Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom – rodinné domy Vytlačiť
 

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom

Touto cestou informujeme obyvateľov a majiteľov rodinných domov, že v zmysle §15  a  §23  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je mesto povinné venovať sa  preventívnej činnosti v  rámci ochrany proti požiarom okrem  podnikateľských subjektov aj u obyvateľov rodinných domov.

Obyvatelia žijúci v rodinných domoch resp. majitelia rodinných domov, budú postupne navštevovaní preventivármi požiarnej ochrany mesta, ktorí ich oboznámia s protipožiarnymi zásadami, ako aj s preventívnymi opatreniami  pred možnými rizikami vzniku požiaru. Po každej takejto návšteve vznikne písomný záznam s podpisom obyvateľov. Preventivári sú vybavení poverením s podpisom primátora mesta.

Ďakujeme Vám za pochopenie a za spoluprácu!

Mestský úrad  Štúrovo
 Tűzvédelmi-megelőzési feladatok ellátása

Ezúton értesítjük a családi házak lakóit és tulajdonosait, hogy a tűzvédelemről szóló Tt. 314/2001 számú törvénye 15. és 23. paragrafusai értelmében a város köteles tűzvédelmi-megelőzési feladatok ellátására nemcsak a vállalkozóknál, hanem a családi házaknál is.  

A családi házban élő lakosokat, illetve a családi házak tulajdonosait Párkány Város által felhatalmazott tűzvédelmi-megelőzési biztosok fogják fokozatosan meglátogatni abból a célból, hogy megismertessék a lakókat a tűzvédelmi előírásokkal, illetve a tűz keletkezésének lehetséges kockázatára irányuló megelőző tevékenységekkel. Minden ilyen látogatás alkalmával írásos feljegyzés készül a lakó aláírásával. Ezen megelőző tevékenységet végző alkalmazottak Párkány Város polgármestere által aláírt igazolvánnyal rendelkeznek.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Párkányi Városi Hivatal

oznam.jpg


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka