Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2019 Vytlačiť
 

Čím viac plastov, papiera, skla a kovov z komunálneho odpadu obec vytriedi, tým menej bude platiť v zmysle nariadenia vlády č. 330 z roku 2018 za uloženie komunálneho odpadu na riadenej skládke.

Od 1. januára 2019 dochádza k zmene výšky miestneho poplatku za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v našom meste. Zmena je vo výške 10% a týka sa obyvateľov aj podnikateľov. V praxi to znamená, že obyvateľ mesta v roku 2019 za celoročný zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zaplatí o 2 eurá viac, než v roku 2018. K uvedenej zmene dochádza z nasledovných dôvodov:

1. Od 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov. Suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie komunálneho odpadu bude závisieť od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. V roku 2017 sa nám podarilo dosiahnuť 21 %-ný podiel vytriedeného odpadu. Pevne veríme, že výsledky roka 2018 budú aspoň na takej úrovni ako to bolo dosiahnuté v roku 2017.

V roku 2018 mesto Štúrovo za skládkovanie 1 tony  zmesového komunálneho odpadu zaplatilo  5 eur. Za predpokladu, že podiel vytriedeného odpadu v roku 2018 bude v rozsahu 20% až 30%, mesto za skládkovanie odpadov podľa nariadenia vlády zaplatí 10 eur. Ak miera separácie odpadov v našom meste v nastávajúcich rokoch bude stagnovať na úrovni 21%, tak v roku 2020 za skládkovanie 1 tony odpadu mesto zaplatí 24 eur a v roku 2021 až 30 eur.

2. Od 1. januára 2019 došlo k navýšeniu nákladov prevádzkovateľa skládky EKOREAL s. r. o. (skládka v Náne) súvisiacich so zvýšením cien energií a zvýšením minimálnej mzdy.

3. Od 1. januára 2019 došlo k navýšeniu ceny za zvoz a odvoz komunálneho odpadu zberovou spoločnosťou KSOH Štúrovo, a. s. súvisiacej so zvýšením cien energií a zvýšením minimálnej mzdy.

Našou spoločnou úlohou bude v nastávajúcom období zvýšiť podiel separovaného zberu v našom meste. A to aj z toho dôvodu, že najnižšie náklady na skládkovanie dosiahneme až pri viac ako 60%-nej separácii (2019 = 7 eur, 2020 = 8 eur a 2021  = 11 eur).  

V prípade otázok kontaktujte Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy na telefónnych číslach 36/2851320 a 36/2851322 alebo osobne na adrese Mestský úrad Štúrovo, Pri Colnici č. 2.

Ďakujem Vám za pochopenie.

Mestský úrad Štúrovo

 


 
 
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka