Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Ocenenie darcov krvi 2015

Darujú krv - darujú iným život

   Územný spolok Slovenského Červeného kríža (ÚS SČK) v Nových Zámkoch v spolupráci s mestom Štúrovo a  NTS SR v Nových Zámkoch dňa 03. júna 2015 v reštaurácii Hotela THERMAL ocenil a vyznamenal bezpríspevkových darcov krvi pamätnými plaketami profesora MUDr. Jána Janského. 

   14. jún sa od roku 2004 pripomína ako „Svetový deň darcov krvi“.  V tento deň sa v roku 1968 narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu a za určenie systému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora.

   Tento deň je príležitosťou poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi, ktorí patria k tým bezpríspevkovým darcom, ktorí sú príkladom pre svojich spoluobčanov. Ich nesebecký humánny čin je posolstvom okoliu a zároveň apelom pre generáciu našich detí, lebo potreba darovať krv je a zostane aktuálnou . Práve ich krv, ktorej sa dobrovoľne zriekajú, privedie znovu k životu matku, ktorá práve porodila dieťa, mladého človeka, alebo dieťa, ktorému sa život len otvára, či otca rodiny, na ktorého čakajú jeho deti. Pre tiché slovo ĎAKUJEM, pre slzy v očiach zachránených a ich príbuzných sa oplatí darovať.

   “Krv – najvzácnejšia tekutina - zohráva v súčasnej medicíne nezastupiteľnú úlohu. Nie je možné umelo ju vyrobiť. Dnes už každý vie, že darovať krv – znamená zachrániť život.“

   Rovnako ako vzácna je každá kvapka darovanej krvi, cenná je i neúnavná práca tých, ktorí proces darcovstva krvi organizujú, podporujú i odmeňujú.

   K oceneným  darcom krvi sa ako prvá prihovorila riaditeľka ÚS SČK v Nových Zámkoch pani Mgr. Radka Igrényiová potom  primátor mesta Štúrovo Ing. Eugen Szabó. S krátkym príhovorom vystúpila za  NTS SR v Nových Zámkoch vrchná sestra pani Jana Miklová a predsedkyňa Miestneho spolku SČK v Štúrove MUDr. Antónia Bieliková. Podujatia sa ďalej zúčastnili okrem ďalších hostí aj predsedkyňa ÚS SČK v Nových Zámkoch pani Zita Lutišanová a zástupkyňa primátora mesta PaedDr. Kornélia Slabáková ako aj zástupcovia zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a.s.,UNION a.s. .

   Na slávnostnom akte bolo udelených 13 Janského plakiet v štyroch  kategóriách -  diamantová, zlatá, bronzová a strieborná:

   Ocenením najvyšším – diamantovou plaketou sa môže pýšiť pán Alexander Mišovič, daroval najvzácnejšiu tekutinu už 80-krát.

Zlatá plaketa: Mgr. Patrik Franta

Strieborná plaketa: Genovéva Síkorová, Ing. Jozef Mészáros, Tibor Bajza, Bc. Kinga Jakubíková, Peter Szuchovszký, Ondrej Miskovic

Bronzová plaketa: Ing. Nikoleta Dobsonyová, Zuzana Križanová, Jaroslav Križan, Ladislav Sajkó, Silvia Ribanová

 

   Vážené darkyne, darcovia....... Samozrejme žiadne slová ani ocenenia dostatočne nevyjadria našu vďaku, ale nech vás ten pocit vďaky neznámych príjemcov hreje pri srdci. Chceme sa poďakovať vám, ale aj vašim blízkym a zamestnávateľom, ktorí majú na tom tiež svoj podiel.

 

   Na záver vám prajeme v prvom rade pevné zdravie, no zároveň aj šťastie. Šťastie človeka totiž nespočíva v jeho sláve, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými.......

 

   Naše poďakovanie patrí aj našim sponzorom: VADAŠ s.r.o Štúrovo, Speed Line Štúrovo, s.r.o, Vintop Karkó Búč, DEEM Design s.r.o Štúrovo, STINET Štúrovo, p. Tomáš Pohori, p. Csaba Menyhárt

 

ĎAKUJEME...


 
 • galery001.JPG

 • galery002.JPG

 • galery003.JPG

 • galery004.JPG

 • galery005.JPG

 • galery006.JPG

 • galery007.JPG

 • galery008.JPG

 • galery009.JPG

 • galery010.JPG

 • galery011.JPG

 • galery012.JPG

 • galery013.JPG

 • galery014.JPG

 • galery015.JPG

 • galery016.JPG


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka