Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Výberové konanie ZUŠ

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh-Počet videní: 1058


 

Výberové konanie MŠ Bartokova

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1020


 

Výberové konanie MŠ Adyho

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1049


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 6722


 

IV. Športový deň - elektronická registrácia Vytlačiť
 

Elektronická REGISTRÁCIA  podľa jednotlivých disciplín do 21. septembra do 14.00 hod. viď. nižšie alebo na mieste zrazu.

Elektronikus REGISZTRÁCIÓ az egyes akciókra alábbi jelentkezési íveken szeptember 21-ig, 14.00 óráig vagy a gyülekezés helyszínén.

 

„REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA”

„A SPORTNAPOT A NYITRAI KÖZIGAZGATÁSI KERÜLET TÁMOGATJA”

 


Rozprávková túra starých rodičov s vnúčatami
Nagyszülők és unokák mesés túrája

ZRAZ a PREZENTÁCIA: 10.45 hod., mestský úrad
ŠTART (spoločne): 11.00 hod.
GYÜLEKEZŐ és REGISZTRÁCIÓ: 10.45 óra, városi hivatal
INDULÁS (közösen): 11.00 óra

 

PESIA_.png

 


Túlačka po burde
Barangolás a burdában


ZRAZ a PREZENTÁCIA: 9.00 hod., mestský úrad
ŠTART (spoločne): 9.15 hod
GYÜLEKEZŐ és REGISZTRÁCIÓ: 9.00 óra, városi hivatal
INDULÁS (közösen): 9.15 óra


PESIA_.png

 


Mládež na kolieskach - koliesková veselica na promenáde pri Dunaji
Ifjúság görgőkön - görgőkön gördülékeny mulatság a Duna sétányon

             ZRAZ a PREZENTÁCIA: 16.45 hod., medzi Detským domovom a Dopravným úradom    ZAČIATOK: 17.00 hod.
Gyülekezés 16.45 óra, Gyerekotthon és a Közlekedési Hivatal között
KEZDÉS: 17.00 óra

                                     

KOLIESKA.png

 


Túlačka na bicykloch - cyklotúra: č.1 – 30 km a č.2 - 50 km
Barangolás két keréken - kerékpártúra: 1.sz. - 30 km és 2.sz. - 50 km

                                               ZRAZ a PREZENTÁCIA: 10.00 hod., mestský úrad                                             ŠTART (spoločne): 10.30 hod.
                               GYÜLEKEZŐ és REGISZTRÁCIÓ: 10.00 óra, városi hivatal                                              INDULÁS (közösen): 10.30 óra

cyclotura_.png


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka