Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7269


 

ZA ČISTEJŠIE NÁBREŽIE DUNAJA Vytlačiť
 

Podpredseda vlády a minister životného  prostredia Slovenskej republiky László Sólymos vyzýva zástupcov samospráv a širokú verejnosť do zapojenia sa do iniciatívy s názvom

 

DEŇ PRE DUNAJ,

 

ktorý sa bude konať v sobotu 16. júna 2018 v rámci ktorej prebehne čistenie nábrežia  rieky.

 

Zraz účastníkov je o 9.00 hod. vo dvore Mestského úradu Štúrovo, Pri colnici č. 2 (kde sa nachádza oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy). Dobrovoľníci budú čistiť kritické úseky nábrežia v Štúrove. Vrecia, rukavice a nápoje sú zabezpečené.

Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o zapojenie sa do tejto iniciatívy, čím sa pripoja k stovkám dobrovoľníkov od Devína až po Štúrovo, ktorým záleží na čistote Dunaja a upravenosti jeho okolia. V prípade Vášho záujmu, prosím, kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo osobne: sekretariat@sturovo.sk, 036/2851307, Mestský úrad Štúrovo-sekretariát (1. poschodie, č. dverí 19).  

 

Ďakujeme Vám a tešíme sa na Vašu účasť!

 

DSCN7211 - kópia.JPG


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka