Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Záverečný účet mesta

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2015


 

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2015


 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2015

Mestské kultúrne stredisko

 MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB) MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (126.7 kB) Kino - príjmy.pdf (126.7 kB)

 

 

Mestská športová organizácia


 

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2015

Základná škola Adyho

 ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB) ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB) ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB)

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB) ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vmj


 

 

 

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB)

 

 

Centrum voľného času


 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB) ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB) ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB)

 

NÁVRH - PRÍLOHY


 
 príloha č. 3.pdf (569.7 kB) príloha č. 3.pdf (569.7 kB)

 
 príloha č. 4.pdf (323.8 kB) príloha č. 4.pdf (323.8 kB)

 
 príloha č. 5.pdf (276.8 kB) príloha č. 5.pdf (276.8 kB)

 
 príloha č. 6.pdf (130.3 kB) príloha č. 6.pdf (130.3 kB)

 
 príloha č. 7.pdf (750.7 kB) príloha č. 7.pdf (750.7 kB)

 

 

 

 

 

 

 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  24.4.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.4.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
Utorok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka