Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Stredné školy

Gymnázium - Gimnázium

Adyho č. 7

Tel: 00421(0)36 7511352, 00421(0)36 7511358

Fax: 00421(0)36 7511640
 
 
 

 

Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola


Sv. Štefana č. 81

Tel: 00421(0)36 7511368

Fax:: 00421(0)36 7523501

www.soupst.sk

sossturovo@gmail.com
 

 

Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami:

 

Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi magánakadémia

 

Súkromná stredná odborná škola - Magán szakközépiskola

Sv. Štefana č. 36

Tel: +421-907-177218

Fax: 00421(0)36 7511290

www.1soa-sturovo.sk

mailto: soa@1soa-sturovo.sk

            mokos@1soa-sturovo.sk

 

 

 


 


 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka