Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -TP správy a údržby prevádzky pohrebísk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Štúrovo, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo vere ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -lh-Počet videní: 625


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 8358


 

OCENILI SME PRÁCU NAŠICH PEDAGÓGOVVytlačiť
 

OCENILI SME PRÁCU NAŠICH PEDAGÓGOV

V piatok 29. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov konalo v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostné podujatie. Pri tejto príležitosti primátor mesta, Ing. Eugen Szabó a zástupkyňa primátora Mgr. Dominika Blaháková odovzdali pamätné medaile za záslužnú prácu ôsmym pedagógom. Slávnostné chvíle spríjemnil koncert hudobnej skupiny LA GIOIA.  

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa pracovných i osobných úspechov!

KITÜNTETTÜK PEDAGÓGUSAINKAT

Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen köszöntöttük a tanárokat a Városi Művelődési Központ nagytermében március 29-én.  Az ünnepély keretén belül nyolc pedagógus emlék-plakettet és a virágcsokrot kapott, melyeket városunk polgármestere Ing. Szabó Eugen és alpolgármestere Mgr. Blahák Dominika adtak át. Az ünnep hangulatát a LA GIOIA koncertje fokozta. 

Szívből gratulálunk minden díjazottnak és kívánunk sok-sok sikert mind a szakmában, mind pedig a magánéletben!

VYZNAMENANÍ PEDAGÓGOVIA - AZ IDEI ÉVBEN KITÜNTETÉST KAPTAK

Ing. František Valko (Stredná odborná škola techniky služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Štúrovo)

Marian Hajtman ( Centrum pre deti a rodiny Štúrovo)

Mgr. Eva Uzsáková  (Gymnázium – Gimnázium, Štúrovo)

Helena Sulciová (Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Štúrovo)

Ildikó Mišicáková  (Základná škola, Adyho 6, Štúrovo)

RNDr. Katalin Muszka  (Základná škola Endre Adyho s vyuč. jaz. maď. – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo)

Mgr. Annamária Szépová (Základná škola Endre Adyho s vyuč. jaz. maď. – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo)

Viola Szencziová, DiS. art ( Základná umelecká škola Ferenca Liszta – Liszt Ferenc Müvészeti Alapiskola, Štúrovo)

 

DSCN1835 OK - zmenšené.JPG


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka