Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Schválený

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA 2015 - 2017 - TEXTOVÁ ČASŤ

schválený rozpočet - textová časť


 

BEŽNÝ ROZPOČET MESTA ŠTÚROVO NA OBDOBIE OD 2015 - 2017

Príjmy bežného rozpočtu


 

Výdavky bežného rozpočtu


 

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MESTA NA OBDOBIE OD 2015 - 2017 PODĽA PROGRAMOV - TABUĽKOVÁ ČASŤ

Podrobný rozpis programového rozpočtu - príjmy


 

Podrobný rozpis programového rozpočtu - výdavky


 

PODROBNÉ ROZPISY ROZPOČTOV MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA OBDOBIE 2015 - 2017 PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Mestské kultúrne stredisko

 MsKS - príjmy.pdf (154.5 kB) MsKS - príjmy.pdf (154.5 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (143.3 kB) Kino - príjmy.pdf (143.3 kB)

 

 

Mestská športová organizácia

 MŠO - príjmy.pdf (242.3 kB) MŠO - príjmy.pdf (242.3 kB)

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Základná škola Adyho


 

 

Školský klub detí pri ZŠ


 

 

Základná škola Endre Adyho s vjm.


 

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (136.2 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (136.2 kB)

 

 

Centrum voľného času

 CVČ - príjmy.pdf (142.2 kB) CVČ - príjmy.pdf (142.2 kB)

 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (142.4 kB) ŠJ - príjmy.pdf (142.4 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (337.3 kB) ŠJ - výdavky.pdf (337.3 kB)

 
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie pre vybudovanie optickej infraštruktúry – Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky

  Účelom stavby je optické prepojenie vybraných existujúcich základňových staníc mobilnej siete Orange v okrese Nové Zámky. 

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo

036-270 4391

ďalšie dni

Utorok 17.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Utorok 17.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Streda 18.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Streda 18.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Piatok 20.7.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Piatok 20.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Sobota 21.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Pondelok 23.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Pondelok 23.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Utorok 24.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Utorok 24.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka