Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

POZVÁNKA Deň Zeme 2019Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania! Milé deti!

Srdečne Vás pozývam na 5. ročník osláv Dňa Zeme, ktoré sa uskutoční v piatok 26. apríla 2019 (piatok) s nasledovným programom:

10:00 - 11:30 hod., pešia zóna  

 • Osvetový program súvisiaci s ochranou životného prostredia pre všetky vekové kategórie v spolupráci s organizáciami NATUR-PACK, a. s.; Lesy SR, š. p. odštepný závod Levice; Štátna ochrana prírody SR, pracovisko Dunajská Streda
 • Prezentácia jednorazového riadu vyrobeného zo 100% rozložiteľného prírodného materiálu (z celulózy, z cukrovej trstiny, z pšeničných otrúb, z palmového listu) v spolupráci s Eco-day, s.r.o. Pohranice
 • Vyhodnotenie súťaže zberu PET vrchnákov v spolupráci s Centrom voľného času Štúrovo a KSOH Štúrovo, a. s.
 • Vyhodnotenie zberu papiera v spolupráci s miestnymi základnými školami
 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže a fotosúťaže

18:00 – 20:00 hod., Kino DANUBIUS, občianske fórum

 • v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, o. z. sa uskutočníprezentácia analýzy zmesového komunálneho odpadu a prednáška ZERO WASTE o predchádzaní vzniku odpadov a správnom triedení
 • prezentácia jednorazového riadu vyrobeného zo 100% rozložiteľného prírodného materiálu (z celulózy, z cukrovej trstiny, z pšeničných otrúb, z palmového listu) v spolupráci s Eco-day, s.r.o. Pohranice

 

Všetky programy sú BEZPLATNÉ.

Teším sa na Vašu účasť!

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 

Bližšie informácie o podujatí Deň Zeme v Štúrove/A Föld napja Párkányban rendezvényünkről bővebben:

Web: www.sturovo.skwww.hu.sturovo.sk

Facebook: Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal

Facebook: Deň Zeme v Štúrove – A Föld napja Párkányban 

 

deň zeme SK.png


 
 
 • Oznámenie o odstránení motorového vozidla HC 502AG

  27.6.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka