Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Schválený

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA 2015 - 2017 - TEXTOVÁ ČASŤ

schválený rozpočet - textová časť


 

BEŽNÝ ROZPOČET MESTA ŠTÚROVO NA OBDOBIE OD 2015 - 2017

Príjmy bežného rozpočtu


 

Výdavky bežného rozpočtu


 

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MESTA NA OBDOBIE OD 2015 - 2017 PODĽA PROGRAMOV - TABUĽKOVÁ ČASŤ

Podrobný rozpis programového rozpočtu - príjmy


 

Podrobný rozpis programového rozpočtu - výdavky


 

PODROBNÉ ROZPISY ROZPOČTOV MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA OBDOBIE 2015 - 2017 PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Mestské kultúrne stredisko

 MsKS - príjmy.pdf (154.5 kB) MsKS - príjmy.pdf (154.5 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (143.3 kB) Kino - príjmy.pdf (143.3 kB)

 

 

Mestská športová organizácia

 MŠO - príjmy.pdf (242.3 kB) MŠO - príjmy.pdf (242.3 kB)

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Základná škola Adyho


 

 

Školský klub detí pri ZŠ


 

 

Základná škola Endre Adyho s vjm.


 

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (136.2 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (136.2 kB)

 

 

Centrum voľného času

 CVČ - príjmy.pdf (142.2 kB) CVČ - príjmy.pdf (142.2 kB)

 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (142.4 kB) ŠJ - príjmy.pdf (142.4 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (337.3 kB) ŠJ - výdavky.pdf (337.3 kB)

 
 • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 18.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 19.11.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka