Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Práce na ZŠ Endre Adyho

Rekonštrukcia ZŠ Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským

 

 

Kolaudučným rozhodnutím č. 1621/2006/SÚ/O/Ma-2 zo dňa 13.11.2006 obec Obid, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1967 Zb. o územným plánovaním a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 82 stavebného zákona na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Štúrovo povolil užívanie stavby ZŠ Endre Adyho Štúrovo – Prechod k vyššiemu štandardu vzdelávania, základ budúcnosti – zmena dokončenej stavby.

Oprávnené náklady investície boli spolufinancované Európskou úniou, zo štátneho rozpočtu SR a CEF Stredoeurópskou nadáciou. Ich celková schválená hodnota podľa Zmluvy o nenávratný finančný príspevok bola 28 946 417,86 Sk, z toho 80 % (23 157 134,29 Sk) hradila Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 15 % (4 341 962,68 Sk) bolo financované zo štátneho rozpočtu SR a na 5 % (1 447 320 Sk) spolufinancovanie získalo mesto grant od CEF Stredoeurópska nadácia. Počas výstavby vznikli neoprávnené náklady v hodnote 2 439 631,07 Sk, ktoré financovalo mesto z vlastného rozpočtu. Celková cena investície bola 31 386 048,93 Sk.

Hlavným projektantom bol Ing. Ladislav Bréda. Zmluvný dodávateľ bol Gabriel Frühvald – Stavebniny, Topoľníky. 

 

Zábery z výstavby:
 

 

  

 

 
Konečný stav:
 

 

 

 

 

 

 


 
 • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 18.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 19.11.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka