Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - informátor

market-research.png

Mesto Štúrovo, Nám slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
 
   Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 9.1.2018 -tk-


 

Projekt - POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA!Vytlačiť
 

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vám predstavili pilotný projekt zameraný na bezplatné cestovanie  žiakov základných škôl v Štúrove. Cieľom projektu je ponúknuť alternatívne riešenie dopravy detí do škôl v záujme uľahčenia ranného cestovania a  zlepšenia dopravnej situácie v Adyho ulici.

Projektovými partnermi sú: Mesto Štúrovo a dopravná spoločnosť ARRIVA Nové Zámky. Prepravu finančne podporuje Mesto Štúrovo.  

Nárok na bezplatné cestovanie v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 hod. majú žiaci všetkých základných škôl s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove, ktorí vlastnia Cestovný preukaz žiaka. Pred nástupom do autobusu je potrebné sa preukázať vodičovi týmto preukazom. 

 

preukaz žiaka malé.PNG

Ako a kde vybaviť Cestovný preukaz žiaka?

1. Vyplňte poštou obdržanú Žiadosť o vydanie cestovného preukazu žiaka.

2 Žiadosť odovzdajte na Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy (kancelária na adrese Pri Colnici 2).

3. Vaša žiadosť bude vybavená na počkanie. Vydanie cestovného preukazu je zdarma.

4. Cestovný preukaz žiaka si môžete vybaviť aj v priebehu školského roka.

 

Pevne veríme, že tento projekt uľahčí riešiť ranné cestovanie a dopravu Vášho dieťaťa do školy, zvýši bezpečnosť detí a spestrí cestu do školy.

Mestský úrad Štúrovo

 


 

Projekt - UTAZZ VELÜNK INGYENES BUSSZAL AZ ISKOLÁBA!

 

Tisztelt szülők!

Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a párkányi alapiskolás tanulók ingyenes utaztatására irányuló próba jellegű projektet. A projekt partnerei Párkány Város és az ARRIVA Nové Zámky részvénytársaság. Az utazás Párkány Város pénzügyi támogatásával valósul meg.

A projekt célja, hogy alternatív megoldást kínáljon a gyermekek iskolai utaztatása területén, annak érdekében, hogy megkönnyítse a reggeli utazást és javítsa az Ady utcában kialakult forgalmi helyzetet.

Az ingyenes iskolába való utazást igénybe veheti a tanítási napokon 7.00 és 8.00 óra között bármelyik párkányi alapiskola tanulója, aki  állandó vagy átmeneti lakóhellyel rendelkezik városunkban és kiváltotta a Tanulói utazási igazolványt. Az autóbuszra történő felszálláskor az igazolványt fel kell mutatni a buszvezetőnek.

 

preukaz žiaka malé.PNG

Hogyan és hol lehet kiváltani az utazási igazolványt?

1. Töltse ki a postai úton kézbesített  az utazási igazolvány kiadása iránti kérvényt.

2. A kérvényt adja le a a Párkányi Városi Hivatalban a közszolgáltatási,  környezetvédelmi és szállítási szakosztályon (Pri Colnici/Vámházköz 2 szám alatt található iroda).

3. A kérvény elbírálása megvárásra történik. Az utazási igazolvány kiadása ingyenes.

4. Az utazási igazolvány a tanév közben is kiváltható.

 

Bízunk benne, hogy ezzel a projekttel sikerül megkönnyítenünk az iskolába való utazást, növelni a gyermekek biztonságát és vátozatossá tenni számukra az utazást.

Párkányi Városi Hivatal

 


 
 
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka