Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Návrh

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2017-2019

Komentár k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení


 

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2017-2019 (textová časť)


 

Rozpočet mesta Štúrovo na rok 2017 - príjmy


 

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2017 - príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie


 

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2017 - výdavky bežného rozpočtu


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky mesto


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky školy a školské zariadenia


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky mesto, školy a školské zariadenia


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky podľa programov


 

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko


 
 MsKS - príjmy.pdf (296.2 kB) MsKS - príjmy.pdf (296.2 kB)

 

 

Návrh rozpočtu - Mestská knižnica


 

 

 

Návrh rozpočtu - Mestská športová organizácia


 
 MŠO - príjmy.pdf (278.1 kB) MŠO - príjmy.pdf (278.1 kB)

 

 

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Návrh rozpočtu - Základná škola


 

 

 

Návrh rozpočtu - ŠKD pri ŽŠ, Adyho


 
 ŠKD - príjmy.pdf (250.5 kB) ŠKD - príjmy.pdf (250.5 kB)

 

 

Návrh rozpočtu - Základná škola s vjm


 

 

 

 

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Návrh rozpočtu - Základná umelecká škola


 

 

 

Návrh rozpočtu - Centrum voľného času


 
 CVČ - príjmy.pdf (198.4 kB) CVČ - príjmy.pdf (198.4 kB)

 

 

Návrh rozpočtu - MŠ Bartókova


 

 

 

Návrh rozpočtu - Školská jedáleň


 
 ŠJ - príjmy.pdf (334.4 kB) ŠJ - príjmy.pdf (334.4 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (612.2 kB) ŠJ - výdavky.pdf (612.2 kB)

 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  24.4.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.4.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
Utorok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka