Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Výberové konanie ZUŠ

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh-Počet videní: 1073


 

Výberové konanie MŠ Bartokova

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1035


 

Výberové konanie MŠ Adyho

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1063


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 6741


 

Primátorský uhol pohľadu - mestská hromadná doprava Vytlačiť
 

 

20150612szabo - kruh3.png

Primátorský uhol pohľadu - mestská hromadná doprava

V zmysle zákona o cestnej doprave mestskú hromadnú dopravu môže zabezpečovať iba taký subjekt, ktorý je držiteľom dopravnej licencie pre danú autobusovú linku. Naše mesto ešte v roku 2012 uzatvorilo 10-ročnú zmluvu so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, ktorá v Štúrove prevádzkuje jeden autobus na dvoch linkách. V zmysle zmluvy sa na každý rok dohodne rozsah spolupráce na čo sa vykalkulujú náklady a na konci roka sa vykoná záverečné vyúčtovanie.

V  rámci mestskej hromadnej dopravy spoločnosť ARRIVA v roku 2016 na svojich mestských linkách prejazdila takmer 62 800 km a prepravila 100 800 cestujúcich. Tržby z predaja cestovných lístkov predstavili čiastku 23 000 EUR. Z mestského rozpočtu boli kryté náklady vo výške 50 700 EUR.

Pri rozbehu spolupráce v roku 2012 bol na mestské linky nasadený ojazdený, vyše 10-ročný autobus. V uplynulých dvoch rokoch dopravca viackrát avizoval problémy z dôvodu poruchovosti autobusu. Bola zaznamenaná vyššia spotreba pohonných hmôt ako aj  zvýšenie nákladov na opravy. Po dôkladnom zvážení jednotlivých možností sme so spoločnosťou ARRIVA dohodli, že v priebehu roka 2017 sa na naše linky nasadí úplne nový, moderný autobus. Od augusta sa uvedené zámery stali skutočnosťou. Ďakujem firme ARRIVA, že je spoľahlivým partnerom. Majme spoločne radosť z cestovania!

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből - A városi tömegközlekedés

 

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében csak hatósági engedéllyel rendelkező vállalat üzemeltethet járatot a városi tömegközlekedés kiszolgálására. Városunk még 2012-ben egy 10 évre szóló szerződést kötött az ARRIVA Nové Zámky vállalattal, amely azóta egy autóbusszal két városi vonalon nyújt szolgáltatást. A szerződés értelmében a szolgáltatás terjedelme minden évben újra van tárgyalva. Ez szolgál alapul az aktuális költség megállapítására, ami az év végén kerül végső elszámolásra.

A 2016-os évben az ARRIVA vállalat városi járatai közel 62 800 km-t tettek meg és 100 800 utast szállítottak. A jegyekből származó bevétel 23 000 eurót tett ki. A város saját költségvetéséből 50 700 euróval támogatta a közeledést.

Az együttműködés kezdetén a járatok kiszolgálására egy több mint 10 éves autóbusz volt beiktatva. A szolgáltató vállalat az elmúlt két év során többször jelezte a jármű meghibásodását. A vártnál magasabb volt az üzemanyag fogyasztás és megemelkedek a karbantartási költségek is. A lehetőségek részletes elemzése után az ARRIVA vállalattal úgy egyeztünk meg, hogy a 2017-es év folyamán egy új, nagyobb kényelmet biztosító autóbuszt helyez üzembe. Ez az elképzelés idén augusztusban vált valósággá. Köszönöm az ARRIVA vállalatnak a jó együttműködést. Leljük örömünket az utazásban!

Szabó Eugen, polgármester


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka