Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -TP správy a údržby prevádzky pohrebísk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Štúrovo, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo vere ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -lh-Počet videní: 625


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 8358


 

Primátorský uhol pohľadu - Bilancovanie výsledkov práceVytlačiť
 

Súčasťou každého volebného obdobia by malo byť aj bilancovanie vykonanej práce a dosiahnutých výsledkov. Preto mi dovoľte, priblížiť Vám môj pohľad na niektoré výsledky, ktoré z pohľadu rozvoja mesta a komfortu života v ňom sú nesporne veľkým úspechom.

 1. Zmeny v systéme zberu odpadov: zaviedol sa triedený zber odpadov vrátane zeleného odpadu zo záhrad a parkov. Pravidelne sa zabezpečuje zber nebezpečného odpadu. Zefektívnil sa systém zberu komunálneho odpadu. Podiel separovaného zberu prekročil v roku 2017 hodnotu 21%.
 2. Usídlenie spoločnosti SKC Foundry: Spoločnosť v areáli priemyselného parku vybudovala v roku 2016 závod na výrobu železných odliatkov určených predovšetkým na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Technológia výroby sa radí medzi najpokrokovejšie technológie na svete. Spoločnosť momentálne zamestnáva 120 pracovníkov. V súčasnosti sa plánuje rozšírenie výrobného závodu a zvýšenie zamestnanosti o ďalších 170 osôb.
 3. Rekonštrukcia Nánanskej cesty vrátane križovatky: Po mnohých rokovaniach sa podarilo docieliť, aby Slovenská správa ciest v spolupráci s ministerstvom dopravy zaradili rekonštrukciu Nánanskej cesty medzi projekty financované z fondov EU. Ukončenie rekonštrukčných prác sa očakáva do konca 2018.
 4. Zákonné kroky v nastolení pokoja v Kossuthovej ulici: Od roku 2015 sa podarilo docieliť, aby proti majiteľke „spievajúceho domu“ boli vznesené také súdne rozhodnutia, ktoré umožnili nastolenie pokoja v danej ulici. 
 5. Rozvoj termálneho kúpaliska: Mimoriadne veľké úsilie bolo vynaložené na rozvoj termálneho kúpaliska. Vybudovala sa wellness jednotka k hotelu Thermal, boli obnovené ubytovacie jednotky, zrekonštruoval sa plavecký bazén a obnovili sa mnohé priestory v rámci kúpaliska.

Zoznam by sa samozrejme dal ďalej rozširovať, avšak horeuvedených päť bodov považujem významovo za najvýraznejšie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k ich realizácii.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta  


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka