Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Téma: Mestská hromadná doprava

20150612szabo - kruh3.png

Primátorský uhol pohľadu - Mestská hromadná doprava

V zmysle zákona o cestnej doprave mestskú hromadnú dopravu môže zabezpečovať iba taký subjekt, ktorý je držiteľom dopravnej licencie pre danú autobusovú linku. Naše mesto ešte v roku 2012 uzatvorilo 10-ročnú zmluvu so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, ktorá v Štúrove prevádzkuje jeden autobus na dvoch linkách. V zmysle zmluvy sa na každý rok dohodne rozsah spolupráce na čo sa vykalkulujú náklady a na konci roka sa vykoná záverečné vyúčtovanie.

V  rámci mestskej hromadnej dopravy spoločnosť ARRIVA v roku 2016 na svojich mestských linkách prejazdila takmer 62 800 km a prepravila 100 800 cestujúcich. Tržby z predaja cestovných lístkov predstavili čiastku 23 000 EUR. Z mestského rozpočtu boli kryté náklady vo výške 50 700 EUR.

Pri rozbehu spolupráce v roku 2012 bol na mestské linky nasadený ojazdený, vyše 10-ročný autobus. V uplynulých dvoch rokoch dopravca viackrát avizoval problémy z dôvodu poruchovosti autobusu. Bola zaznamenaná vyššia spotreba pohonných hmôt ako aj  zvýšenie nákladov na opravy. Po dôkladnom zvážení jednotlivých možností sme so spoločnosťou ARRIVA dohodli, že v priebehu roka 2017 sa na naše linky nasadí úplne nový, moderný autobus. Od augusta sa uvedené zámery stali skutočnosťou. Ďakujem firme ARRIVA, že je spoľahlivým partnerom. Majme spoločne radosť z cestovania!

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből - A városi tömegközlekedés

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében csak hatósági engedéllyel rendelkező vállalat üzemeltethet járatot a városi tömegközlekedés kiszolgálására. Városunk még 2012-ben egy 10 évre szóló szerződést kötött az ARRIVA Nové Zámky vállalattal, amely azóta egy autóbusszal két városi vonalon nyújt szolgáltatást. A szerződés értelmében a szolgáltatás terjedelme minden évben újra van tárgyalva. Ez szolgál alapul az aktuális költség megállapítására, ami az év végén kerül végső elszámolásra.

A 2016-os évben az ARRIVA vállalat városi járatai közel 62 800 km-t tettek meg és 100 800 utast szállítottak. A jegyekből származó bevétel 23 000 eurót tett ki. A város saját költségvetéséből 50 700 euróval támogatta a közeledést.

Az együttműködés kezdetén a járatok kiszolgálására egy több mint 10 éves autóbusz volt beiktatva. A szolgáltató vállalat az elmúlt két év során többször jelezte a jármű meghibásodását. A vártnál magasabb volt az üzemanyag fogyasztás és megemelkedek a karbantartási költségek is. A lehetőségek részletes elemzése után az ARRIVA vállalattal úgy egyeztünk meg, hogy a 2017-es év folyamán egy új, nagyobb kényelmet biztosító autóbuszt helyez üzembe. Ez az elképzelés idén augusztusban vált valósággá. Köszönöm az ARRIVA vállalatnak a jó együttműködést. Leljük örömünket az utazásban!

Szabó Eugen, polgármester


 
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 21.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.10.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka