Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Výberové konanie ZUŠ

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh-Počet videní: 1015


 

Výberové konanie MŠ Bartokova

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 17 dní.Počet videní: 982


 

Výberové konanie MŠ Adyho

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 17 dní.Počet videní: 1008


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 6681


 

DO PRÁCE NA BICYKLIVytlačiť
 

Mesto Štúrovo:

12 registrovaných spoločností

26 registrovaných tímov

80 registrovaných účastníkov

Tímy:

Ajeto

Baby

Bajszi-kl

bicÓtriÓ

City Velo Štúrovo

Doraemon

F2 Team

Knižnica

Madolenka

Modré vlny

MUFIS

Nic k proclení

Office

OKS 1

OKS 2

Po ôsmych kolesách I

Po ôsmych kolesách II

Smurfit Kappa 1

Smurfit Kappa 2

Smurfit Kappa 3

Smurfit Kappa 4

Smurfit Kappa 5

Smurfit Kappa 6

Smurfit Kappa 7

Soškári

Tanárok

Prajem slnečné počasie a veľa šťastných kilometrov!

Zoltán Tóth – lokálny koordinátor súťaže

 


 

Mesto Štúrovo sa opäť zaregistrovalo do celoslovenskej súťaže vyhlásenej pod názvom „Do práce na bicykli“. Primátor mesta Ing. Eugen Szabó poveril koordináciou projektu na lokálnej úrovni riaditeľa MŠO Zoltána Tótha.

V tejto celoslovenskej súťaži môžu naše mesto reprezentovať tímy zamestnancov firiem alebo inštitúcií so sídlom alebo pracoviskom v Štúrove. V danom tíme však musia byť všetci členovia zamestnancami rovnakej firmy. Napríklad takto môže vzniknúť: Tím Zlievareň alebo Tím Zvlňovačka. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov štúrovských stredných škôl. Aj tu platí zásada, že tím musí byť zostavený zo študentov rovnakej školy, napr.: tím Gymi. Študenti musia v deň začiatku kampane dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Z jednej firmy, inštitúcie alebo školy môže pochádzať viacero tímov. Jeden tím môže mať 2 až 4 členov.

Súťaž potrvá v termíne od 1. mája do 31. mája 2018Registrácia tímov musí prebehnúť najneskôr do 5. mája 2018 na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Svojou registráciou do súťaže tímy potvrdia, že budú v uvedenom období do práce/školy dochádzať na bicykli a budú si o tom robiť záznamy do registračného systému.

Podrobné informácie  sú k dispozícii na webových stránkach: www.sturovo.sk, www.mso.sturovo.sk, www.dopracenabicykli.eu

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať osobne, emailom alebo telefónom.

Kontaktné osoby:

Zoltán Tóth, tel. č. 036 751 12 60 , e-mail: riaditel@msosturovo.sk

Enikő Laky, tel. č. 036 752 48 67, e-mail: organizator@msosturovo.sk

 

do_prace_na_bicykli_1.png

Súbor na stiahnutie plagat_sk.jpg plagat_sk.jpg (15.5 MB)

 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka