Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 7467


 

Poďakovanie mestu Štúrovo Vytlačiť
 

V tomto roku si pripomíname 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe a víťazstvo nad fašizmom. Pietneho aktu kladenia vencov vo Vojenskom cintoríne príslušníkov Červenej armády konanej dňa 6. mája 2019 sa zúčastnili aj rodinní príslušníci padlých vojakov, ktorí vyjadrili mestu Štúrovo obrovskú vďaku za starostlivosť o hrobové miesta vojnových hrdinov. 

Ďakovný list

primátorovi mesta Štúrovo, pánovi Eugenovi Szabóovi

My, príbuzní veteránov, ktorí oslobodili Československo, Vám i obyvateľom mesta Štúrova vyjadrujeme veľkú vďačnosť za starostlivosť o hroby padlých vojakov, za uchovávanie a úctu pamiatky na hrdinský čin vojakov Červenej armády.

rodina Borisová

rodina Nalimová

rodina Deputátová

rodina Machmutová

rodina Tolstová


DSCN1910 - zmenšené.JPG

 

Köszönetnyilvánítás Párkány Városának

Idén a II. világháború európai befejezésének és a fasizmus felett aratott győzelem 74. évfordulójára emlékezünk. A párkányi Vörös Hadsereg Katonai Temetőben 2019. május 6-án megtartott koszorúzási szertartáson részt vettek a hősi halottak családtagjai is, akik kifejezték őszinte köszönetüket Párkány Városának az elesett hősök temetési helyének gondozásáért.

Köszönőlevél

Párkány Város polgármesterének Szabó Eugen úrnak

Mi, a Csehszlovákiát felszabadított veteránok családtagjai köszönetünket fejezzük ki Önnek és Párkány Város lakosainak az elesett katonák sírjainak gondozásáért és a Vörös Hadsereg katonái hősies helytállása emlékének megőrzéséért és tiszteléséért.

Borisov család

Nalimov család

Deputátov család

Machmutov család

Tolstov család

 


 
 
 • Verejná vyhláška

  23.5.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka