Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 5297


 

Na linkách MHD premáva nový autobusVytlačiť
 

Slávnostné odovzdanie nového autobusu MHD do užívania sa uskutočnilo dňa 31. júla 2017 pred budovou Mestského úradu Štúrovo.

Autobus bude premávať na linkách č. 1 a 2 v zmysle platného cestovného poriadku pre daný spoj.  V praxi to znamená, že využívaním spomínaných liniek MHD vždy docestujete týmto novým autobusom.

Nízkopodlažný autobus umožní pohodlnú prepravu  mamičiek s deťmi  v kočíkoch, vozičkárov, telesne postihnutých a starších ľudí. Vozidlo je plne klimatizované a vybavené bezplatným WiFi pripojením pre cestujúcich. Hlasový hlásič zastávok a vyobrazenie trasy na LCD obrazovke sú novinkou, čo si určite vysoko ocenia aj návštevníci Štúrova.

Karol Petőcz, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Nové Zámky povedal, že zvyšovanie kvality služieb môže podporiť záujem obyvateľov o využívanie verejnej dopravy.  

„Pre mesto Štúrovo je to výrazná kvalitatívna zmena k lepšiemu. Obyvateľom mesta a mikroregiónu a našim návštevníkom bude slúžiť nový nízkopodlažný autobus prvýkrát v novodobej histórii.,” uviedol  Eugen Szabó, primátor mesta Štúrovo v tlačovej správe firmy ARRIVA.

Cestovné poriadky si môžete stiahnuť v pdf formáte na www.sturovo.sk alebo pre online vyhľadávanie spojov navštívte www.arriva.sk.

Na linkách MHD sa prepravujete s podporou mesta Štúrovo.

MsÚ

 

Text tlačovej správy ARRIVA je dostupný na: https://arriva.sk/cestujucich-v-sturove-odvezie-moderny-autobus-mhd/

 

>> FOTOGALÉRIA <<

 

mhd14.jpg

 


Új autóbusz közlekedik a városi járatokon

Az új autóbusz átadására 2017 július 31-én került sor a Párkányi Városi Hivatal előtti téren.

Az autóbusz a városi tömegközlekedés 1-es és 2-es számú vonalán fog közlekedni az adott járatra kiadott menetrend szerint. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy bármelyik járaton is utaznak, mindig az új busz fogja Önöket kiszolgálni. 

Az alacsonypadlós busz kényelmes utazást biztosít a babakocsival utazó anyukák, kerekesszékes, rokkant és idős utasok számára. A jármű teljesen légkondicionált és az utasok számára ingyenes wifi-vel ellátott. A megállóhelyek hangos közlése és LCD képernyőn történő megjelenítése újdonságnak számít, melyet bizonyára nagyra értékelnek majd az ide látogatók is.

Karol Petőcz, az ARRIVA Nové Zámky vállalat vezérigazgatója elmondta, a szolgáltatások minőségi javulása ösztönözheti a lakosságot a tömegközlekedés igénybevételére.    

 „Párkány Város számára ez egy pozitív irányú jelentős minőségi változás. Városunk és kistérségünk lakosait és a turistákat az újkori történelem során első ízben fogja kiszolgálni egy új alacsonypadlós busz,” közölte Szabó Eugen, Párkány polgármestere az ARRIVA vállalat sajtóközleményében. 

A menetrendek pdf formátumban letölthetők a www.sturovo.sk honlapról vagy a járat kereséshez látogassanak el a www.arriva.sk honlapra.

A városi tömegközlekedés járatain Párkány Város támogatásával utaznak.

VH

Az ARRIVA sajtóközlemény elérhető a: https://arriva.sk/cestujucich-v-sturove-odvezie-moderny-autobus-mhd/  oldalon.


 
 
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania

                     Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 35 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov R o z h o d o l  takto:                   v y h o v u j e sa žiadosti REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená

  19.3.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka