Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Záverečný účet mesta

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2015


 

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2015


 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2015

Mestské kultúrne stredisko

 MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB) MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (126.7 kB) Kino - príjmy.pdf (126.7 kB)

 

 

Mestská športová organizácia


 

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2015

Základná škola Adyho

 ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB) ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB) ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB)

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB) ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vmj


 

 

 

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB)

 

 

Centrum voľného času


 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB) ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB) ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB)

 

NÁVRH - PRÍLOHY


 
 príloha č. 3.pdf (569.7 kB) príloha č. 3.pdf (569.7 kB)

 
 príloha č. 4.pdf (323.8 kB) príloha č. 4.pdf (323.8 kB)

 
 príloha č. 5.pdf (276.8 kB) príloha č. 5.pdf (276.8 kB)

 
 príloha č. 6.pdf (130.3 kB) príloha č. 6.pdf (130.3 kB)

 
 príloha č. 7.pdf (750.7 kB) príloha č. 7.pdf (750.7 kB)

 

 

 

 

 

 

 
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie pre vybudovanie optickej infraštruktúry – Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky

  Účelom stavby je optické prepojenie vybraných existujúcich základňových staníc mobilnej siete Orange v okrese Nové Zámky. 

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo

036-270 4391

ďalšie dni

Utorok 17.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Utorok 17.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Streda 18.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Streda 18.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Piatok 20.7.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Piatok 20.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Sobota 21.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Pondelok 23.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Pondelok 23.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Utorok 24.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Utorok 24.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka