažér35Ing.Gabriel Radošicky2851310gabriel.radosicky@sturovo.sk
Mestská polícia - náčelník 9Bohumír Horban2851350, 7511463bohumir.horban@sturovo.sk
Mestská polícia 8mestskí policajti - služba2851352, 7511463 
 7mestskí policajti - kamery2851353, 7511463 
Systémový inžinier37Tomáš Kápostáš2851323tomas.kapostas@sturovo.sk
Matričný úrad1Mgr. Emília Valovičová2851360emilia.valovicova@sturovo.sk
Stavebný úrad - ved.Pri colnici 2Ing.Ladislav Majthényi 2851321ladislav.majthenyi@sturovo.sk
Stavebný úradPri colnici 2Ing.Ildikó Dobsonyová2851321ildiko.dobsonyova@sturovo.sk
Školský úrad17Mgr.Alžbeta Jolcsiková2851346alzbeta.jolcsikova@sturovo.sk
Školský úrad17Mgr.Edita Hakkeová2851346edita.hakkeova@sturovo.sk
FAX21FAX7511472 
 • Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia v obci Mužla

  12.4.2017 viac
 • Rozhodnutie - zastavenie konania - "stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami" - HC LOGISTIK

  26.4.2017 viac
 • Upovedomenie o podanom odvolaní "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č. p. 1552/26" - Kasárenská 26, Štúrovo

  18.4.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 29.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 30.4.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Pondelok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka