Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Osvedčovanie listín a podpisov

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINÁCH

vykonáva sa na počkanie: prízemie, č. dverí 1

Osvedčovanie podpisov na listinách:  Mgr. Emília Valovičová 
                                                                prízemie, č. dverí 1
                                                                emilia.valovicova@sturovo.sk
                                                                tel. 036/2851-360 

 

OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN

vykonáva sa na počkanie na Informáciách Mestského úradu v Štúrove

Osvedčovanie fotokópií listín:           Zora Kováčová 
                                                                prízemie, informácie
                                                                zora.kovacova@sturovo.sk
                                                                tel. 036/2851-300 

Zastupovanie:                                      Mária Dobrocsányi
                                                                prízemie, č. dverí 13
                                                                maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
                                                                tel. 036/2851-342

Úradné hodiny:

Pondelok:      7.30 – 11.30        12.00 - 15.30

Streda:           7.30 – 11.30        12.00 - 17.00

Piatok:            7.30 – 11.30        12.00 - 14.00

 

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Mestského úradu: prízemie - č. dverí 2.

Potrebné doklady:

 • Osobná účasť
 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas

Poplatky:

 • za osvedčenie 1 podpisu na listine ............................................................................ 1,50 €
 • zviazanie listín, na ktorých sa overuje podpis - na požiadanie .................................. 1,00 €

 

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

Poplatky:

 

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku ............................................ 1,50 €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku ..................................................... 3,00 €

 

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!


 

 

 

 

 

 

 
 • Upovedomenie o podanom odvolaní "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č. p. 1552/26" - Kasárenská 26, Štúrovo

  18.4.2017 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania "Kanalizácia v obci Mužla"

  11.4.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 29.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 30.4.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Pondelok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka