Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Záverečný účet mesta

NÁVRH - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2013

Návrh - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2013

 

Schválený záverečný účet mesta + výročná správa mesta na rok 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA ZA ROK 2013

Výročná správa mesta za rok 2013

 

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2013

Vyhodnotenie plnenia programov mesta na rok 2013

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2013

Mestské kultúrne stredisko

MsKs - príjmy
 MsKs - príjmy.pdf (122.6 kB) MsKs - príjmy.pdf (122.6 kB)

 
MsKs - výdavky

 

Mestská knižnica

Mestská knižnica - príjmy

 
Mestská knižnica - výdavky

 

Kino Danubius

Kino Danubius - príjmy
 Kino - príjmy.pdf (117.1 kB) Kino - príjmy.pdf (117.1 kB)

 
Kino Danubius - výdavky

 

Mestská športová organizácia

Mestská športová organizácia - príjmy
 MŠO - príjmy.pdf (207.2 kB) MŠO - príjmy.pdf (207.2 kB)

 
Mestská športová organizácia - výdavky

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2013

Základná škola Adyho

Základná škola Adyho

 

Školský klub detí pri ZŠ

Školský klub detí

 

Základná škola Endre Adyho s VJM

Základná škola E. Adyho s vjm

 
Školský klub detí s vjm

 
ŠJ s vjm príjmy + výdavky

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola - príjmy
 ZUŠ - príjmy.pdf (109.7 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (109.7 kB)

 
Základná umelecká škola - výdavky

 

Centrum voľného času

Centrum voľného času - príjmy
 CVČ - príjmy.pdf (122.8 kB) CVČ - príjmy.pdf (122.8 kB)

 
Centrum voľného času - výdavky

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň - príjmy
 ŠJ - príjmy.pdf (111.8 kB) ŠJ - príjmy.pdf (111.8 kB)

 
Školská jedáleň - výdavky
 ŠJ - výdavky.pdf (169.4 kB) ŠJ - výdavky.pdf (169.4 kB)

 

MŠ Bartókova

Materská škola Bartókova - príjmy

 
MŠ Bartókova - výdavky

 

Prílohy

Súvaha a Výkaz ziskov a strát - rozpočtové a príspevkové organizácie
 príloha č. 2.pdf (908.2 kB) príloha č. 2.pdf (908.2 kB)

 
Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2013
 príloha č. 3.pdf (496.3 kB) príloha č. 3.pdf (496.3 kB)

 
Vyhodnotenie plnenia opatrení zo stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu k záverečnému účtu mesta Štúrovo za rok 2012
 príloha č. 4.pdf (731.3 kB) príloha č. 4.pdf (731.3 kB)

 
Údaje o zamestnanosti na Mestskom úrade Štúrovo za rok 2013
 príloha č. 5.pdf (121.1 kB) príloha č. 5.pdf (121.1 kB)

 
Bilancia odpadového hospodárstva
 príloha č. 6.pdf (371.6 kB) príloha č. 6.pdf (371.6 kB)

 
Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2013 v zmysle VZN č. 8/2007 v z.n.p.

 
Dotácia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v zmysle VZN č. 3/2013 za r. 2013

 
Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
 príloha č. 8.pdf (640.4 kB) príloha č. 8.pdf (640.4 kB)

 
Súvaha mesta

 
Výkaz ziskov a strát mesta k 31.12.2013

 
Poznámky

 
poznámky str.2
 str. 2.pdf (1.2 MB) str. 2.pdf (1.2 MB)

 
 • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 26.11.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka