Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Poďakovanie mestu Štúrovo Vytlačiť
 

V tomto roku si pripomíname 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe a víťazstvo nad fašizmom. Pietneho aktu kladenia vencov vo Vojenskom cintoríne príslušníkov Červenej armády konanej dňa 6. mája 2019 sa zúčastnili aj rodinní príslušníci padlých vojakov, ktorí vyjadrili mestu Štúrovo obrovskú vďaku za starostlivosť o hrobové miesta vojnových hrdinov. 

Ďakovný list

primátorovi mesta Štúrovo, pánovi Eugenovi Szabóovi

My, príbuzní veteránov, ktorí oslobodili Československo, Vám i obyvateľom mesta Štúrova vyjadrujeme veľkú vďačnosť za starostlivosť o hroby padlých vojakov, za uchovávanie a úctu pamiatky na hrdinský čin vojakov Červenej armády.

rodina Borisová

rodina Nalimová

rodina Deputátová

rodina Machmutová

rodina Tolstová


DSCN1910 - zmenšené.JPG

 

Köszönetnyilvánítás Párkány Városának

Idén a II. világháború európai befejezésének és a fasizmus felett aratott győzelem 74. évfordulójára emlékezünk. A párkányi Vörös Hadsereg Katonai Temetőben 2019. május 6-án megtartott koszorúzási szertartáson részt vettek a hősi halottak családtagjai is, akik kifejezték őszinte köszönetüket Párkány Városának az elesett hősök temetési helyének gondozásáért.

Köszönőlevél

Párkány Város polgármesterének Szabó Eugen úrnak

Mi, a Csehszlovákiát felszabadított veteránok családtagjai köszönetünket fejezzük ki Önnek és Párkány Város lakosainak az elesett katonák sírjainak gondozásáért és a Vörös Hadsereg katonái hősies helytállása emlékének megőrzéséért és tiszteléséért.

Borisov család

Nalimov család

Deputátov család

Machmutov család

Tolstov család

 


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka