Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Výberové konanie ZUŠ

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh-Počet videní: 1084


 

Výberové konanie MŠ Bartokova

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1045


 

Výberové konanie MŠ Adyho

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh- Vyprší o 15 dní.Počet videní: 1072


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 6750


 

Primátorský uhol pohľadu - Čaká nás sezóna „fám”Vytlačiť
 

Primatorský uhol.jpg

Čaká nás sezóna „fám”

Uplynulých pätnásť rokov došlo k enormnému rozšíreniu internetu. Vďaka tomu sa zrýchlila výmena informácií, vzdialenosti už nebránia komunikácií medzi ľuďmi. Internet vytvoril podmienky na vznik sociálnych sietí (napr. Facebook), čím vznikli nové zoskupenia ľudí. V mnohých aspektoch priniesol tento fenomén pozitíva do nášho života.

Na druhej strane badáme, že informácie šírené prostredníctvom internetu a sociálnych sietí výrazne môžu ovplyvniť niektoré diania aj v našom živote. Mám na mysli rôzne falošné správy, ktoré sa za krátky čas dostávajú k veľkej skupine ľudí, ovplyvňujúc tým ich rozhodovanie. Je znepokojujúce, že tento vplyv bol aj aktuálnou témou amerických prezidentských volieb. Musíme si uvedomiť, že aj my sme vystavení nebezpečenstvu falošných správ. Ich intenzívnym šírením vznikajú fámy, ktoré následne ovplyvnia naše konanie.

Na problematiku falošných správ poukazujem zámerne v období, keď sú prípravy na novembrové komunálne voľby v plnom prúde. Kandidáti na jednotlivé posty zrejme oslovia voličov svojím programom. Súčasne je veľké nebezpečenstvo, že sa objavia falošné správy, ktoré budú zamerané na dezinformáciu a pomýlenie.

Zabrániť šíreniu falošných správ nedokážeme, avšak vieme minimalizovať ich vplyv. Najlepší spôsob je, ak si sami overíme prijaté informácie resp. keď ich získame priamo od človeka, ktorého sa to týka. Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby je prospešné zúčastniť sa na predvolebných diskusiách s kandidátmi a sústrediť sa na to, čo o sebe hovoria a nie na to čo o druhom tvrdia.   

Eugen Szabó, primátor mesta


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka