Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Bilancovanie výsledkov práceVytlačiť
 

Súčasťou každého volebného obdobia by malo byť aj bilancovanie vykonanej práce a dosiahnutých výsledkov. Preto mi dovoľte, priblížiť Vám môj pohľad na niektoré výsledky, ktoré z pohľadu rozvoja mesta a komfortu života v ňom sú nesporne veľkým úspechom.

 1. Zmeny v systéme zberu odpadov: zaviedol sa triedený zber odpadov vrátane zeleného odpadu zo záhrad a parkov. Pravidelne sa zabezpečuje zber nebezpečného odpadu. Zefektívnil sa systém zberu komunálneho odpadu. Podiel separovaného zberu prekročil v roku 2017 hodnotu 21%.
 2. Usídlenie spoločnosti SKC Foundry: Spoločnosť v areáli priemyselného parku vybudovala v roku 2016 závod na výrobu železných odliatkov určených predovšetkým na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Technológia výroby sa radí medzi najpokrokovejšie technológie na svete. Spoločnosť momentálne zamestnáva 120 pracovníkov. V súčasnosti sa plánuje rozšírenie výrobného závodu a zvýšenie zamestnanosti o ďalších 170 osôb.
 3. Rekonštrukcia Nánanskej cesty vrátane križovatky: Po mnohých rokovaniach sa podarilo docieliť, aby Slovenská správa ciest v spolupráci s ministerstvom dopravy zaradili rekonštrukciu Nánanskej cesty medzi projekty financované z fondov EU. Ukončenie rekonštrukčných prác sa očakáva do konca 2018.
 4. Zákonné kroky v nastolení pokoja v Kossuthovej ulici: Od roku 2015 sa podarilo docieliť, aby proti majiteľke „spievajúceho domu“ boli vznesené také súdne rozhodnutia, ktoré umožnili nastolenie pokoja v danej ulici. 
 5. Rozvoj termálneho kúpaliska: Mimoriadne veľké úsilie bolo vynaložené na rozvoj termálneho kúpaliska. Vybudovala sa wellness jednotka k hotelu Thermal, boli obnovené ubytovacie jednotky, zrekonštruoval sa plavecký bazén a obnovili sa mnohé priestory v rámci kúpaliska.

Zoznam by sa samozrejme dal ďalej rozširovať, avšak horeuvedených päť bodov považujem významovo za najvýraznejšie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k ich realizácii.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta  


 
 
 • Daňové exekučná výzva - Horváth Jozef

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou

  21.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - „Štúrovo – dobudovanie kanalizácie“

  19.8.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka