Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7467


 

ODOVZDAJTE BEZPLATNE POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE Vytlačiť
 

Mesto Štúrovo v spolupráci s firmou ZBEROL, s.r.o. organizuje bezplatný zber a prepravu použitých jedlých olejov od fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove.

Zber bude realizovaný ako mobilný zber na piatich zberných miestach. Oleje je zakázané ponechať voľne položené na mieste zberu.

Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej – po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúžil ako nálev potravín – rýb, zeleniny či syra. Dôležité je zbierať čistý olej, teda bez zvyškov potravín či vody. Najlepšie je olej zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu s objemom 1 liter, 1,5 litra, 2 litre, prípadne 5 litrov.  Fľaše musia byť riadne uzatvorené.

Zber sa uskutoční VŽDY V PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI podľa nasledovného harmonogramu.

Prvý zber sa bude konať 4. júla 2019. Termíny ďalších zberov: 1. august, 5. september, 3. október, 7. november a 5. december.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na ochrane životného prostredia a na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM –  ÜTEMTERV

9.00 – 9.15 ŽELEZNIČNÝ RAD

parkovisko pred železničnou stanicou/vasútállomás előtti parkoló

9.20 – 9.35 KOMENSKÉHO 23-27

parkovisko pred bytovkami/lakótömbök előtti parkoló

9.40 – 9.55 ŽELIARSKY SVAH

Parkovisko pri „Malej Jednote“/ „Kis Jednota“ előtti parkoló

10.00 – 10.15 DRUŽSTEVNÝ RAD 4

parkovisko pred „Tulipánom“/„Tulipán” előtti parkoló

10.20 – 11.35 Ul. SVÄTÉHO ŠTEFANA

parkovisko pri Caesar pizzérii /Caesar pizzéria előtti parkoló

 

zber SK .png


 
 
 • Verejná vyhláška

  23.5.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka