Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Návrh

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU A VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA ZA ROK 2017

Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Štúrovo za rok 2017


 

Vyhodnotenie plnenia programov 2017 - návrh


 

NÁVRH VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2017

Príspevkové organizácie - návrhy

 MsKS - príjmy.pdf (116.9 kB) MsKS - príjmy.pdf (116.9 kB)

 

 

 

 
 MŠO-príjmy.pdf (184.1 kB) MŠO-príjmy.pdf (184.1 kB)

 
 MŠO-výdavky.pdf (238.1 kB) MŠO-výdavky.pdf (238.1 kB)

 

NÁVRH VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2017

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou - prenesený výkon štátnej správy a originálne kompetencie - návrhy

 ZŠ - príjmy.pdf (101.1 kB) ZŠ - príjmy.pdf (101.1 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (324.8 kB) ZŠ - výdavky.pdf (324.8 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CVČ - príjmy.pdf (100.1 kB) CVČ - príjmy.pdf (100.1 kB)

 
 CVČ-výdavky.pdf (176.7 kB) CVČ-výdavky.pdf (176.7 kB)

 

 

 
 ŠJ - príjmy.pdf (97.9 kB) ŠJ - príjmy.pdf (97.9 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (308.2 kB) ŠJ - výdavky.pdf (308.2 kB)

 

NÁVRH - PRÍLOHY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka