Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

VZN zrušené

Účinnosť od: 1.1.2011

12/2010


 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Š T Ú R O V O
č. 12/2010
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
na kalendárny rok 2011
VZN č. 12-2010 o DzN.rtf VZN č. 12-2010 o DzN.rtf (65 kB)

 

8/2009


 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
Š T Ú R O V O č. 8/2009 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na kalendárny rok 2010
VZN č. 8-2009 o DzN.docx VZN č. 8-2009 o DzN.docx (19.3 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2009

27/2008


 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA O DANI ZA PSA Č. 27/2008
vzn č. 27-2008 psy.doc vzn č. 27-2008 psy.doc (32 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2009

26/2008


 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŠTÚROVO
č. 26/2008 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2009
VZN č. 26-2008-DzN.doc VZN č. 26-2008-DzN.doc (50.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2009

16/2008


 
VZN mesta Štúrovo č.16 /2008
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Štúrovo č. 8/2004 v znení VZN č.10/2005, 6/2006 a 11/2006 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
VZN č. 16-2008 o odpadoch-na internet.doc VZN č. 16-2008 o odpadoch-na internet.doc (34 kB)

 
Účinnosť od: 13.12.2006

12/2006


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka