Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Nakladanie s odpadmi, znova a znovaVytlačiť
 

V uplynulých 2 -3 rokoch sme sa pomerne veľa venovali odpadovému hospodárstvu. Konali sme tak, pretože sme mali v tejto oblasti mnoho nedostatkov. Okrem iného, umiestnili sme v meste nové nádoby na triedený zber a začali sme s odvozom zeleného odpadu. Dvakrát do roka zbierame nebezpečné odpady. Väčšina obyvateľov reagovala na zavedené zmeny pozitívne a ochotne spolupracuje. Vďaka tomu prekročil v roku 2017 pomer vytriedených zložiek 27 % a v roku 2018 dosiahol 35,8 %. Žiaľ, ciele vytýčené Úniou – 30 % resp. 40 % - sa nám ani v jednom roku nepodarilo splniť.

Slovensko sa zaviazalo do roku 2020 dosiahnuť 60 % podiel vyseparovaných zložiek z odpadu. Tento záväzok sa týka aj nás a preto sa musíme nanovo pustiť do práce. Musíme dosiahnuť, aby sa v kontajneroch pre netriedený zmesový odpad neobjavilo plastové vrecko, plechovka od konzervy, pivová fľaša alebo podobné obalové materiály. Musíme dosiahnuť, aby sa pred rodinnými domami vždy objavilo vyložené vrece s vytriedenou komoditou. Do procesu sa musí zapojiť každý.

Nezabúdajme, že prvotné triedenie je iba základným krokom. Po zbere je potrebné zabezpečiť ďalšie dotriedenie, lisovanie, odvoz. Je potrebné nájsť partnera, ktorý tieto zložky prevezme na ďalšie spracovanie. Všetko zabezpečiť tak, aby sme sa zmestili do rámca finančných prostriedkov, vyčlenených na tento účel.  

Počas roka budeme viackrát organizovať fóra, prednášky, prezentácie na tému nakladania s odpadmi. Hneď prvá debata na tému nakladania s odpadmi, produkovanými podnikateľskými subjektmi, bude 21. marca. Venujte, prosím, pozornosť našej web stránke, nášmu facebooku a doručeným pozvánkam.

Štúrovo, 28. 2. 2019

Eugen Szabó, primátor


 
 
 • Oznámenie o odstránení motorového vozidla HC 502AG

  27.6.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka