Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7270


 

REKONŠTRUKCIA NÁNANSKEJ CESTY – ODOVZDANIE STAVENISKAVytlačiť
 

Milí obyvatelia Štúrova!

Milí obyvatelia okolitých obcí!

Milí návštevníci Štúrova!

 

Týmto Vás informujem, že vo veci rekonštrukcie Nánanskej cesty došlo v uplynulom období k nasledovnému vývoju.

V mesiaci december prebehli posledné kontroly ohľadne verejného obstarania, následne dňa 20. decembra 2017 bola uzavretá zmluva na zhotovenie diela medzi Slovenskou správou ciest (SSC) a Cesty Nitra, a.s. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 28. decembra 2017.

Radostnou správou je, že dňa 19. januára 2018 zhotoviteľ protokolárne prevzal stavenisko.

V najbližších dňoch zhotoviteľ vypracuje harmonogram výstavby, z čoho bude zrejmý dátum začatia prác resp. predpokladaný časový priebeh výstavby.

Dielo podľa zmluvy má byť dokončené do 28. marca 2019.

Ing. Eugen Szabó

primátor mesta

 

>> FOTOGALÉRIA <<

DSCN8204web.JPG


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka