Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7270


 

ODOVZDAJTE BEZPLATNE NEBEZPEČNÝ ODPADVytlačiť
 

Mesto Štúrovo v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. organizuje dňa 23. marca (sobota) pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, zber a prepravu komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

Zber bude realizovaný ako mobilný zber na piatich zberných miestach. Je preto potrebné, aby odpad bol odovzdaný osobne s udaním mena a bydliska obyvateľa, ktorý odpad na zneškodnenie odovzdal. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu.

Môžete odovzdať napríklad: batérie, akumulátory, žiarivky, pesticídy, insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, riedidlá, rozpúšťadlá, fotochemické látky a fotopapiere, obaly (nádoby, spreje, plastové a kovové) znečistené od farieb, lakov lepidiel, riedidiel a ropných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, mazacie a motorové oleje, ortuťové teplomery, výbojky, chemicky znečistené textílie, elektroodpad, drevo nasiaknuté nebezpečnou látkou, vyradené zariadenia obsahujúce chlór-fluorované uhľovodíky, azbest.

Odpad obsahujúci azbest musí byť zabalený v nepriepustných, uzatvárateľných plastových vreciach.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na ochrane životného prostredia a na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM –  ÜTEMTERV

9.00 – 9.25 ŽELEZNIČNÝ RAD

parkovisko pred žel. stanicou/vasútállomás előtti parkoló

9.30 – 9.55 KOMENSKÉHO 23-27

parkovisko pred bytovkami/lakótömbök előtti parkoló

10.00 – 10.25 RÁKÓCZIHO 82

parkovisko pred CVČ/szabadidőközpont előtti parkoló

10.30 – 10.55 DRUŽSTEVNÝ RAD 4

parkovisko pred „Tulipánom“/„Tulipán” előtti parkoló

11.00 – 11.25 ŠPORTOVÁ 5

parkovisko pred MŠO/sportcsarnok előtti parkoló

 

zber nebezpecneho odpadu.png

 


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka