Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -TP správy a údržby prevádzky pohrebísk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Štúrovo, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo vere ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -lh-Počet videní: 625


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 8358


 

Primátorský uhol pohľadu - Neočakávaná reakcia Vytlačiť
 

Primátorský uhol pohľadu - Neočakávaná reakcia

V marcovom čísle som sa zaoberal odpadovým hospodárstvom a preto som nemal v pláne znova načínať túto tému. Avšak potom, ako sa mi dostal do rúk anonymný list, ktorý bol na úrad doručený 27. marca, som nútený sa k smetiam vrátiť.

V liste stojí, že ja a príslušné oddelenie MsÚ porušujeme  v oblasti odpadového hospodárstva zákon. S týmto zistením už oslovili zodpovedné štátne orgány, ktorým odovzdali – v liste bližšie nešpecifikovaný – dôkazový materiál. Pisateľ listu mi dal na vedomie aj to, že po ukončení šetrenia budú iniciovať začatie trestného konania voči mne a pracovníkom mestského úradu.

Listu sa neteším z viacerých dôvodov. V prvom rade ma hnevá tón textu, ktorý je výhražný a útočný.   Ruší ma, že pisateľ sa nás bez uvedenia konkrétností  snaží zobraziť v zlom svetle. Ďalej je pre mňa nepochopiteľné, že ak si už dal tú námahu a zbieral dôkazy, prečo nás s tým neoboznámil, aby sme – podľa neho protizákonné – postupy korigovali.

Je poburujúce aj to,  ak sa niekto namiesto svojho mena  skryje za podpis „nespokojní obyvatelia mesta“.  Natíska sa otázka, prečo bol anonym podaný práve po uskutočnení občianskeho fóra, zameraného na tému odpadov?

Nemienim sa uraziť.  Zdieľam názor, že v oblasti nakladania s odpadmi je mnoho nedostatkov a teda je tu čo robiť. Dopredu sa posunieme však iba vtedy, ak v záujme veci urobíme kroky  všetci. Anonymné udania a zastrašovanie  neslúžia tomuto cieľu.

Ing. Eugen Szabó, primátor

erb_Štúrovo_150.png


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka