Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Schválený

VIACROČNÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA 2016-2018 - TEXTOVÁ ČASŤ

schválený rozpočet - textová časť

ROZPOČET MESTA ŠTÚROVO NA OBDOBIE OD 2016-2018

Príjmy rozpočtu


 

Výdavky rozpočtu


 

 

 

 

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MESTA NA OBDOBIE OD 2016-2018 - TABUĽKOVÁ ČASŤ

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu - príjmy


 

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu - výdavky


 

PODROBNÉ ROZPISY ROZPOČTOV MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA OBDOBIE 2016-2018 PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Mestské kultúrne stredisko

 MsKS - príjmy.pdf (191.7 kB) MsKS - príjmy.pdf (191.7 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (177.2 kB) Kino - príjmy.pdf (177.2 kB)

 

 

Mestská športová organizácia

 MŠO - príjmy.pdf (189.7 kB) MŠO - príjmy.pdf (189.7 kB)

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Základná škola Adyho


 

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (166.7 kB) ŠKD - príjmy.pdf (166.7 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vjm.


 

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (138.8 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (138.8 kB)

 

 

Centrum voľného času

 CVČ - príjmy.pdf (134.3 kB) CVČ - príjmy.pdf (134.3 kB)

 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (208.9 kB) ŠJ - príjmy.pdf (208.9 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (447.6 kB) ŠJ - výdavky.pdf (447.6 kB)

 
 • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 26.11.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka