Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Oznámenie-Plán udržatelnej mobility Nitrianského samosprávneho krajaVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

 

o oznámení strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“  

Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom  9.4.2019

z v e r e j ň u j e

oznámenie o oznámení strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

 Uvedené oznámenie o strategickom dokumente ako aj strategický dokument je zverejnený na webovom  sídle Ministerstva životného prostredia SR:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samosprávneho-kraja

 

plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samosprávneho-kraja.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

 

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk

 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

           

 

 

 

 

 

Ing. Eugen Szabó v.r.

                                                                                                                                                         primátor         


 
 
 • Daňové exekučná výzva - Horváth Jozef

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou

  21.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - „Štúrovo – dobudovanie kanalizácie“

  19.8.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka