Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -TP správy a údržby prevádzky pohrebísk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Štúrovo, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo vere ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -lh-Počet videní: 625


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 8358


 

Poradenstvo pre fyzické a právnické osoby v oblasti poľnohospodárstva - informácia Vytlačiť
 

Vážený pán, vážená pani,

dovoľte mi, aby som sa Vám v prvom rade predstavil, volám sa Zsolt Cserge. V spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska so sídlom v Dunajskej Strede sa pustil program „Obecná správca“, ktorý sa zaoberá s poradenstvom pre fyzické a právnické osoby v oblasti poľnohospodárstva. Osobne sa venujem okresu Nové Zámky.

Hlavné oblasti poradenskej činnosti sú:

 • pomáhať poľnohospodárom pri založení jednotlivých foriem podnikania, príprava registračných formulárov a pod.
 • informovať o podrobnostiach v oblasti spoločnej organizácií trhov EÚ a ústredných orgánov štátnej správy,
 • poradiť v oblasti získania povolení pre výrobu, spracovanie a predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov,
 • vypracovanie databázy pre miestne, tradičné výrobky, ich propagácia, spolupráca v oblasti uvádzania výrobkov na trh,
 • informovať o vzdelávacích aktivitách, sprostredkovanie registračných formulárov,
 • v spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska zabezpečenie účasti na zahraničných odborných podujatiach, výstavách,
 • poradiť pri zostavení povinných hlásení pre orgány štátnej správy (ÚKSÚP, PPA, Radela, Štatistický úrad a pod.)
 • poradiť pri zostavení žiadosti o vrátenie časti spotrebnej dane z minerálneho oleja (tzv. zelená nafta)
 • zber a spracovanie údajov o škodách spôsobených nepriaznivými klimatickými podmienkami a zverou,
 • poradenstvo v oblasti prenájmu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z.,
 • ostatné, ktoré patria do kompetencie Agrárnej komory Slovenska.

 

V prípade záujmu som Vám k dispozícii na tel. č. 0905/243056 alebo el. poštou na zsolt.cserge@gmail.com.


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka