Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7266


 

Deň Zeme v Štúrove – Strom pre moje dieťaVytlačiť
 

„STROM PRE MOJE DIEŤA 2018“

Projekt mesta Štúrovo zameraný na upevnenie vzťahov s verejnosťou v oblasti skrášľovania verejného priestranstva

 

Vážení rodičia,

v roku 2017 mesto Štúrovo odštartovalo výsadbu drevín pre novorodencov pod názvom „Strom pre moje dieťa“. Základnou myšlienkou projektu je obdarovať tri deti narodené v predchádzajúcom kalendárnom roku živými stromami. Výsadba sa koná v rámci osláv Dňa Zeme, do ktorých sa naše mesto už tradične zapája podujatím „Deň Zeme v Štúrove“.

Cieľ projektu

Program je zameraný na upevnenie vzťahov s rodinami v oblasti skrášľovania verejného priestranstva. Našim cieľom je, aby sme touto iniciatívou zabezpečili zdravé a udržateľné životné prostredie a kultúru v hmatateľnej podobe, viditeľnej pre ďalšie generácie.

Ako sa zapojiť do projektu

Do tohtoročného programu sa môžu zapojiť deti narodené v roku 2018. O tom, kto získa tento skvelý dar od mesta, sa rozhoduje na verejnom losovaní. Losovanie prebehne počas jarnej výsadby drevín (koná sa obvykle v prvej polovici apríla). Dieťa môže do losovania prihlásiť zákonný zástupca (rodič, opatrovník) vyplnením čestného vyhlásenia. Predtlačené čestné vyhlásenia sú k dispozícii na adrese Mestský úrad Štúrovo, Pri colnici č. 2, alebo sa tlačivo dá stiahnuť z oficiálnej webovej stránky mesta (www.sturovo.sk).

Termín odovzdania čestných vyhlásení: 15. marec 2019.

Výsledok losovania bude zverejnený na oficiálnych webových stránkach mesta Štúrovo (www.sturovo.sk,  www.hu.sturovo.sk) a na Facebookovom profile Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal.

Výsadba  a starostlivosť o vysadené stromy

Stromčeky sa vysádzajú za účasti detí a rodičov na verejných priestranstvách mesta. Rodičia vylosovaných detí sú kontaktovaní aj písomnou formou, s dotazom, či sa chcú výsadby zúčastniť a symbolicky k výsadbe prispieť. Symbolický príspevok rodiča spočíva v zasypaní stromu pripravenou zeminou a zalievaní vody z kanvice, pomoci pri umiestnení štítku s menom a rokom narodenia dieťaťa k stromu.

Prípravu miesta výsadby, náradia, tabule  a asistenciu počas výsadby zabezpečí Mestský úrad Štúrovo, oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy.  Výsadba stromu sa zdokumentuje zápisom do pamätnej knihy mesta.

Vysadené stromy sa stávajú súčasťou verejných priestranstiev mesta a následnú starostlivosť o nich zabezpečuje mesto Štúrovo v rámci svojej činnosti.

Realizované výsadby

2017 – Tri stromy v parku pred Mestským úradom v Štúrove (Adela, Monika, Noel)

2018 – Tri stromy v parku pred Mestským úradom v Štúrove (Bella, Peter, Adam)

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky (036/2851322) alebo emailom (monika.uzakova@sturovo.sk).

Ďakujeme, že podporuje našu iniciatívu zabezpečiť udržateľné životné prostredie a kultúru v hmatateľnej podobe, viditeľnej pre ďalšie generácie.

Mestský úrad Štúrovo

 

strom.jpg


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka