Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu: Úspešný projekt – Systém na zapožičiavanie bicyklov Vytlačiť
 

20150612szabo - kruh3.png

Primátorský uhol pohľadu: Úspešný projekt – Systém na zapožičiavanie bicyklov

V uplynulých dvoch rokoch sme veľa úsilia vynaložili na vypracovanie projektov s cieľom získať finančné prostriedky z programu cezhraničnej spolupráce. V auguste sme obdržali potešujúcu správu. Monitorovací výbor schválil náš projekt na vybudovanie systému zapožičiavania bicyklov. Projekt sme vypracovali spoločne s mestom Ostrihom a plánujeme ho aj spoločne realizovať. Určite mnohí z Vás poznáte systém, ktorý funguje v Ostrihome už niekoľko rokov. Po spoločných konzultáciách sme dospeli k názoru, že by bolo vhodné tento systém rozšíriť, aby ho mohli využívať obyvatelia oboch miest bez obmedzení. Zdá sa, že táto myšlienka sa zapáčila aj hodnotiteľom projektu.

Plánujeme vybudovať 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome. Systém sa doplní o 105 nových bicyklov, vrátane 45 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Celý systém bude vybavený obslužnou infraštruktúrou. Celková výška podpory je 883 500 EUR. Systém bude odovzdaný do prevádzky do konca roka 2018.

Je pravda, že sme mali aj smelšie plány. Chceli sme vybudovať turistické stredisko s názvom VIZA centrum, ako aj dobudovať cyklistické cesty do Kravian a do Chľaby. Tieto projekty nám bohužiaľ neprešli. Budeme však hľadať ďalšie možnosti na ich financovanie.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből

Sikeres pályázat – Kerékpárkölcsönző rendszer

Az elmúlt két évben sok energiát fektettünk új projektek kidolgozásába azzal a céllal, hogy támogatást nyerjünk a határon átnyúló együttműködési programból. Augusztusban kaptuk azt az örvendetes hírt, hogy az elbíráló bizottság jóváhagyta kérvényünket egy kerékpárkölcsönző rendszer kiépítésére. A pályázatot Esztergom városával közösen dolgoztuk ki és közösen is szeretnénk megvalósítani. Bizonyára sokan ismerik az Esztergomban már működő kerékpárkölcsönző rendszert. Megítélésünk szerint a legcélszerűbb ennek a rendszernek a kibővítése lenne oly módon, hogy azt mindkét város lakosai korlátlanul használhassák.  Úgy tűnik az elképzelés elnyerte a bírálók tetszését.

A projekt keretén belül 14 új kerékpár állomás kerül kiépítésre - hat Párkányban nyolc pedig Esztergomban. A rendszer 105 új kerékpárral fog bővülni melyből 45 elektromos kerékpár lesz. Telepítésre kerülnek más szükséges kiszolgáló egységek is. A támogatás összege 883 500 eurót tesz ki, mindkét várost beleértve. Az üzembe helyezés 2018 év vége előtt várható.

Az eredeti terveink merészebbek voltak, hiszen szerettünk volna támogatást nyerni egy idegenforgalmi központ kiépítésére VIZA centrum néven csakúgy, mint a Karváig illetve Helembáig terjedő kerékpárút megépítésére. Ezeket a pályázatokat sajnos visszautasították így új finanszírozást kell keresnünk.

Ing. Szabó Eugen, polgármester


 
 
 • Verejná vyhláška - "Zmena dokončenej stavby RD"

  Oznámenie formou Verejnej vyhlášky o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Zmena dokončenej stavby RD a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania.

  10.10.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 20.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 21.10.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Pondelok 22.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Pondelok 22.10.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Utorok 23.10.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Utorok 23.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Streda 24.10.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Streda 24.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 25.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 25.10.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Piatok 26.10.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Piatok 26.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Sobota 27.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka