Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Osvedčovanie listín a podpisov

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINÁCH

vykonáva sa na počkanie: prízemie, č. dverí 1

Osvedčovanie podpisov na listinách:     Mgr. Emília Valovičová 
                                                                       prízemie, č. dverí 1
                                                                       emilia.valovicova@sturovo.sk
                                                                       tel. 036/2851-360 

 

OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN

vykonáva sa na počkanie na Informáciách Mestského úradu v Štúrove

Osvedčovanie fotokópií listín:                 Bc. Zora Kováčová 
                                                                      prízemie, informácie
                                                                      zora.kovacova@sturovo.sk
                                                                      tel. 036/2851-300 

Zastupovanie:                                       

 

Mária Dobrocsányi
prízemie, č. dverí 13
maria.dobrocsanyi@sturovo.sk

tel. 036/2851-342

Erika Magyarová
prízemie, č. dverí 12
erika.magyarova@sturovo.sk
tel. 036/2851-343

 

Úradné hodiny:

Pondelok:      7.30 – 11.30        12.00 - 15.30

Streda:           7.30 – 11.30        12.00 - 17.00
Piatok:            7.30 – 11.30        12.00 - 14.00

 

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Mestského úradu: prízemie - č. dverí 2.

Potrebné doklady:

 • Osobná účasť
 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas

 

Poplatky: (platné od 1.1.2018)

 • za osvedčenie 1 podpisu na listine ............................................................................ 2,00 €
 • zviazanie listín, na ktorých sa overuje podpis - na požiadanie .............................. 1,00 €

 

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

 

Poplatky: (platné od 1.1.2018)

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku ............................................ 2,00 €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku ................................................... 3,00 €

 

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!


 

 

 

 

 

 

 
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 27.1.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 28.1.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka