Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -TP správy a údržby prevádzky pohrebísk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Štúrovo, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo vere ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -lh-Počet videní: 623


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 8354


 

Primátorský uhol pohľadu - Robíme si svoju prácu Vytlačiť
 

erb_Štúrovo_150.png

Dá sa povedať, že ku koncu januára sa záležitosti samosprávy po novembrových voľbách dostali do normálu. Poslanci zriadili jednotlivé komisie a pozaraďovali sa do orgánov inštitúcií a firiem mesta. Jednoznačne sa preukázalo, či to mysleli vážne, aby sa veci pohli dopredu alebo práve naopak, či chcú prípadné zmeny hatiť.

Jedným z dôležitých krokov tohto obdobia bolo poverenie niektorého zo zvolených poslancov výkonom funkcie zástupcu primátora. Rozhodol som sa, že o to požiadam Dominiku Blahákovú. Hľadal som človeka, ktorý dokáže komunikovať tak v slovenčine ako aj v maďarčine, ovládanie angličtiny je už iba dokonalým bonusom. Páčilo sa mi hlavne to, že medzi priority zaradila rozvoj turizmu a pomoc mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia. Navyše prejavila ochotu zriecť sa svojej doterajšej práce a plne sa venovať verejnej službe. Nie je zanedbateľný ani fakt, že vďaka jej osobe sa značne vylepší vekový priemer vedenia mesta.

Jedným z dôležitých bodov januárového zasadnutia MZ bolo schválenie rozpočtu. Predložený návrh sa počas dlhej rozpravy  navyšoval alebo okresával mnohými pozmeňujúcimi návrhmi. Bol som sklamaný, že sa neschválili mzdové prostriedky na funkciu prednostu úradu. Môžeme však konštatovať, že máme pred sebou historicky najvyšší rozpočet, ktorý prinesie pre zamestnancov citeľné vylepšenie platových pomerov. A v záujme ďalšieho rozvoja mesta plánuje investovať vyše 2 milióny eur. Verím, že naše mesto znova urobí významný krok v záujme toho, aby bolo krajším a obývateľnejším.

Eugen Szabó, primátor


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka