Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Bytová politika mesta Vytlačiť
 

Charakteristickým znakom bytovej situácie na Slovensku je, že vyše 90% bytov je v súkromnom vlastníctve a iba zlomok bytov je vo vlastníctve štátu a miestnej samosprávy. V iných štátoch EU obce a štát vlastnia až 19-60% nájomných bytov.

Situácia je žalostná aj v našom meste. V súčasnosti mesto vlastní  24 bytov v dvoch bytových domoch na Ulici kozmonautov, 23 izieb garsónového typu v bytovom dome na Sobieskeho ulici a 5 samostatne stojacich domov s bytmi tretej a štvrtej kategórie. Okrem bytového domu na Ulici kozmonautov sú všetky nehnuteľnosti v zlom technickom stave a niektoré izby ani nie sú vydávané pre ich zlý stav.

Na základe aktuálnych poznatkov, bytová situácia v našom meste poukazuje na nedostatok menších bytov. Značný je záujem o jednoizbové byty a garsónky. O takéto byty žiadajú hlavne samostatne žijúce osoby, seniori, mladí ľudia ktorí sa chcú osamostatniť a osoby s nízkym príjmom.

Tento stav nás núti zaoberať sa rôznymi alternatívami riešenia bývania a zároveň využiť možnosti financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V tejto etape rozvoj bývania v Štúrove vidím v nasledovných krokoch:

 1. Predaj pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na Sobieskeho ulici. Predaj bude uskutočnený formou obchodnej verejnej súťaže do konca 2018.
 2. Výstavba nájomného bytového domu so 6 jednoizbovými bytmi a 8 garsónkami. Vybavenosť bude na úrovni „nízkeho štandardu“. Dom sa plánuje umiestniť na Dunajskej ulici. Plánovaný termín odovzdania je koniec roka 2019. Zmluva na výstavbu je podpísaná, momentálne sa rieši petícia zo strany obyvateľov danej lokality.
 3. Rekonštrukcia bytového domu, ktorý je známy ako Dom opatrovateľskej služby (DOS) a nachádza sa vedľa farnosti na Sobieskeho ulici 20. Obnovená budova sa plánuje odovzdať do užívania v priebehu 2021. Momentálne prebiehajú prípravné projektové práce a štúdie.
 4. Výstavba nového bytového domu alebo obytného komplexu so zameraním na rodiny s deťmi. Tento zámer patrí medzi výhľadové projekty.

Verím, že po dlhšom stagnovaní aj otázka bývania naberie v našom meste správne smerovanie.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


 
 
 • Oznámenie o odstránení motorového vozidla HC 502AG

  27.6.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka