Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ako je to s „OBEDMI ZADARMO“Vytlačiť
 

Dňom 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

     Dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

     Dotáciu na stravu možno od 01.01.2019 do 31.08.2019 poskytnúť: na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a na dieťa vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima.

        Dotácia na stravu bude od 01.09.2019 poskytovaná aj na dieťa navštevujúce základnú školu.

      Jedná sa o príspevok štátu v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovacieho procesu na základnej škole a odobralo stravu.

     ZMENA V ODHLASOVANÍ  STRAVNÍKOV:  Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie je možné od 01.05.2019 odhlasovanie stravníkov už iba 24 hodín vopred, t. j do 14:00 h predchádzajúceho dňa. Po tomto čase nie je možné dieťa z prevádzkových dôvodov odhlásiť.

     Za odhlasovanie z obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, že  si nesplní povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy, zaplatí plnú výšku stravnej jednotky za každý neodhlásený obed.

Za neodhlásený deň štát dotáciu neposkytne !

          Podrobnejšie informácie obdržia rodičia od príslušných zariadení školského stravovania, prípadne sa môžu informovať aj na Mestskom úrade, na oddelení SBKZaŠ.

Mestský úrad Štúrovo

240_F_231791866_3Bf8AON7wGllkRJ84aRz2Z8RY21UFMw8.jpg


 
 
 • Oznámenie o odstránení motorového vozidla HC 502AG

  27.6.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka