Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Schválený

Schválený viacročný programový rozpočet mesta Štúrovo 2018-2020

Schválený komentár k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení


 

Schválený návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2018-2020 (textová časť)


 

Schválený návrh rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2018- príjmy


 

Schválený návrh podrobného rozpisu programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2018 - príjmy


 

Schválený návrh podrobného rozpisu programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2018 - výdavky


 

Schválené výdavky na základe rozpočtovej klasifikácie na rok 2018 - mesto, školy a školské zariadenia

Schválený návrh výdavkov podľa programov na rok 2018


 

SCHVÁLENÝ NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Schválený návrh rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko


 

 

 

Schválený návrh rozpočtu - Mestská knižnica


 

 

 

Schválený návrh rozpočtu - Mestská športová organizácia


 
 MŠO-príjmy_.pdf (299.8 kB) MŠO-príjmy_.pdf (299.8 kB)

 
 MŠO-výdavky.pdf (456.8 kB) MŠO-výdavky.pdf (456.8 kB)

 

SCHVÁLENÉ NÁVRHY ROZPOČTOV MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Schválený návrh rozpočtu - Základná škola

 ZŠ hlav.+kom.pdf (365.3 kB) ZŠ hlav.+kom.pdf (365.3 kB)

 
 ZŠ - príjmy.pdf (264.9 kB) ZŠ - príjmy.pdf (264.9 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (463.9 kB) ZŠ - výdavky.pdf (463.9 kB)

 

Schválený návrh rozpočtu - ŠKD pri ŽŠ, Adyho


 
 ŠKD-príjmy.pdf (260.6 kB) ŠKD-príjmy.pdf (260.6 kB)

 

 

Schválený návrh rozpočtu - Základná škola s vjm


 

 

 

Schválený návrh rozpočtu - ŠKD E. Adyho s vjm


 

 

 

Schválený návrh rozpočtu - ŠJ E. Adyho s vjm


 

 

 

SCHVÁLENÉ NÁVRHY ROZPOČTOV MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Schválený návrh rozpočtu - Základná umelecká škola


 
 ZUŠ-príjmy.pdf (191.3 kB) ZUŠ-príjmy.pdf (191.3 kB)

 
 ZUŠ-výdavky.pdf (355.2 kB) ZUŠ-výdavky.pdf (355.2 kB)

 

Schválený návrh rozpočtu - Centrum voľného času


 
 CVČ-príjmy.pdf (197.3 kB) CVČ-príjmy.pdf (197.3 kB)

 
 CVČ-výdavky.pdf (363.1 kB) CVČ-výdavky.pdf (363.1 kB)

 

Schválený návrh rozpočtu - MŠ Bartókova


 

 

 

Schválený návrh rozpočtu - Školská jedáleň

 ŠJ hlav.+kom.pdf (292.6 kB) ŠJ hlav.+kom.pdf (292.6 kB)

 
 ŠJ-príjmy.pdf (403.7 kB) ŠJ-príjmy.pdf (403.7 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (580.6 kB) ŠJ - výdavky.pdf (580.6 kB)

 
 • Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - "FO_0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Nové Zámky"

  23.1.2018 viac
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 27.1.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 28.1.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka