Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou (od 1.4.2011 do 1.7.2013)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2011 do 31.12.2011

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2011 do 30.9.2011

 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2011 do 30.6.2011

 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka