Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7266


 

APRÍL – MESIAC MATKY ZEME V ŠTÚROVE Vytlačiť
 

Už niekoľko desaťročia si ľudia vo viacerých štátoch sveta pripomínajú sviatok “našej matky” Zeme, a to vždy 22. apríla. V tomto roku sa v našom meste uskutoční už piaty ročník podujatia, čo nás inšpirovalo k vyhláseniu mesiaca APRÍL za MESIAC MATKY ZEME. Pri príležitosti 5. ročníka osláv sme pripravili pre rôzne vekové kategória nasledovné programy, na ktoré Vás touto cestou srdečne pozývame.

KALENDÁR PROGRAMOV

6. APRÍL - JARNÁ VÝSADBA DREVÍN: Za účasti dobrovoľníkov budeme vysádzať stromy a kríky na verejných priestranstvách. Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o pripojenie sa do programu výsadby. Zraz účastníkov je o 9.00 hod. vo dvore Mestského úradu v Štúrove, Pri colnici č. 2. Kontaktujte nás nižšie uvedeným spôsobom!

16. APRÍL – ANALÝZA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU: Analýzu  vykonávajú  dobrovoľníci v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky o. z.). Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o pripojenie sa do programu analýzy odpadov. Kontaktujte nás nižšie uvedeným spôsobom!

23. APRÍL – SADENIE STROMOV PRE NOVORODENCOV v rámci projektu „Strom pre moje dieťa 2018“: Pokračujeme v tradícii výsadby drevín pre troch novorodencov, narodených v predchádzajúcom roku. Losovanie sa uskutočnení počas Jarnej výsadby drevín. (termín je uvedený vyššie). Sadenie stromov sa koná za účasti detí, rodičov a rodinných príslušníkov so začiatkom o 10.00 hod. v parku pred mestským úradom. Účasť verejnosti na výsadbe je vítaná.

26. APRÍL – Oslavy DŇA ZEME v Štúrove na pešej zóne od 10.00 do 11.30 hod. (v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome): vyhodnotenie zberu PET vrchnákov „KUPAKció“; vyhodnotenie výtvarnej súťaže; vyhodnotenie fotosúťaže; náučné hry a prednášky pre detí.

26. APRÍL – OBČIANSKE FÓRUM PRE VEREJNOSŤ v Kine Danubius so začiatkom o 18:00 hod. v rámci ktorej sa uskutoční prezentácia výsledkov analýzy zmesového komunálneho odpadu, vykonanej 16. apríla a prednáška ZERO WASTE o predchádzaní odpadov a správnom triedení.  

FOTOSÚŤAŽ – Ste nadšený fotograf? Skúsili by ste šťastie v súťaži? Ste kreatívny v tvorbe kompozície? Ak áno, tak táto súťaž je určená pre Vás! Zapojte sa do fotosúťaže na tému ŠTÚROVO A OKOLIE V ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBIACH.  Zámer súťaže: Zdokumentovať život obyvateľov mesta Štúrovo a regiónu, zachytiť momenty rieky Dunaja. Formát: Tlačená forma A4 + elektronická forma, veľkosť min. 2MB a rozlíšenie min. 1600 x 1200 px. Uzávierka prijímania fotografií: 12. apríl 2019 do 15.00 hod. na adrese Mestský úrad Štúrovo, oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy, Pri colnici č. 2.

ZBIERANIE ODPADOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH – Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o pripojenie sa do programu zbierania odpadov. Vrecia, rukavice a odvoz odpadov zabezpečíme.

Kontaktné osoby:

V prípade Vášho záujmu, prosíme, kontaktujte nás emailom, telefonicky alebo osobne. 

Ing. Monika Uzsáková, tel. č. 036/2851322, e-mail: monika.uzsakova@sturovo.sk     

Ing. Agnesa Dudášová, tel. č. 036/2851 307, e-mail: agnesa.dudasova@sturovo.sk

Bližšie informácie o podujatí Deň Zeme v Štúrove:

Web: www.sturovo.skwww.hu.sturovo.sk

Facebook: Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal,

Facebook: Deň Zeme v Štúrove – A Föld napja Párkányban 

Tešíme sa na Vašu účasť!

earth Sturovo.png

Den_Zeme_plagát_final_001.png


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka