Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Osvedčovanie listín a podpisov

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINÁCH

vykonáva sa na počkanie: prízemie, č. dverí 1

Osvedčovanie podpisov na listinách:  Mgr. Emília Valovičová 
                                                                prízemie, č. dverí 1
                                                                emilia.valovicova@sturovo.sk
                                                                tel. 036/2851-360 

 

OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN

vykonáva sa na počkanie na Informáciách Mestského úradu v Štúrove

Osvedčovanie fotokópií listín:           Zora Kováčová 
                                                                prízemie, informácie
                                                                zora.kovacova@sturovo.sk
                                                                tel. 036/2851-300 

Zastupovanie:                                      Mária Dobrocsányi
                                                                prízemie, č. dverí 13
                                                                maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
                                                                tel. 036/2851-342

Úradné hodiny:

Pondelok:      7.30 – 11.30        12.00 - 15.30

Streda:           7.30 – 11.30        12.00 - 17.00

Piatok:            7.30 – 11.30        12.00 - 14.00

 

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Mestského úradu: prízemie - č. dverí 2.

Potrebné doklady:

 • Osobná účasť
 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas

Poplatky:

 • za osvedčenie 1 podpisu na listine ............................................................................ 1,50 €
 • zviazanie listín, na ktorých sa overuje podpis - na požiadanie .................................. 1,00 €

 

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

Poplatky:

 

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku ............................................ 1,50 €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku ..................................................... 3,00 €

 

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!


 

 

 

 

 

 

 
 • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 26.11.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka