Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Záverečný účet mesta

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2015


 

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2015


 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2015

Mestské kultúrne stredisko

 MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB) MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (126.7 kB) Kino - príjmy.pdf (126.7 kB)

 

 

Mestská športová organizácia


 

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2015

Základná škola Adyho

 ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB) ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB) ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB)

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB) ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vmj


 

 

 

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB)

 

 

Centrum voľného času


 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB) ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB) ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB)

 

NÁVRH - PRÍLOHY


 
 príloha č. 3.pdf (569.7 kB) príloha č. 3.pdf (569.7 kB)

 
 príloha č. 4.pdf (323.8 kB) príloha č. 4.pdf (323.8 kB)

 
 príloha č. 5.pdf (276.8 kB) príloha č. 5.pdf (276.8 kB)

 
 príloha č. 6.pdf (130.3 kB) príloha č. 6.pdf (130.3 kB)

 
 príloha č. 7.pdf (750.7 kB) príloha č. 7.pdf (750.7 kB)

 

 

 

 

 

 

 
 • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 26.11.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka