Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Téma: OOCR Podunajsko

20150612szabo - kruh3.png

Primátorský uhol pohľadu k téme OOCR Podunajsko

 

Na zasadnutie mestského zastupiteľstva som dňa 10. apríla 2017 opätovne predložil návrh na zrušenie členstva mesta v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podunajsko.

Podľa pôvodných predstáv mala táto organizácia riadiť marketingové a propagačné aktivity v oblasti cestovného ruchu. Ročná skúsenosť však ukázala, že by bolo oveľa efektívnejšie, ak by si Štúrovo zobralo túto činnosť do vlastných rúk, preto som navrhol vystúpenie z organizácie.

Môj návrh podporili iba šiesti poslanci. K prijatiu návrhu chýbali 2 hlasy. Poznamenávam, že iba dvaja poslanci zahlasovali proti môjmu návrhu, takže nepadlo žiadne právoplatné rozhodnutie.

Mesto Štúrovo naďalej ostáva členom OOCR Podunajsko spolu s ďalšími desiatimi členmi, ktorými sú: Komárno, Iža, Patince, Kravany nad Dunajom, Moča, Mužla, VADAŠ, s.r.o. Štúrovo, WELLNESS, s.r.o. Patince, Kúpele Patince, s.r.o., DREAM spol. s.r.o. Komárno.

Zvolili sme si zložitejšiu cestu skvalitnenia cestovného ruchu v našom meste. To, že zabojujem v záujme Štúrova aj za týchto okolností, je však viac ako samozrejmé.

 

V Štúrove, dňa 18. apríla 2017

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből a Dunamente TDM témára

 

A testület április 10-i testületi ülésére ismét a képviselők elé terjesztettem beadványomat a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsmentből való kilépésre.

Az eredeti elképzelés szerint ennek a szervezetnek kellene irányítania az idegenforgalmi marketing és propagációs feladatokat. Az éves tapasztalat azonban megmutatta, hogy hatékonyabb lenne, ha Párkány a saját kezébe venné ezt a tevékenységet. Ezért javasoltam a szervezetből való kilépést.

Beadványomat csak 6 képviselő támogatta. A javaslat elfogadásához 2 szavazat hiányzott. Itt jegyzem meg, hogy a javaslat ellen 2 képviselő szavazott. Ennek értelmében a témában nem született jogerős döntés.

Párkány város a többi tíz taggal (Komárom, Izsa, Pat, Karva, Dunamocs, Muzsla, VADAS Kft., WELLNESS Kft. Pat, Pat Fürdő Kft., DREAM Kft.) együtt továbbra is a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsment tagja marad.

Párkány idegenforgalmának minőségi növelése érdekében a nehezebb utat választottuk. Az, hogy harcolni fogok a város érdekeiért ebben a felállásban is, több mint nyilvánvaló.

 

Párkány, 2017. április 18.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

 


 
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 26.8.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.8.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka