Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Rozpočet schválený

Viacročný programový rozpočet mesta Štúrovo na rok 2011

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA - textová časť

Programový rozpočet mesta - textová časť

 

Príjmy a výdavky mesta - 2011

Príjmy 2011
 Príjmy 2011.pdf (364.5 kB) Príjmy 2011.pdf (364.5 kB)

 
Výdavky 2011

 

MESTSKÉ PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - mestské príspevkové organizácie

programový rozpočet - mestské príspevkové organizácie

 

MESTSKÉ ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - mestské rozpočtové organizácie - prenesený výkon

programový rozpočet - mestské rozpočtové organizácie - prenesený výkon

 

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - mestské rozpočtové organizácie - originálne kompetencie

programový rozpočet - mestské rozpočtové organizácie - originálne kompetencie

 

PRÍLOHY

PRÍLOHY

Prílohy
 prílohy.pdf (309.7 kB) prílohy.pdf (309.7 kB)

 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka